برچسب گذاری توسط: قاعده ی تنصیف

دانلود فایل قاعده ی عدل و انصاف (بررسی حقوقی و فقهی) + docx

چکیده عدالت و انصاف هدف احکام و قواعد فقهی و حقوقی است برخی به دلیل عدم تحقق مطلوب این هدف در فقه و حقوق، آن را به صورت قاعده¬ای ارائه نموده¬اند، تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن¬ها مستقل از شرع مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن¬گونه که مقتضی عدل و