دانلود فایل بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی + doc

به صفحه فایل بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی را در زیر مشاهده نمایید.

بهره برداری از حداكثر ظرفیت های نصب شده ماشین آلات و سایر عوامل كه بتوانند كارآیی كارخانجات را به حداكثر برسانند و در عین حال نقش كاهنده و یا جایگزین منابع دیگر را داشته باشند هدفی است كه « مدیریت ظرفیت» در بهره وری بیشتر واحدهای تولیدی دنبال می كند دركنار و هماهنگ بااین موضوع مهندسی صنایع نیزعوامل كیفی تولید را هدایت و سایر واحدهای مهندس را به ای

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 157

حجم فایل: 3.097 مگا بایت

عنوان صفحه

فصل اول:

كلیات……………………………………………………………………………………………………. 1

موقعیت جغرافیایی ……………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم:

خلاصه ای از زمین شناسی منطقه اردبیل ………………………………………………… 13

فصل سوم :

خاصیت پوزولان …………………………………………………………………………………… 18

بارزترین نكات مثبت تولید سیمان با مواد افزودنی …………………………………. 19

كشورهای تولید كننده سیمان پوزولانی و استانداردهای آن……………………… 20

بررسیهای مقدماتی برای شناسایی و اكتشاف مواد پوزولان …………………….. 22

مناطق مورد بررسی جهت اكتشاف مقدماتی مواد پوزولانی در اردبیل………. 24

1- توف برشها وهیا لوكلاستیت های ائوسن ………………………………………….. 24

1-1- زمین شناسی………………………………………………………………………………… 24

1-2- سنگ شناسی ………………………………………………………………………………. 28

1-3- پوزولان اكتیویته…………………………………………………………………………… 32

1-4- ذخیره احتمالی…………………………………………………………………………….. 33

1-5- نگرشی به جنبه های اقتصادی………………………………………………………. 33

2- توف ها و توف برشهای پامیس دار موجود در رسوبات جنوب اردبیل.. 34

2-1- خلاصه ای از زمین شناسی حوضه رسوبی نئوژن در جنوب اردبیل… 34

2-2- بررسی توفهای پامیس دار موجود در رسوبات جنوب اردبیل بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان ………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-2-1 اندیس شماره 1 ( اندیس چای سیغرلی)……………………………………. 41

الف- موقعیت جغرافیایی ……………………………………………………………………… 41

ب- شرح واحدهای سنگی ……………………………………………………………………. 42

ج- مطالعات سنگ شناسی……………………………………………………………………… 47

د- آزمایشات میزان فعالیت پوزولانی………………………………………………………. 57

م- ذخیره احتمالی …………………………………………………………………………………. 59

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی …………………………………………………………… 60

2-2-2 اندیس شماره 2 ( اندیس دیم سیغرلی – اوچقاز )……………………… 61

الف – موقعیت جغرافیائی ……………………………………………………………………… 61

ب- شرح واحد های سنگی ………………………………………………………………….. 61

ج- مطالعات سنگ شناسی …………………………………………………………………….. 66

د- آزمایشات پوزولان اكتیویته………………………………………………………………… 71

م- ذخیره احتمالی………………………………………………………………………………….. 71

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی …………………………………………………………… 72

2-2-3 اندیس شماره 3 ( اندیش قشلاق قاسملو )…………………………………. 72

الف- موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………… 72

ب- شرح واحدهای سنگی ……………………………………………………………………. 72

ج- مطالعات سنگ شناسی……………………………………………………………………… 74

د- آزمایشات پوزولان اكتیویته ………………………………………………………………. 78

م- ذخیره احتمالی …………………………………………………………………………………. 79

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی…………………………………………………………….. 79

2-2-4 – اندیس شماره 4 ( اندیس الماس كندی)…………………………………. 80

الف- موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………… 80

ب- شرح واحدهای سنگی ……………………………………………………………………. 80

ج- مطالعات سنگ شناسی …………………………………………………………………….. 83

د- آزمایش پوزولان اكتیویته ………………………………………………………………….. 83

م- ذخیره احتمالی …………………………………………………………………………………. 84

هـ – نگرشی به جنبه های اقتصادی ……………………………………………………….. 84

3- ایگنمبریت ها و خاكسترهای آتشفشانی مربوط به فعالیت آتشفشانی سبلان….. 85

3-1- مختصری در مورد زمین شناسی آتشفشان سبلان ………………………….. 85

3-2- بررسی ایگنمبریت های دره قطور سویی بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان……. 88

3-2-1 مطالعات سنگ شناسی……………………………………………………………….. 89

3-2-2- آزمایش پوزولان اكتیویته ………………………………………………………… 92

3-2-3- ذخیره احتمالی ……………………………………………………………………….. 92

3-2-4- نگرشی به جنبه های اقتصادی ………………………………………………… 93

3-3- نهشته های خاكستر دامنه های شرقی سبلان …………………………………. 93

3-3-1- اندیس شماره 1( اندیس غرب سرعین ) …………………………………. 94

3-3-2- اندیس شماره 2( اندیس حسن باری) …………………………………….. 97

3-3-3- اندیس شماره 3 ( اندیس ایمچه) ……………………………………………. 97

3-3-4- اندیس شماره 4 ( اندیس باری ) ……………………………………………. 98

3-3-5- اندیس شماره 5 ( اندیس دیج و یجین ) …………………………………. 102

3-3-6- اندیس شماره 6- ( اندیس حمله ور ) ……………………………………. 102

3-3-7- مطالعات سنگ شناسی ……………………………………………………………. 106

3-3-8- آزمایش پوزولان اكتیویته ………………………………………………………… 107

3-3-9- ذخیره احتمالی ……………………………………………………………………….. 107

3-3-10- نگرشی به جنبه های اقتصادی……………………………………………….. 108

ارزیابی كلی : ………………………………………………………………………………………. 109

پیش گفتار:

بهره برداری از حداكثر ظرفیت های نصب شده ماشین آلات و سایر عوامل كه بتوانند كارآیی كارخانجات را به حداكثر برسانند و در عین حال نقش كاهنده و یا جایگزین منابع دیگر را داشته باشند هدفی است كه « مدیریت ظرفیت» در بهره وری بیشتر واحدهای تولیدی دنبال می كند دركنار و هماهنگ بااین موضوع مهندسی صنایع نیزعوامل كیفی تولید را هدایت و سایر واحدهای مهندس را به این منظور بخدمت می گیرد. پژوهش در مورد استفاده از منابع پوزولان نیز از عملیاتی است كه در چهار چوب نیل به این اهداف شروع و در حال انجام می باشد.

پوزولان یكی از منابع معدنی و مكانیكی موجود در طبیعت می باشد كه از مخلوط كردن آن با كلینكر سیمان وسایش بحد لازم می تواند سیمانی را تولید نمود كه از نقطه نظر بعضی از خواص نسبت به سیمان پرتلند معمولی امتیازهائی را دارا می باشد. استفاده از این ماده معدنی كه نهایتاً باعث كاهش قیمت تمام شده سیمان و نیز افزایش تولید می گردد.

آنچه در این پروژه آمده است نتایج مربوط به اكتشاف ذخایر پوزولانی در شعاع 150 كیلو متری اطراف كارخانه سیمان اردبیل و هم چنین كارخانجات در دست احداث می باشد. بدین منظور پس از شناسایی هر كانسار پوزولانی روی نمونه ای مخلوط های مختلف صورت گرفته است. براساس این آزمایشات ارزیابی مقدماتی هر كانسار و انتخاب اولویت ها برای اكتشافات تفضیلی و بررسیهای نهایی كاربرد موجود در آن انجام پذیرفته است. بدیهی است انجام بررسیهای تفظیلی می بایست متقابلاً دنبال گردند. امید است این بررسیها بتواند آغازی برای استفاده مطلوب از منابع كشور و تولید انبوده این نوع سیمال گردد.

فصل اول: كلیات

الف- موقعیت جغرافیایی:

منطقه مورد مطالعه در شمال- شمالغرب ایران و بین طول جغرافیایی ´30 و ˚47 ˚40 و ˚48 و عرض جغرافیایی ˚38 تا ´30 و ˚38 واقع است. این منطقه بخش اعظم نقشه 250000: 1 چهار گوش اردبیل و بخش كمی از چهار گوش اهر را در بر می گیرد.

ناحیه مورد بررسی جزء استان اردبیل بوده و دارای آب و هوای سرد و نیمه مرطوب است. پوشش گیاهی آن خیلی كم (بجز ارتفاعات غربی تالش كه دامنه شر قی شان پوشیده و جنگلی است) و زمستانی پر برف و سرد دارد. ارتفاعات آن( كوه سبلان ) در تابستان نیز پوشیده از برف میباشد. بطور كلی مشخصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه را بصورت زیر میتوان خلاصه نمود:

1- شهر ها:

تنها شهر منطقه شهر بزرگ و تاریخی اردبیل با بخش های نمین و نیر میباشد. شهر اردبیل با جمعیت 384125 نفر بدون احتساب روستاهای اطراف ( طبق سرشماری سال 1365 ) در طول جغرافیایی َ17 و ˚48 و عرض جغرافیایی 15َ و ˚38 واقع و ارتفاع آن از سطح دریا 1345 متر است.دارای آب و هوای سرد و مرطوب است، بطوریكه حداكثر درجه حرارت آن در تابستان ˚30 درجه سانتیگرادو حداقل درجه حرارت آن در زمستان ˚20- درجه سانتیگراد میباشد. رطوبت متوسط سالیانه هوای این شهر در ساعت 30/6 صبح 76 درصد، در ساعت 30/12 ظهر 65 درصد و مقدار بارندگی سالیانه بطور متوسط 350 میلیمتر است. دارای 135 روز یخبندان در سال است.

اردبیل شهری است با موقعیت كشاورزی، دامپروری و پرورش زنبور عسل، كشاورزی در دشت اردبیل و بیشتر در شرق شمال و شمالغرب این شهر گسترش دارد و محصولات عمده آن گندم، جو، سیب زمینی، تخم چغندر، سبزیجات و حبوبات است. دامپروری و پرورش زنبور عسل بیشتر در غرب و جنوب غرب ( دامنه كوه سبلان) و نیز در ارتفاعات شرقی آن ( كوه های تالش) صورت میگیرد. همه ساله در اواسط بهار عشایرایل سون گوسفندان خود را از ناحیه مغان برای چرانیدن به دامنه سبلان آورده و تا اوائل پاییز در آنجا میمانند و در چادرهای مخصوص ( سیاه چادر) زندگی میكنند. زبان مردم این شهر و نواحی اطراف آن تركی آذری است و شیعه مذهب میباشند. از بخش های مهم تابع آن چند روستا ( عنبران و… ) وجود دارند كه اهل تسنن میباشند. از بخش های مهم تابع آن نمین و نیر را می توان نام برد. بخش نمین در 30 كیلومتری شرق – شمال شرق آن واقع بوده و كارخانه سیمان اردبیل در جنوب این بخش قرار دارد. بخش نیر در حدود 40 كیلو متری جنوب غرب اردبیل واقع و جاده اردبیل – سراب از وسط آن میگذرد.

2- رود ها:

رودهای مهم منطقه مورد مطالعه بصورت زیر می باشند.

رودخانه قره سو: این رود خانه كه بزرگترین رودخانه اطراف اردبیل میباشد از كوههای تالش در شرق اردبیل سرچشمه میگیرد و پس عبور از دشت اردبیل بطرف غرب امتداد می یابد. پس از عبور از دشت مشكین شهر در شمال این شهر با رودخانه اهر چای متصل شده و با یك چرخش 90 درجه ای در مسیر مستقیم بطرف شمال جریان یافته و به رودخانه ارس وصل میشود.

روخانه آستارا چای: این رودخانه در مرز ایران و شوروی جریان داشته و از دامنه شرقی ارتفاعات تالش در شرق نمین سرچشمه میگیرد و پس از طی مسافت حدود 50 كیلو متر از شهر مرزی آستارا عبور نموده و به دریای خزر وصل میشود.

رودخانه بالیخلی چای: این رودخانه از دامنه های جنوب كوه سبلان سرچشمه گرفته و پس از قطع نمودن رسوبات پامیس دار جنوب اردبیل از بخش جنوب شرقی این شهر عبور نموده و در شمال آن به رودخانه قره سو وصل میگردد.

3- كوه ها:

از كوه ها مهم اطراف اردبیل میتوان كوه آتشفشان سبلان را نام برد كه در 40 كیلومتری جنوب غرب اردبیل واقع و در تمام فصول سال پوشیده از برف است. این كوه كه بشكل یك مخروط بلند دیده میشود دارای سه قله میباشد كه قله بزرگتر با ارتفاع 4820 متر از سطح دریا را« سبلان سلطان » و دو قله دیگر را « هرم داغ » و « كسری» می نامند. مردم آذربایجان احترام خاصی برای سبلان قائلند و عقیده دارند كه یكی از انبیاء در قله آن مدفون است. بعلت وجود مراتع سر سبز فراوان دامپروری و پرورش زنبور عسل در دامنه های این كوه ( چشمه های آب گرم سرعین، قطور سویی، موییل و….) همه ساله توریست های زیادی را به این منطقه میكشاند. از كوههای دیگر این منطقه ارتفاعات تالش در شرق اردبیل را میتوان نام برد كه در یك امتداد شمالی- جنوبی كشیده شده اند. این كوه ها از جنوب به كوه های البرز وصل شده و از شمال در خاك آذربایجان كشیده میشوند. شوروی كشیده میشوند. دامنه شرقی این كوه ها كه در مقابل دریای خزر قرار گرفته بخاطر وجود رطوبت فراوان پوشیده از جنگل است، در حالیكه دامنه غربی آنها بدون پوشش گیاهی است. بلند ترین نقطه این رشته كوه در اطراف اردبیل كوه حصار بولاغی با ارتفاع 2900 متر از سطح دریاست.

4- راه ها:

راههای عمده ای كه شهرستان اردبیل را به بخش ها و شهرهای مجاور وصل میكنند. بترتیب زیر می باشد:

راه اردبیل – آستارا: این راه طول حدود 90 كیلو متر دارد و دو شهر اردبیل و آستارا را بهم وصل میكند راهی است اسفالته درجه 1 كه كوه های تالش با ارتفاع حدود 2500 متر را قطع نموده و پس از عبور از گردنه معروف حیران كه در زمستان به علت یخبندان شدید غالیاً مسدود است، به شهر مرزی آستا را با ارتفاع همسطح دریا میرسد. كارخانه سیمان اردبیل نیز در مجاور این راه و در جنوب بخش نمین قرار گرفته است.

راه اردبیل – سراب: كه اردبیل را به شهر سراب وصل می نماید. یك راه اسفالته درجه یك است كه رسوبات پامیس دار جنوب اردبیل را قطع میكند. طول این راه حدود 70 كیلو متر است و گردنه صائین را قطع می نماید.

راه اردبیل – مشكین شهر: كه یك راه اسفالته درجه 1بطول 80 كیلو متر است. راه – قطور سویی در مقابل روستای لاهرود از این راه جدا میشود.

راه اردبیل – مغان: یك راه اسفالته درجه 2 بطول حدود 90 كیلو متر است و اردبیل را به شهرستان گرمی در منطقه مغان وصل میكند.

راه اردبیل- خلخال: كه اردبیل را به شهر خلخال وصل میكند وطول جاده حدود 70 كیلو متر است.

ب- مقدمه:

از آنجا كه مناطق مورد مطالعه بیشتر توف های پا میس دار رویا پامیس برشیا میباشند. بجاست كه مقدمتاً در مورد پامیس، منشأ آن و موارد استفاده اش در صنعت شرحی مختصر ارائه گردد.

پامیس به شیشه های ولكانیكی اسید و آبداری اطلاق میشود كه سرد شدن سریع گدازه های شیشه ای اسید و سرشار از آب در فشار آتمسفر حاصل شده اند. در این حالت گدازه های اسید به مواد كف مانند حاوی حباب های فراوانی و ذرات جامد كوچك تبدیل میگردند كه متشكل از ذرات زاویه دار شیشه و یا قطعات خرد شده پامیس میباشند. آزمایش نشان داده است كه اگر یك ماده مذاب ریولیتی با حرارت 870 تا 900 درجه در مجاورت كمی آب ( 5/0 درصد) وجود داشته باشد و در فشار آتمسفر بسرعت سرد شود به پامیس تبدیل میگردد.

پامیس بشدت متخلخل بوده و حفره های بیشمار آن توسط گازها خصوصاً بخار آب حاصل میشوند كه موقع سرد شدن سریع حاصل شده اند. اگر چه وزن مخصوص شیشه واقعی 5/2 است، اما ساخت حفره ای پامیس وزن مخصوص آنرا به كمتر از 1 نیز كاهش میدهد و چون این حفرات مسدود میباشند قابلیت نفوذ خیلی كمی داشته و قطعات آن برای مدتهای طولانی بر روی آب شناور میمانند چگالی ظاهری پامیس كلوخه ای 400 تا 1400 Kg/M3 ، تخلخل آن 80 درصد و مقاومت آن در مقابل تراكم 4/0 تا 2 Mpa و سختی آن 6 میباشد. اگر اندازه ذرات پامیس كوچكتر از 2 میلیمتر باشد به آن پامیسیت می گویند. به خاكستر آتشفشانی نیز پامیسیت می گویند. پامیس در حقیقت شیشه جوشیده و كف كرده ایست كه حاوی ذرات متراكم و سخت شیشه، ذرات ریز بلوركوارتز، فلدسپات و كانی تیره میباشد. پامیس و پامیسیت معمولاً با هم تشكیل میشوند و در صورت تراكم به توف های اسیدی تبدیل میشوند.

« موارد استفاده پامیس»

پامیس و پامیسیت حدود 60 سال بعنوان ماده ساینده مصرف میگردید و تا سال 1940 نیز مهمترین مورد مصرف آن بعنوان ماده ساینده بوده است.

در صابون سازی و مواد پاك كننده وسایل خانگی نیز مصرف دارد. انواع خیلی ریز آن (مانند ذرات غبار) برای صیقل دادن ظروف نقره و قطعات فلزی و لوازم چوبی مورد استفاده قرار میگرند.

مهندسین رومی درگذشته مخلوطی از آهك و خاكستر آتشفشانی را بصورت یك ملات بكار میبردند كه بر ملات آهكی برتری داشت این سیمان خیلی قوی و در مقابل آب دریا مقاوم بوده و در هر دو شرایط زیر آب و بیرون از آب سخت میگردد. خاكستر آتشفشانی این سیمان در اطراف شهرهای پوزولی و ناپل قرار داشته و بهمین منظور به سیمان پوزولان معروف شده است. این نوع سیمان سالهاست كه در اروپا مصرف میشود و در امریكا نیز پامیس و پامیسیت را با سیمان پرتلند مخلوط نموده و در ساختمان سدها و كانال ها بكار میبرند.

از سال 1940 به بعد مصرف پامیس در مقیاس وسیعی افزایش پیدا كرد. پامیس خرد شده و درجه بندی شده بعنوان یكی از اجزاء مهم سیمان سبك و قطعات سیمانی پیش ساخته و سیمان نرم مصرف میشود.

پامیس و پامیسیت خرد و آسیاب شده بجای ماسه برای ساختن بتن عایق حرارتی و صوتی، كمك صافی، تقویت كننده و خاك مواد حشره كش و روكش سطح سیاه اسفالت جاده ها، در مرغداری ها و در موراد متعدد دیگری مصرف میگردد.

« خصوصیات پامیس بعنوان ماده افزودنی در سیمان»

پامیس خرده شده تقریباً بین تا ماسه و قلوه سنگ خرد شده وزن دارد و بهمین دلیل بتن تهیه شده با پامیس سبكتر از بتن معمولی است. سبكی این بتن علاوه بر تسریع در كار و راحتی عمل سبب صرفه جویی فوق العاده در مصرف آهن نیز میگردد. بتن پامیس را میتوان بصورت اسپری نیز روی نمای ساختمان پاشید. پامیس غیر متراكم پوشش سقف و كف مناسبی در مقابل حرارت می باشد و بتن پامیس 6 برابر از بتن معمولی در مقابل حرارت عایق تر است.

سبكی وزن و ساختمان متخلخل پامیس قابلیت خم پذیری زیادی به آن داده و حمل قطعات پیش ساخته از بتن پامیسی را بدون ترك خوردن و یا شكستن امكان پذیر میسازد. تغییر شكل پذیری آن در مقابل فشار و حفظ حالت و قابلیت برگشت به وضع اولیه آن 6 برابر بتن بعمولی است. لذا در مقابل زلزله و فشارهای ناگهانی مقاوم تراز بتن معمولی است.

نقطه ذوب متوسط پامیس 1343 درجه سانتیگراد است و تا 760 درجه سانتیگراد هیچگونه تغییری در حجم آن حاصل نمیشود. در این درجه حرارت فیبرهای بیرونی آن شروع به انقباض می نماید نقطه انهدام حرارت در آتش سوزی های بزرگ معمولاً بین 480 تا 650 درجه سانتیگراد است، بنابراین در آتش سوزی ها هیچگونه تغییری در پامیس ایجاد نمیشود.

پامیس خصوصیت چسبندگی خوبی را با اغلب چسب ها دارد و نسبت به مواد شیمیایی قارچ ها و حشرات كاملاً خنثی است. بتن با پامیس برای كانال كشی مناسب تراست. برخلاف بتن معمولی رطوبت كمتری را جذب میكند بهمین دلیل عمر آهن بكار رفته در آن زیاد تر است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
آزمایشات پوزولان اكتیویته ;مطالعات سنگ شناسی;موقعیت جغرافیائی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها را در زیر مشاهده نمایید.

این فایل حاوی مطالعه روشهای تحلیل سازه ها می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلاید وقابلویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 2.432 مگا بایت

فهرست
روش دینامیکی تاریخچه زمانی
روش تحلیل دینامیکی طیفی
روش استاتیکی معادل

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها;دانلود پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها;روشهای تحلیل سازه ها;تحلیل سازه ها

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت ایمنی در كارگاه + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت ایمنی در كارگاه خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت ایمنی در كارگاه را در زیر مشاهده نمایید.

دانلود پاورپوینت ایمنی در کارگاه در 26اسلاید با توضیحات کامل به بررسی اصول و مبانی رعایت نکات ایمنی در کارگاه میپردازد

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 324 کیلو بایت

فهرست مطالب:

آموزش كاركنان

وسایل حفاظت فردی

محافظ های چشم

محافظ های گوش

دستكش

كفش های ایمنی

ماسك های تنفسی

كلاه ایمنی

محافظ بدن

كف پوش عایق

چیدمان كارگاه

خروجی و نشانه ها

نظافت محیط كارگاه

اطفاء حریق

انبار

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت ایمنی در كارگاه ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت ایمنی در كارگاه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت ایمنی در كارگاه;دانلود پاورپوینت ایمنی در كارگاه;ایمنی در كارگاه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل را در زیر مشاهده نمایید.

فایل پاورپوینت 212 اسلایدی، قابل ویرایش و جامع از درس برنامه ریزی و حمل و نقل

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 212

حجم فایل: 13.917 مگا بایت

سر فصل های کلی فایل:

  1. مقدمه ای درباره مهندسی حمل و نقل
  2. برنامه ریزی حمل و نقل
  3. مدل های پیش بینی
  4. فرایند پیش بینی سفر در مهندسی حمل و نقل
  5. برنامه ریزی حمل و نقل درون کارخانه ای

بخشی از محتوای فایل:

اهمیت حمل و نقل

—40% مصرف انرژی را مصارف خانگی و تجاری تشکیل میدهند. (رتبه اول) —یکی از بخش های مختلف مصرف انرژی، بخش حمل و نقل است. 27% کل مصرف انرژی به بخش حمل و نقل اختصاص می یابد. (رتبه دوم) —حمل و نقل همواره قسمت عمده ای از امکانات و منابع را بطور مستقیم و غیر مستقیم به خود اختصاص داده است. —کیفیت سیستم حمل و نقل و ظرفیت آن، تاثیر فراوانی بر روی اقتصاد یک منطقه یا کشور دارد. از اثرات سیستم های حمل و نقل روی اقتصاد میتوان به پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار و تحکیم موقعیت اقتصادی اشاره نمود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل;دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل;برنامه ریزی حمل و نقل;جزوه درس برنامه ریزی حمل و نقل;ارایه درس پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی + pptx

به صفحه فایل دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی را در زیر مشاهده نمایید.

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 253

حجم فایل: 6.83 مگا بایت

فصل اول
آب در طبیعت

1-1- مقدمه

در قرآن کریم آمده است: «من الماء کل شیء حی» یعنی:

همه شی ها از آب زنده اند.

آب مهمترین ماده شمیمیایی است
در قرن جاری منابع آب شیرین از چاههای نفت با ارزش تر خواهند بود.
80% سطح زمین از آب پوشیده شده است.
97% از آب های موجود شور هستند.
2% از آب های جهان به صورت یخ های قطبی هستند
1% آب جهان شیرین و قابل استفاده است
2-1- منابع آب در طبیعت
آبهای زیر زمینی مثل آب چاهها و چشمه ها
آبهای سطحی مثل رودخانه ها و جویبارها
آبهای شور دریاها و اقیانوس ها

1-2-1 ویژگیهای آب های زیر زمینی

1- مواد معلق، مواد آلی در آن ها معمولاً کم است.

2- Fe2+ و Mn2+ در آن ها کم و CO2نسبتاَ زیاد

3- املاح محلول و سختی آن ها نسبتاً زیاد

4- چاههای کم عمق ممکن است آلوده به میکروب باشند.

2-2-1- ویژگی های آبهای سطحی

1- زلال هستند.

2- معمولاً به میکروارگانیسم ها آلوده هستند.

3- مقدار آمونیاک و نیترات آنها ممکن است زیاد باشد.

4- در صورت عبور از نواحی صنعتی، به مواد شیمیایی آلوده هستند.

5- املاح محلول آن ها نسبتاً کم است.

6- PH آنها در حدود 8-7 است.

1-2-3- ویژگیهای آبهای شور

1- مقدار املاح محلول آنها زیاد، 1000 تا PPM 40000

2- میزان یونهای کلر و سدیم آن زیاد ، بیش از PPM 500

253 اسلاید فایل پاورپوینت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها + pptx

به صفحه فایل دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها را در زیر مشاهده نمایید.

پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 4.277 مگا بایت

مقدمه

lهمانطور که هر نقطه از بدن انسان به وسیله شبکه های ارتباطی مویرگها رگها و شاهرگها به مرکز بدن یعنی قلب مربوطند و این ارتباط باعث ادامه حیات شخص می شود یک کشور هم که در حکم یک ارگان زنده است برای ادامه حیات و توسعه روابط اقتصادی اجتمعاعی و فرهنگی خود باید دارای شبکه گسترده ا ی از راهای فرعی اصلی و شاهراها باشد که بتواند تمام نقاط کشور را به هم متصل نماید.نگاهی کوتاه به کشورهای صنعتی و کشاورزی د نیا نشان می دهد با وجود اینکه هم اکنون دارای شبکه های ارتباطی پیچیده و تار عنکبوتی هستند و این شبکه ها از استانداردهای بالای برخوردار بوده و تمام مناطق کشور را زیر پوشش خود گرفته است معذالک هنوز هم این کشورها سهم بزرگی از بودجه عمرانی سلانه خود را صرف احداث تکمیل توسعه و نگهداری راه ها می نماید برای رسیدن به این منظور قبل از هر چیز داشتن اطلاعات اساسی کافی در امر طراحی هندسی راه و راهسازی که براساس سه عامل اصلی ایمنی راحتی و اقتصاد استوار باشد ضروری است.
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها :

یكی از معضلات سرنشینان وسایل نقلیه عبور بر بستر ناهموار معابر می باشد . با پیشرفت تكنولوژی و توسعه صنایع خودروسازی پارامتر آسایش و راحتی مسافر بیش از پیش مورد توجه طراحان قرار می گیرد . این راحتی ممكن نخواهد بود مگر اینكه وسایل نقلیه بر یك بستر مناسب و هموار قرار بگیرند و حركت نمایند . در كشور ما به علت ارزان بودن فراورده های نفتی مثل قیر ، غالباً از آسفالت برای اجرای لایه های نهایی روسازی راهها استفاده می شود.

روسازی بتن آسفالتی علاوه بر ایجاد سطح صاف دارای زبری لازم برای ترمز گیری وسایل نقلیه نیز می باشد . خرابی روسازی راه و تأثیر بسزایی در كاهش سرعت ترافیك و به تبع آن ایجاد تأخیر بیشتر برای هزینه های مربوط به استهلاك وسایل نقلیه و مشارگكت زیست محیطی را از طرف دیگر در پی دارد .

شناخت دقیق نوع خرابی و اندیشیدن تدابیر لازم برای تعمیر و نگهداری راه و رفع خرابی های بوجود تقسیم بندی راهها از نظر رویه به شرح ذیل می باشد:

راههای فاقد روكش
راههای با رویه بتن آرمه
راههای با رویه بتن آسفالتی
خرابی راههای فاقد روكش :

در اثر نفود آب به جسن اینگونه راهها خرابی زودتر اتفاق افتاده و نیازمند بازرسی و تعمیر و نگهداری بیشتری هستند . مهمترین خرابیهای راههای فاقد روكش عبارتند از :

پروفیل عرضی نامناسب :

با توجه به شدت خرابی سطح راه دارای گودی و تجمع آب و ناهمواری می شود . پروفیل عرضی نامناسب به صورت ، طول خرابی در واحد نمونه و در راستای خط وسط راه اندازی گیری می شود . درجه شدت خرابی برای ارزیابی رویه نیز برداشت می گردد.
زهكش های كناری نامناسب :
این نوع خرابی موجب جمع شدن آب در جوی ها و كانالها و نفوذ آب به جسم راه می گردد . خرابی زهكش ها در اثر جمع شدن مكواد زاید ، رشد علفهای هرز ، فرسایش جوی ها و جاری شدن سیل اتفاق می افتد . زهكش های نامناسب به صورت طول خرابی در واحد نمونه گیری اندازه گیری می شوند .
70 اسلاید فایل پاورپوینت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پژوهش راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک + ppt

به صفحه فایل دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک را در زیر مشاهده نمایید.

دانلود پاورپوینت حفاظت آب وخاك

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 6.192 مگا بایت

حفاظت آب وخاك:

مقدمه:
ذرات خاك از عناصر و مواد متعددی مانند هوموس، كربنات كلسیم، هیدارت، آهن، آلومینیوم به هم متصل گردیده و خاكدانه را بوجود می‌آورند. خاكدانه در صورت عامل اصلی ثبات و پایداری خاك در مقابل فرسایش محسوب می‌شوند. در اثر از بین رفتن پو.شش گیاهی و كم شدن مواد آلی ذرات خاك تحت تاثیر عوامل فرسایش پراكنده شده و توسط آب و باد از محل اولیه به مناطق دور و نزدیك انتقل می‌یابند. از بین رفتن خاكدانه‌ها و پراكندگی ذرات مرحله اول فرسایش كه به آن فرسایش طبقه‌ای یا سفره‌ای گرفته و مهمترین علائم آن تشكیل لكه‌هاب سفید و تجمع سنگ‌ریزه در سطح خاك می‌شود و اگر به موقع جلو‌گیری نشود، به تدریج ذرات توسط آب كنده شده و شیارهای در سطح خاك ظاهر می‌شود كهنه آن فرسایش شیاری می‌گویند و بالاخره شیارها به جوی و سپس به نهر تبدیل می‌گردند كه فرسایش نهری خوانده می‌شود.
فرسایش خاك برای كشاورزان همیشه مشكل‌آفرین بوده. در مناطق خشك و نیمه‌خشك بیشتر فرسایش بادی و در مناطق مرطوب فرسایش آبی وجود دارد. در فرسایش دو واژه وجود دارد:
1. توان فرسیاندگی = توانائی یك عامل فرسایش دهنده مثل باد و یا آب
2. فرسایش‌پذیری = قابلیت خاك

§چكیده:
فرسایش خاك طی 3 مرحله یا سه فاز متوالی انجام می‌شود:
§1. جداشدن ذرات از خاك
2. حمل ذرات جدا شده از محل اصلی
3. رسوب‌گذاری ذرات خاك در محل دیگر
* عوامل اصلی فرسایش خاك
1. آب
2. باد
* عوامل فرعی فرسایش
1. نقش پوشش گیاهی
2. شیب
3. انسان و حیوانات
§* عواقب ناشی از فرسایش
در اثر فرسایش حاصلخیزی خاك كم شده،‌عملكرد در واحد سطح پایین آمده و باعث كم شدن ذخایر آبی می‌شود.
* روش های جلوگیری از فرسایش
1. پوشش گیاهی
2. افزوده هوموس
3. مالچ‌های نفتی
4. استفاده از بانكت‌ها
5. كشت صحیح
6. جلوگیری از چرای بی‌رویه دامها
18 اسلاید فایل پاورپوینت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت حفاظت آب وخاك

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار + pptx

به صفحه فایل طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار را در زیر مشاهده نمایید.

طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار به صورت پاورپوینت 43 صفحه ای

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 7.832 مگا بایت

طراحی پیاده رو ها بر اساس توسعه پایدار فایل پاورپوینت 43 صفحه ای

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
طراحی;طراحی پیاده رو;توسعه پایدار;عمران;معماری;پیاده رو

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل دانلود پاورپوینت روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده، پل ها و وسایل کنترل ترافیک + ppt

به صفحه فایل دانلود پاورپوینت روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده، پل ها و وسایل کنترل ترافیک خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده، پل ها و وسایل کنترل ترافیک را در زیر مشاهده نمایید.

روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده پل ها و وسایل کنترل ترافیک

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 10.66 مگا بایت

بطور کلی انواع خرابی ها به دو دسته تقسیم می شوند.

§الف) خرابی های بنیادی
§ب) خرابی های سطحی

خرابی های بنیادی به علت عدم قدرت باربری کافی بستر راه و صدمه های وارد شده اتفاق می افتد.

خرابی های سطحی به علت ناهمواری زیاد سطح جاده ، بهره برداری از مسیر راه را با اشکال مواجه می کند.

تشخیص نوع خرابی راه بسیار مهم است چرا که عمل مرمت و بهسازی راه بر اساس تشخیص نوع خرابی انجام می شود.ترکها:

ترکهای موزائیکی (پوست ماری – سوسماری)

این نوع ترک ها که در تکه های نسبتا کوچک چند ضلعی ظاهر می شوند به دلیل شبیه بودن به پشت سوسمار به این نام خوانده می شود و با تکرار بارگذاری وسعت آنها افزایش می یابد

عوامل بوجود آورنده این ترکها

عبارت اند از:

1)تغییر شکل بیش از حد لایه ها

در اثر بارگذاری

2) خستگی بیش از حد لایه ها

70 اسلاید فایل پاورپوینت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده، پل ها و وسایل کنترل ترافیک ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – دانلود پاورپوینت روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده، پل ها و وسایل کنترل ترافیک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده پل ها و وسایل کنترل ترافیک

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان + ppt

به صفحه فایل دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان را در زیر مشاهده نمایید.

در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 69

حجم فایل: 6.657 مگا بایت

در :

به طور كلی در به جزئی از ساختمان گفته می شود كه با باز و بسته شدن فضاهای مختلف خارجی و داخلی را به یكدیگر مرتبط و یا مجزا می نماید . و امكان دسترسی و در بعضی موارد عبور نور و تبادل هوا را ممكن یا نا ممكن می نماید ،لذا در را می توان دیوار موقتی خواند كه در در گاهی قرار می گیرد و آن را می توان برای ایجاد دسترسی ،باز كرد و برای حفظ حریم خصوصی و ایمنی بست . وظیفه اولیه در ایجاد امكان دسترسی است و وظایف ثانویه آن به عنوان بخشی از دیوار بر حسب مكان و موقعیت آن عبارت است از :

1-مقاومت و پایداری

در به هر صورتی كه باشد باید از مقامومت كافی برای تحمل وزن خود و ضربات و آسیبهای ناشی از استفاده نادرست برخوردار باشد و برای باز و بسته شدن آسان و كامل از پایداری كافی شكلی برخوردار باشد .

2-حفظ حریم خصوصی و ایمنی
در باید به اندازه دیوار اطراف خود حریم خصوصی داخلی را تامین نماید و به كمك سایر اجزای خود (چار چوب ،قفل ،لولا) ایمنی لازم را فراهم نماید .
3-عایق حرارتی و صوتی
میزان عایق بندی در ،در برابر حرارت و صوت بستگی به محل استفاده از آن دارد لكن باید بتواند آسایش لازم را فراهم نماید .
4-میزان محیط از باد و باران

درهایی كه با خارج از ساختمان در ارتباط هستند باید بتوانند محیط داخلی را از نفوذ باد و باران حفظ نمایند .

تعاریف و ساختمان در
لنگه
قسمتی از دریا پنجره است كه در چار چوب قرار می گیرد و معمولا متحرك است .
قاب
قاب همان چار چوب است و وسیله ای است كه لنگه در یا پنجره (اعم از ثابت یا باز شو ) در آن قرار می گیرد .
69 اسلاید فایل پاورپوینت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل