دانلود فایل پاورپوینت روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر 43 اسلاید + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر 43 اسلاید خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر 43 اسلاید را در زیر مشاهده نمایید.

پاورپوینت روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر 43 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 31 کیلو بایت

مقدمه

در این دسته از روشها قسمت غیر چرب شیر در اسید سولفوریک حل شده و قسمت چرب پس از سانتریفوژ کردن در ستون مدرجی اندازه گیری می شود. روشهای حجمی بعلت سرعت در عمل در آزمایشهای روزانه بکار میروند. مهمترین و متداولترین روشهای حجمی عبارتند از: روشهای Gerber و Babcock

nدر این روشها چربی شیر بوسیله انحلال در یک ماده حلاله چربی استخراج می گردد. روشهای وزنی از روشهای حجمی دقیق تر بوده و معمولاً بعنوان مقایسه و در کارهای تحقیقی مورد استفاده قرار میگیرند. مهمترین و متداولترین روشهای وزنی عبارتند از: روشهای Rose-Gottlieb و Adem-Meillere

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر 43 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر 43 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت رعایت اصول کلی بهداشت در واحدهای تولید کننده مواد غذائی 46 اسلاید + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت رعایت اصول کلی بهداشت در واحدهای تولید کننده مواد غذائی 46 اسلاید خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت رعایت اصول کلی بهداشت در واحدهای تولید کننده مواد غذائی 46 اسلاید را در زیر مشاهده نمایید.

پاورپوینت رعایت اصول کلی بهداشت در واحدهای تولید کننده مواد غذائی 46 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 1.389 مگا بایت

مقدمه

هدف و دامنه کاربرد

نکات بهداشتی در مرا حل کاشت داشت و برداشت .

واحد تولیدی مواد غذائی :طرح و امکانات

واحد تو لید مواد غذا یی : ضرورت های بهداشتی

ضرورت های بهداشتی و سلامت فردی کارکنان

ضرورتهای بهداشتی در تولید

ویژگیهای فرآورده نهایی

پیشگفتار

استاندارد رعایت اصول کلی بهداشت در واحدهای تولید کننده مواد غذائی که نخستین بار در 1356 تهیه گرد ید بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تائید کمیسیون فنی بهداشت مواد غذائی برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در پنجاه و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد فرآورده های کشاورزی و غذائی مورخ 25/3 / 66 تصویب شد ، اینک به استناد ماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس مؤمسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذر ماه سال 1349 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت رعایت اصول کلی بهداشت در واحدهای تولید کننده مواد غذائی 46 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت رعایت اصول کلی بهداشت در واحدهای تولید کننده مواد غذائی 46 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت رعایت اصول کلی بهداشت در واحدهای تولید کننده مواد غذائی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل 42 اسلاید + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل 42 اسلاید خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل 42 اسلاید را در زیر مشاهده نمایید.

پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل 42 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 27.169 مگا بایت

Øاسیدینه ای را که در واکنش فوق ظاهر میگردد میتوان در مجاورت فنل فتالئین با سود تیتره نموده و از روی عبارت پروتئین به نسبت درصد پروتئینهای موجود در شیر پی برد. عیار پروتئین که به (Eiweisstiter=Et) نشان داده میشود عبارتست از تعداد میلی لیترهای سودکه برای 25 میلی لیتر شیر لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئید در مجاورت فنل فتالئین رنگ استاندارد بدست آید عیار پروتئین در شیرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئین را نشان میدهد.

Øیک بورت مدرج (تا 01/0 میلی لیتر). Ø2بشر 250تا 400 میلی لیتری Øیک پیپت 25 میلی لیتری. Øیک پیپت 5/0 میلی لیتری

درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئینهای شیر ساخت ژربر استفاده نمود. این دستگاه شامل بورتیست که ستون مدرج آن نسبت درصد پروتئینها را مستقیماً در 25 میلی لیتر شیر نشان میدهد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل 42 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل 42 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر 37 اسلاید + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر 37 اسلاید خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر 37 اسلاید را در زیر مشاهده نمایید.

پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر 37 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 37

حجم فایل: 59 کیلو بایت

§-محلول 1 درصد نیترات نقره §طرز عمل: در یک لوله آزمایش تقریباً یک میلی لیتر از شیر مشکوک و 3 تا 5 میلی لیتراز یک محلول یک درصد نیترات نقرهوارد مینماییم چنانچه رنگ زرد شیر مربوط بوجود بی کرمات دوپتاس باشد تبدیل به قرمز نارنجی میشود. برای تشخیص بهتر رنگ میتوان از یک لوله آزمایش حاوی شیر معمولی بعنوان شاهد استفاده نمود.

آزمایش بر روی خاکستر شیر انجام میشود؛ بدین ترتیب که کرماتها را بکمک یک محلول سولفات فروز و آمونیاک (یا ملح Mohr) بفرمول :

احیا نموده زیادی این محلول را با پرمنگنات دوپتاس تیتره مینماییم SO4FC.SO4(NH4)2 6H2o

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر 37 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر 37 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها 163 اسلاید + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها 163 اسلاید خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها 163 اسلاید را در زیر مشاهده نمایید.

پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها 163 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 163

حجم فایل: 4.411 مگا بایت

فرآیند

q مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط به هم یا متعامل كه ورودیها را به خروجیها تبدیل می‌كند. •مجموعه‌ ورودی های یك فرآیند عمومأ خروجیهای سایرفرآیندها هستند. •فرآیندها در سازمان عمومأ برنامه‌ریزی می‌شوند و تحت شرایط كنترل شده به اجرا در‌می‌آیند تا ارزش‌افزوده ایجاد شود.

یك فعالیـت كه با استفاده از منابـع و بصـورت هدایت شده در جهت كسب توانایی برای تبدیل داده ها به ستانده‌ها عمل می‌كند را می‌توان به عنوان یك فرایند در نظر گرفت.

• هر سازمانی برای عملكرد مؤثّرتر باید تعدادی فرآیند مرتبط باهم و مؤثّر برهم را تعیین و مدیریت نماید. • شناسایی و مدیریت نمودن فرآیندهای به كارگرفته شده در یك سازمان و به ویژه تعامل میان این فرآیندها به شكل سیستماتیك رویكرد فرآیندی نامیده می شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها 163 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها 163 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت HACCP در تولید بستنی 27 اسلاید + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت HACCP در تولید بستنی 27 اسلاید خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت HACCP در تولید بستنی 27 اسلاید را در زیر مشاهده نمایید.

پاورپوینت HACCP در تولید بستنی 27 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 69.47 مگا بایت

مقدمه

•بستنی (Ice cream) فرآورده لبنی منجمد آماده مصرفی است که اط شیر گاو و یا گاومیش از طریق ترکیبل و فرآیند مناسب بر روی خامه یا سایر فرآورده های لبنی با شکر و مواد طعم دهنده خوراکی بدست می آید. همچنین حاوی پایدار کننده ها قوام دهنده ها و رنگ های خوراکی مجاز نیز میباشد. •این برنامه صرفاً ةک فرآورده یعنی “بستنی” را پوشش می دهد. اگر شرکت بخواهد فرآورده های دیگری را تولید کند باید برنامه دیگری نیزتدوین نماید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت HACCP در تولید بستنی 27 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت HACCP در تولید بستنی 27 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت HACCP در تولید بستنی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران 22 اسلاید + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران 22 اسلاید خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران 22 اسلاید را در زیر مشاهده نمایید.

پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران 22 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 340 کیلو بایت

مقدمه

سپاس بی کران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید. تا به یاری این موهبت راه ترقی و تعالی را بپیمایم و امید به اینکه عنایت الهی شامل حال ما باشد. تا با عنایت اندک علمی خود در خدمت به بشر باشیم. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر گسترده کامپیوتر در کلیه عرصه های فعالیت انسان است به گونه ای که انجام برخی از کارها بدون استفاده از کامپیوتر قابل تصور نیست کامپیوتر به عنوان ابزاری قدرتمند و سرعت و دقت کارها را فوق العاده افزایش داده و گذرگاهی های صعب العبور علم را شاهراههای هموار مبدل ساخته است و ما به علم اندک خویش می خواهیم راهی برای آسان تر شدن کارهای انسان ارائه کنیم تا بشر بتواند با کمترین زمان به آنچه نیازمند است دسترسی پیدا کند. خلاقیت به عنوان جوهرة کار آفرینی و عامل کلیدی موفقیت و بلکه بقای سازمان ها و همچنین رمز تکامل و سعادت دنیوی و اخروی بشر هنوز جایگاهی واقعی خود را نه تنها در جامعه بلکه در محافل علمی و تحقیقاتی کشور پیدا نکرده است به همین دلیل هنوز در هیچ یک از دروس یا رشته های تحصیلی دانشگاههای کشور، واحدی جهت آموزش خلاقیت پیش بینی و طراحی نشده است. و آنچه به طور حاشیه ای و گذرادر بعضی از دروس به آن اشاره می شود. تنها جنبه های نظری و تئوریک خلاقیت است که نه فقط مؤثر نمی باشد. بلکه این ذهنیت را نیز ایجاد و تقویت کرده است. که خلاقیت امری ذهنی، فردی و ارثی است. که به شکل علمی و کاربردی و گروهی قابل آموزش نیست! و نتیجه ذهنیت، وضع کنونی فارغ التحصیلان دانشگاهی است. که اغلب با وجود تخصصی که دارند قادر نیستند در دنیای واقعی رقابت، صنعت و سبک و کار حرف تازه ای بزنند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه

عنوان

خلاصه

مأموریت

فهرست محتوا

فصل دوم

توصیف پروژه

امکان سنجی

نیاز سنجی

فصل سوم

جدول برآورد تجهیزات

نقشه استقرار تجهیزات

هزینه استعلاک تجهیزات

فصل چهارم

چارت

نیروی انسانی

شرح وظایف

فصل پنجم

جدول برآورد مواد مصرفی

شرایط محل تأسیس

جدول ها

جدول سرمایه گذاری

نحوه ی برآورد سرمایه

فصل هفتم

جدول برآورد درآمد

صورت حساب سود و زیان

صورت حساب سرمایه

نسبت سود به سرمایه

توجیه اقتصادی

فصل هشتم

بازاریابی

ابتکارات

میزان مفید بودن طرح برای جامعه

اشتغال زایی

فصل نهم

جدول زمانبندی

نمودار سود – درآمد – هزینه

فصل دهم

فرم استخدام

فرم قرارداد کار

گزارش

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران 22 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران 22 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران;صنایع مواد غذایی ایران

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت سموم مواد غذایی 21 اسلاید + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت سموم مواد غذایی 21 اسلاید خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت سموم مواد غذایی 21 اسلاید را در زیر مشاهده نمایید.

پاورپوینت سموم مواد غذایی 21 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 735 کیلو بایت

مقدمه

•شما چیپس زیاد می خورید؟ مصرف روزانه سیب زمینی سرخ شده شما بالا است؟ •پس دقت کنید! زیرا سیب زمینی سرخ شده و چیپس سالانه قربانی های زیادی می گیرند! •دانشمندان موفق به کشف ماده بسیار سمی به نام”آکریلامید” شده اند که به خصوص در سیب زمینی سرخ کرده و چیپس به وفور یافت می شود.

•سازمان خواربار جهانی‎ (FAO) و سازمان جهانی‎‎ بهداشت (WHO)‎ اعلام‎ کردند غـذاهـایـی مانند چیپس‎ های‎ سیب‎ زمینی‎، قهوه‎ و محصـولات‎ غله‎‎ای‎ مانند نان‎ و بیسکویت‎‎ که در حـرارت بسیار بالا تولید می‎ شوند، ممکن‎اسـت‎ حـاوی‎ ترکیبی‎ سرطان‎ زا به‎ نام‎ آکریلامید باشند. 35 کارشنـاس‎ از 12 کشور که ‎‎این‎ گـزارش‎ را تهیـه کرده‎‎اند اعلام‎ کردند غذاهایی‎ که مـیـزان‎ کربوهیدرات‎‎ آنهـا بالا و پروتئین آنها کـم‎ است‎‎ در صورت تهیه‎ در دمای‎ بالاتر از 120 درجـه‎، در آنهـا آکریلامید تـولیـد مـی‌‌شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت سموم مواد غذایی 21 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت سموم مواد غذایی 21 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت سموم مواد غذایی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت کاربرد نانو فناوری در علوم غذا و صنایع غذایی- 54 اسلاید + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت کاربرد نانو فناوری در علوم غذا و صنایع غذایی- 54 اسلاید خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت کاربرد نانو فناوری در علوم غذا و صنایع غذایی- 54 اسلاید را در زیر مشاهده نمایید.

پاورپوینت کاربرد نانو فناوری در علوم غذا و صنایع غذایی 54 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 54

حجم فایل: 26.956 مگا بایت

مقدمه

نانو فناوری یکی از جدید ترین علومی است که در سه شاخه مرطوب ، خشک و محاسبه ای اینده زندگی بشر را دگرگون خواهد ساخت . یکی از مهمترین زمینه های تاثیر گذاری نانو فناوری در زندگی انسان ، علم غذا است که به دلیل احتیاج روزمره و دائمی انسان به غذا هر گونه تغییر و تحو لی در ان نقش به سزایی در تغییر کیفیت زندگی انسان خواهد داشت . لذا به منظور تبیین جایگاه نانو فناوری و نانو علم در علوم غذا و صنایع این مقاله نوشته شده است.

پژوهش به صورت مروری و با استفاده از کلمات کلیدی نانوفناوری ، نانو علم ، علوم غذایی و صنایع غذا یی انجام شد . خلاصه و اصل مقالات در سایت های جستجو گر همچون ، Yahoo ، Google ، Med ، Pub ، Elsevir و نیز در کتب ، مجلات ، مقالات کنگر ه ها جستجو و پس از میل با دیدی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت کاربرد نانو فناوری در علوم غذا و صنایع غذایی- 54 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت کاربرد نانو فناوری در علوم غذا و صنایع غذایی- 54 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت کاربرد نانو فناوری در علوم غذا و صنایع غذایی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد 14 اسلاید + ppt

به صفحه فایل پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد 14 اسلاید خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد 14 اسلاید را در زیر مشاهده نمایید.

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد 14 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 64 کیلو بایت

مقدمه

منجمد کردن یکی از اسان ترین و قابل قبول ترین روش های نگهداری مواد غذایی است. یخ زدن باعث کشتن میکروب ها در مواد غذایی نمی شود بلکه سبب کند شدن عمل میکرو ارگانیزم ها شده و با کند شدن تغییرات شیمیایی که بر کیفیت غذا تاثیر می گذارند از خراب شدن انها جلوگیری می کند

در طی انجماد فعالیت انزیم های موجود در میوه ها کند می شود. در صورت غیر فعال شدن این انزیم ها رنگ و طعم و مواد مغذی موجود در میوه ها تغییر کرده یا از بین می رود

فعالیت انزیم های موجود در سبزی ها با حرارت دادن در اب جوش یا بخار اب برای مدت کوتاه و سپس سریع سرد کردن ان بوسیله اب یخ متوقف می شود. تجربه نشان داده است برای فریزر کردن مواد غذایی در خانه حرارت دادن سبزی ها در اب جوش برای حفظ انها کاملا ضروری است

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد 14 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد 14 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل