دانلود فایل پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری + docx

به صفحه فایل پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری را در زیر مشاهده نمایید.

پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 71 کیلو بایت

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 27صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

تعاریف مختلفی برای فناوری اطلاعات وجود دارد برخی از آنها عبارتند از:

الف- فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی ، روشها و راهكارهای حل مساله و توانایی راهبری با استفاده از دانش كامپیوتری است.

ب- فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوری كامپیوتری، طراحی كامپیوتری، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و كاربردهای آن است.

ج- فناوری اطلاعات تلفیقی از دانش سنتی كامپیوتر و فناوری ارتباطات بهمنظور ذخیره، پردازش و تبادل هر گونه داده (اعم از متن ،صوت ،تصویر و . . . ) است.

د- فناوری اطلاعات واژه ای كلی است كه برای وسعت بخشیدن بهمحصولات و خدمات الكترونیكی حاصل از نوآوریهای مخابراتی و رایانه ایاستفاده می شود.

ه- فناوری اطلاعات مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و فكرافزار استكه گردش و بهره وری از امكانات را امكانپذیر می سازد.

و- فناوری اطلاعات عبارت است از همه شكلهای فناوری كه برای ایجاد، ذخیره سازی و استفاده از شكلهای مختلف اطلاعات تجاری ، مكالمات صوتی ، تصاویر متحرك، داده های چند رسانه ای و… به كار می رود. (مالونی ،57:2007)

2-3-3- عناصر اصلی فناوری اطلاعات

  • انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
  • ساز و كار: قوانین، مقررات و روشها، سازو كارهای بهبود و رشد، ساز و كارهای ارزش گذاری و مالی
  • ابزار: نرم افزار، سخت افزار، شبكه و ارتباطات

انسان

ساختار

سازوكار

ابزار

ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی

شكل شماره1- 2- چارچوب كلی فناوری اطلاعات

2-3-4- تعریف جامع فناوری اطلاعات:

فناوری اطلاعات شاخه ای از فناوری است كه با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و شبكه افزار، مطالعه و كاربرد داده و پردازش آنرا در زمینههای ذخیره سازی ، دستكاری ، انتقال، مدیریت، كنترل وداده آماییخودكار امكانپذیر می سازد. ( گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، 1388)

فهرست منابع

الف – کتب

– ال دفت، ریچارد،1378،مبانی وتئوریهای طراحی سازمان،ترجمه پارساییان واعرابی،

ترجمه پارسائیان واعرابی،تهران،دفتر پژوهشهای فرهنگی.

– الوانی،مهدی،اشرف زاده ،1387،مدیریت دورکاری راهی به سوی توسعه،انتشارات مبتکران.

– اسلامی، محسن (1389) برنامه دورکاری سازمانی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: انتشارات آییژ، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.

– استونر،جیمز،1382،مدیریت،ترجمه پارساییان واعرابی،تهران،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی .

– الوانی،مهدی،1385،مدیریت عمومی،انتشارات نی،چاپ28

– اقتداری،علی،1381،سازمان ومدیریت،انتشارات مولوی ، تهران.

– اسمیت،آدام،1367،ثروت ملل؛ابراهیم زاده،انتشارات امیر کبیر.

– بیان،حسام الدین،1380،مدیریت استراتژیک،تهران،مرکز آموزش مدیریت دولتی.

– باتمان قلیچ، ایثار (1388) دوركاری در اموزش و پرورش(كار از راه دور): مزایا و راهكارها. منتشر شده در سایت راهكار مدیریت

– بلیک ، مونیکا (1388)، دوركاری‌ برای‌ كتابداران‌ و اطلاع‌رسانان، ترجمه نادر نقشینه، مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران، چاپ اول، تهران.

– پرکوپنکو،ژوزف،1380،مدیریت خصوصی سازی،ترجمه اکبری،ح،داوری،د،نشر آتنا.

– پاکدامن،رضا،1374،جنبه های کاربردی خصوصی سازی ،مجمع علمی وفرهنگی مجد.

– خاکی،غلامرضا،1381،راهنمایی تدوین وطرح ونقد تحقیق،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

– خاکی،غلامرضا،1379،روش تحقیق در مدیریت،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

– حقیقی،محمدعلی،1380،مدیریت رفتار سازمانی،انتشارات ترمه.

– دیوید،فردآر،1386،مدیریت استراتژیک،ترجمه پارسائیان،اعرابی،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی،چاپ دهم.

– رابینز،استیفن،1381،تئوری سازمان،ترجمه الوانی،دانایی فرد،انتشارات صفار چاپ پنجم

– سعادت،اسفندیار،1375،مدیریت منابع انسانی،تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

– سهرابی ، بهمن(1387)، دوركاری: مفاهیم و فرآیند برنامه ریزی، مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران، تهران،

– سلجوقی،خسرو،1386،دورکاری و مفاهیم مرتبط،،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.

– سرمد سعیدی،سهیل،1386،مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک در عمل،نشر هیأت ، تهران.

– فرهنگی،علی،صفرزاده،ح،1385،روشهای تحقیق در علوم انسانی( با نگرشی بر پایان نامه نویسی)،نشر پیام پویا

– علیپور، محمدرضا(1389) ، انقلاب فراگیر كار الكترونیكی در ساختار اموزش و پرورش ، روابط عمومی وزارت اموزش و پرورش ، تهران.

– کرینر،استوآرت،1381،دیدگاه های کلیدی مدیریت،ترجمه حسین نژاد،ع،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

– مولاییان ، سعید (13894) پژوهش در اموزش و پرورش از راه دور در ایران و مقایسه تطبیقی با كشورهای چین، هند، آلمان، و ژاپن، تهران: انتشارات رادنواندیش.

– مشبکی،اصغر،1387،مدیریت رفتار سازمانی،انتشارات ترمه،چاپ اول.

– مقیمی،سید محمد،1386،سازمان ومدیریت رویکرد پژوهشی،انتشارات ترمه،چاپ پنجم.

ب-مقالات(نشریات)

– اشرف زاده،فرزاد،1382،مدلی فراگیر برای دورکاری خدمات، دومین همایش برون سپاری وچشم اندازها،مجموعه مقالات.

– افتخاری ،حمید،1381،ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی0چالشها وچشم اندازها وراهبردها)،مجموعه مقالات همایش چالشها وچشم اندازهای توسعه ایران.

– الوانی، مهدی،1385، مدیریت عملکرد در نگاهی فرا سازمانی،سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد،مرکز همایشهای علمی جهاد دانشگاهی .

– پرویزیان،کوروش، 1386،دورکاری وسرمایه گذاری ریسک پذیر در زنجیره ارزش؛دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر.

– جهاد دانشگاهی تهران،1381،ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران،مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت عملکرد.

– چشم براه،محسن،1386،مقاله مدیریت ریسک های برون سپاری فعالیتها، تدبیر سال هفدهم ، شماره 171.

– رازانی،علی،1381،الگوهای بین المللی ارزیابی عملکرد،مجموعه مقالات،اولین همایش ملی مدیریت عملکرد،جهاد دانشگاهی تهران.

– سرمقاله،1384،ضرورت رویکرد علمی استراتژی دورکاری،ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، شماره 166.

– شاه محمدی،ف،1384،انتخاب فعالیت ها برای دورکاری،سازمان مدیریت صنعتی.

– شیرانی ،غلامحسین،نبی زاده،غلامرضا،1387،دورکاری در شرکتهای توزیع برق منطقه ای شهرستان اصفهان،سیزدهمین کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق.

– عابدی، رحیم (1388 ( نقش كارآفرینان در تحول خلاق سازمانهای اداری. مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه دوره اول،پاییز.

– کریمی،تورج،1385،مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی،ماهنامه تدبیر، شماره 171

– معصومی،م،1384، دورکاری استراتژیک،سازمان مدیریت صنعتی.

– مکاین تاش،کریستوفر،1387،خصوصی سازی ولی افتاد مشکلها،ترجمه عطاءالهی،م، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر.

ج- پایان نامه ها

– اشرف زاده،فرزاد،1382،مدلی فراگیر برای دورکاری خدمات در شرکتهای صنعتی فعال در زمینه نفت وگاز،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مهندسی صنایع،دانشگاه تهران،دانشکده مهندسی.

– اکرمی ، هادی، 1385،ارائه مدل تصمیم گیری دورکاری فعالیتهای تعمیراتی در یک سازمان نظامی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی امیر کبیر،دانشکده مهندسی صنایع.

– شاملو،محمود1388، «ارائه مدلی جهت تعیین تركیب بهینه دورکاری کارکنان، ساخت كالاها(قطعات)و انتخاب تامین كننده و تعین میزان سفارش بهینه به هر تامین كننده با استفاده از برنامه ریزی خطی(LP) (TOPSIS)در شركت ایران خودرو »،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنایع،دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت

– شهرکی،محمدرضا،1387،بررسی نقش دورکاری در ایجاد مزیت رقابتی در شرکت همکاران سیستم،پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،دانشکده مهندسی.

– کریمی،یوسف،1385،بررسی عوامل موثر بر دورکاری از نگاه استراتژیک دستگاه های تولیدی استان تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشکده مدیریت وحسابداری.

– منشی زاده،محمود، 1389،شناسایی فعالیت های قابل دورکاری به بخش خصوصی در شرکت آب وفاضلاب منطقه ای خراسان،پایان نامه مدرک دکتری مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مشهد،دانشکده مدیریت.

د-منابع ومآخذ انگلیسی

♦- Leach M. & Scoone S. I. & Wynne B. (2005) Sciences and Citizen: Globalization and the challenge of Engagement. London Zed Books.

♦- Morgan C. P. (2009) The consequences and limits of empowerment in financial services Department of Management School of Economics and Management University of Aarhus Vol. 19 pp. 63–83.

♦- Nelson Robert B. (2010) Empowerment employee through delegating small business reports Jun. Vol 19 No 6.

♦- Scott & Aryee E. H. (2010) Empowerment strategies: Balancing authority and responsibility. In S. strivastva(Ed) Executive power. San Francisco: Jossey – Bass.

♦- Rapp R. A. (2006) systems of Electronic Education Journal of consumer research (21) pp. 381-391.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری;چارچوب مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری;پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری;پیشینه پژوهش;چارچوب مبانی نظری;فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری + docx

به صفحه فایل مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری را در زیر مشاهده نمایید.

پیشینه ومبانی نظری پژوهش فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 71 کیلو بایت

پیشینه ومبانی نظری پژوهش فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوهAPA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

فناوری اطلاعات متشكل از چهار عنصر اصلی اساسی ( انسان، ساز و كار، ابزار، ساختار ) است به طوری كه در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی كه از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تكامل سازمان را فرا راه خود قرار می‌دهد. (سپهری، 1383،137)

فناوری ، كاربرد علم برای حل مشكلات عملی است از این رو تكنولوژی متكی بر دانش است.

دانش نوعی معرفت و شناخت است در حالی كه فناوری كاربرد این شناخت است.

علم زمینه ای ایجاد می كند تا فناوری در آن رشد كند. توسعه جامعه تنها با ارتقای سطح فن آوری امكان پذیر است. فن آوری مجموعه ای از عوامل سخت افزاری یا تجهیزات، توانایی ها و مهارت های انسانی، دانش فنی، و توانایی های مدیریتی و سازماندهی است. افزایش سطح فناوری مستلزم رشد ارتقای هماهنگ و سازگار تمام اجزای آن است كه از طریق انتقال و توسعه داخلی فن آوری اتفاق می افتد. نقش مدیریت در فرآیند انتقال و توسعه فناوری مهم و تعیین كننده است و می توان آن را در چهار سطح كلان، 1ـ بخش علوم 2ـ تكنولوژی 3ـ بنگاه ها 4ـ خود حرفه و تخصص مدیریت مطرح كرد. (مالونی ،55:2007)

فناوری را قابلیت كاربرد علوم در تامین خواسته های مادی و ذهنی بشر می دانند. با پیشرفت علوم زمینه های بالقوه جدیدی برای ارتقای فن آوری پیدا می شود. میزان كالا و خدمات تولید شده سرانه در جوامعی كه به پیشرفت های تكنولوژیكی جدید دست یافته اند از جوامع سنتی و عقب مانده فاصله زیادی گرفته است. در واقع توان كشورها و یا مؤسسات صنعتی و خدماتی در صحنه رقابت های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی به توان تكنولوژیكی آن ها بستگی دارد.

تنها با ارتقای سطح تكنولوژی در جامعه است كه افراد آن می توانند به تولید بیشتر كالا و خدمات دست یابند و باعث كارآیی و اثربخشی سازمان خود شوند و با نظام دهی مناسب در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موجبات زندگی بهتر را برای خود فراهم نمایند. در صحنه رقابت های اقتصادی، سازمان ها و مؤسساتی كه به تكنولوژی برتر دست می یابند، امكان بقا و رشد را می یابند و سازمان ها و مؤسساتی كه از نظر تكنولوژی عقب بمانند از صحنه خارج می شوند. (مالونی ،55:2007)

2-3-2- مفهوم فناوری اطلاعات

تعاریف مختلفی برای فناوری اطلاعات وجود دارد برخی از آنها عبارتند از:

الف- فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی ، روشها و راهكارهای حل مساله و توانایی راهبری با استفاده از دانش كامپیوتری است.

ب- فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوری كامپیوتری، طراحی كامپیوتری، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و كاربردهای آن است.

ج- فناوری اطلاعات تلفیقی از دانش سنتی كامپیوتر و فناوری ارتباطات بهمنظور ذخیره، پردازش و تبادل هر گونه داده (اعم از متن ،صوت ،تصویر و . . . ) است.

د- فناوری اطلاعات واژه ای كلی است كه برای وسعت بخشیدن بهمحصولات و خدمات الكترونیكی حاصل از نوآوریهای مخابراتی و رایانه ایاستفاده می شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری;پیشینه ومبانی نظری پژوهش فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری;مبانی نظری فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری;پیشینه نظری پژوهش فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری;پژوهش فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری; فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل