دانلود فایل بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه + doc

به صفحه فایل بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه را در زیر مشاهده نمایید.

همه می خواهند جوانانی برومند و شایسته داشته باشند كه به آنها افتخار كنند جهت حركت دین و مذهب ، اخلاق ، روانشناسی و سایر علوم در حیطه ارتباطات و اخلاقیات و سنن و آداب و رسوم اجتماعی و دیدگاه كلی حاكم بر خانواده نیز در همین راستا و برای نیل به این مقصود است اما متاسفانه می بینیم كه همه این تلاشها و كوششها برای برآوردن این خواست و آرزو كافی نیست آما

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 68

حجم فایل: 66 کیلو بایت

فهرست

صفحه

مقدمه

………………………………………………………………..

1

فصل اول

نوجوانان

مبحث اول :

تعریف نوجوانان ……………………………………………..

5

مبحث دوم :

تحلیل كارشناسی …………………………………………….

10

فصل دوم :

خانواده

مبحث اول :

اهمیت خانواده ………………………………………………

13

مبحث دوم :

ضرورت بازسازی نهادهای اجتماعی …………………………

23

مبحث سوم :

آمار به دست آمده …………………………………………..

29

فصل سوم :

علل فرار نوجوانان

مبحث اول :

عوامل موثر در فرار ………………………………………….

31

مبحث دوم :

فقر ……………………………………………………………

37

مبحث سوم :

طلاق …………………………………………………………

44

مبحث چهارم :

اختلافات خانوادگی …………………………………………

48

فصل چهارم :

تحلیل بزهكاری

مبحث اول :

عوامل بزهكاری اطفال ………………………………………

51

مبحث دوم :

كانون اصلاح و تربیت ……………………………………….

55

مبحث سوم :

سیاست های قضایی در خصوص نوجوانان ………………….

57

مبحث چهارم :

فرار از خانه به تنهایی جرم نیست ……………………………

64

فصل پنجم :

نتیجه

مبحث اول :

راه چاره كدام است ؟………………………………………

66

فهرست منابع

………………………………………………………………

67

مقدمه :

همه می خواهند جوانانی برومند و شایسته داشته باشند كه به آنها افتخار كنند جهت حركت دین و مذهب ، اخلاق ، روانشناسی و سایر علوم در حیطه ارتباطات و اخلاقیات و سنن و آداب و رسوم اجتماعی و دیدگاه كلی حاكم بر خانواده نیز در همین راستا و برای نیل به این مقصود است اما متاسفانه می بینیم كه همه این تلاشها و كوششها برای برآوردن این خواست و آرزو كافی نیست . آمار وحشتناك زندانیان ، افزایش اعتیاد و جرم و بزهكاری ، افزایش باندهای فساد ، فرار دختران از خانه ، روابط نا مشروع و لجام گسیخته بین نسلهای جوان همه و همه شاهد این مدعا است .

خانواده ، اولیای مدرسه ، مربیان تربیتی ، سخنوران مذهبی ، مشاوران مدارس همه دست اندركار تربیت نسل جدید هستند اما ظاهراً تربیت است و نتایج برعكس می دهد . دین ستیزه خزنده در سطح مدارس ، نتیجه تعبیر خاص و تحمیل گرایانه از دین و توسل به خشونت و زور در امور پرورشی است . به این مسائل باید فرزند سالاری ، از بین رفتن ارزش كار و تحریف معنای آن ، ساعات زیاد بیكاری نسل جوان و زیاده خواهی و رایگان خواهی و مطالبت زیاده از حد بعضی از جوانان و بسیاری مسائل دیگر فرهنگی و اجتماعی را افزود .

پدری كه تمام ساعات روز را خارج از منزل است ، مادری كه تند خو و عصبی مزاج است نمی تواند با نوجوان و جوان خود ارتباط دوستانه متقابلی داشته باشد . فرزندان همواره نیازمند محبت هستند و بسیاری از خودكشی ها ، فرار از خانه ها ، تظاهر به بیماریها و به منظور جلب محبت خانواده صورت می گیرد به خصوص در مورد مادران كه مظهر مهر الهی و محبت و عشق و صفا در خانواده هستند .

مادری كه دائم با گله و شكایت محیط خانه را بر می آشوبد با سخن چینی بین اعضاء خانواده و پدر ، رابطه بین آنها را به هم می زند و غم و غصه و افسردگی فرزندانش را به عنوان یك زنگ خطر نمی بیند و درك نمی كند نمی تواند یك مادر كامل باشد .

كادر فهمیده و خردمند از رنج و محرومیت های زندگی خود برای فرزند سخن نمی گوید و از زندگی یك تصور سیاه و زشت نمی سازد بلكه او را با خوبیها و امیدها آشنا كرده به لطف و محبت خدا امیدوار و او را در مسیر رشد و تكامل به سوی یك آینده زیبا قرار می دهد ، سن بلوغ ، سن زندگی طوفانی است .

جوان یك آتشفشان در حال جوشش یك اقیانوس پر تلاطم می ماند . در این شرایط روحی نصیحت و حرف مثل خس و خاشاك یا قایق كوچكی است كه در اولین مواجهه با امواج طوفانی در هم شكسته و نابود می شود . برای ارتباط برقرار كردن با این جوان باید ابتدا خشم و خروش او را كنترل كرد و با او با محبت و عاطفه ، با صمیمیت ، با هر مادرانه و با شخصیت دادن در اجتماع و خانواده آرامش بخشید یك دریای آرام در یك نسیم و آفتاب ملایم و در موقعیت مكانی و زمانی مناسب بهترین موقعیت برای قایقرانی و ماهیگیری است . به فرزندانمان بفهمانیم كه آنها مایه امید و شادی و نشاط ما هستند نه موجوداتی مزاحم و سربار زندگی .

طبق دستورات معصومین ابتدا به آنها درآمد داشتن و استقلال و خود كفایی و فرد مقیدی بودن برای جامعه را آموزش دهیم و بعد شیوه خرج كردن و طلبكار بودن و انتظارات رویایی داشتن . اگر آنها سختی و لذت كار را بچشند هرگز دنبال هوا و هوس و ناهنجاریها و ضد ارزشها نخواهند رفت از سپردن كارها و مسئولیتها به آنها نهراسیم كاری كنیم كه خود را باور كنند . استعداد خدادادی خود را بشناسند و در جهت شكوفایی آن گام بردارند.

زندگی زیباست به آنها كمك كنیم تا زیبائیهای واقعی آن را بشناسند و از زشتی های آن روبرگردانند زشتی هایی كه از رفتقت ها و دوستی با افراد ناباب و به خاطر كم محبتی خانواده روی می دهد .

( اینك كه برای ما هر امیدی به نومیدی مبدل گشته است ، خداوندگار را نگر كه به جای ما فرشتگان مطرود و در به در شده دل به مسرتی تازه خوش كرده و به آفریدن آدمی پرداخته و به خاطر وی جهانی تازه آفریده است !

پس ای امید بدرود باش و ای ترس تو نیز مرا ترك كن و ای پشیمانی از من دوری گزین!

در من كه سرچشمه خوبی خشكیده است تو ای بدی و پلیدی به جای خوبی و خیر جایگزین باش . زیرا چون تو باشی . قلمرو آفرینش را با یزدان دو بخش خواهم كرد و من بر تیمی از آن فرمانروایی خواهم كرد .

شاید از آن تیم كه خاص پروردگار است بخشی نیز بهره من گردد .

چنانكه خواهد شد و دیری نمی پاید كه این جهان نو ، و این آدمیان بر تسلط من آگاهی خواهند یافت . )

« میلتون »

منظومه چهارم گفتگوی شیطان

از بهشت گمشده .

بزهكاری مجموعه جرائمی است كه در زمان و مكان معین به وقوع می پیوندد .

كتله دانشمند بلژیكی اولین كسی است كه با بررسی آمارهای مختلف ، اثرات عوامل طبیعی و اجتماعی را مورد تحقیق قرار داده معتقد است كه بزهكاری ، پدیده ای است كه بدون توجه به بزهكار می توان آن را مورد مطالعه قرار داد . به عقیده او ازدیاد و تقلیل جرائم و تغییرات احتمالی انواع بزه ها را از لحاظ زمان و مكان ، با توجه به عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و مذهبی بایستی بررسی كرد . برای ارائه علمی بزهكاری، تعداد كل جمعیت كیفری یك منطقه و جمعیت كل همان منطقه هم مقایسه می شود و میزان كاهش و یا افزایش بزهكاری با توجه به چند درصد از مقایسه آمارها به دست می آید .

تعریف نوجوان :

نوجوانی : یك دوره در توسعه شخصیت فرد انسان بین آغاز بلوغ كامل ، اغلب به عنوان مترادف با دوره جوانی خوانده می شود و معمولاً این دو را بین سنین 10 تا 18 سالگی می دانند .

جوانی : دوره ای از زندگی انسان كه بعد از سالها نوجوانی می رسد و از سنین 18 تا 25 سالگی است برخی این دو را از سنین 15 تا 25 سالگی می دانند .

در این دو دوره از زندگی یعنی نوجوانی و جوانی انسان تحت شرایط روحی و روانی خاصی قرار دارد كه خواسته ها و انتظارات و شخصیت او را تحت تاثیر قرار می دهد و محیط اطراف و جو خانوادگی تاثیر بسزایی در روحیات فرد دارد .

شكل دادن الگوهای سالم از آغاز دوران نوجوانی ، بسیار آسانتر از تغییر دادن الگوهای رفتاری مخاطره آمیزی است كه پیش از این شكل گرفته است .

ارتباط مداوم ، مثبت و عاطفی با یك فرد بزرگسال مهربان ، به جوانان احساس امنیت و اطمینان می بخشد .

نیازهای عمیق عاطفی كه برخی از دختران را به فرار و افتادن در دام حوادث سوق می دهد . فرار ، نوعی اعتراض ساده دلانه دختران سرگردان ، به وضع موجود در خانواده است و تمنای محبتی كه از آنها دریغ كرده اند ، همانگونه كه خودكشی های زنانه و دخترانه فریادی خاموش برای جلب توجه همسر یا والدین به شمار می آید . در بعضی خانواده ها والدین توجهی به این نیاز فرزندان ، بویژه دختران نوجوان خود ندارند و گمان می كنند كه با تامین خوراك و لباس ، پوشاك و مسكن و رفع دیگر نیازهای مادی آنها ، از قبیل هزینه تحصیل و جهیزیه وظیفه خود را در قبال این تشنگان مهر و عاطفه ، انجام می دهند ، چنین والدینی دختران خود را در چهار چوب تصورات دوران جوانی خود می خواهند مطیع و سر به راه باشند نمره خوب بگیرند . جز مسیر مدرسه و خانه، راه دیگری نشناسند و لحظه ای از نگاه تیز بین و سختگیرانه شان دور نمانند …..

ولی غافل از اینكه نوجوانان نیازهای دیگری هم دارند . تفریح و سرگرمی و نشاط می خواهند ، محبت و توجه می خواهند ، دوست دارند ، پدر و مادر را نه چون نظاره گری عادی از احساس بلكه همدم و مونس غمخوار و مهربان ببیند تا در رویارویی با یك مشكل فردی و اجتماعی بتوانند بدون هیچ دلهره و نگرانی با پدر و مادر درد دل كنند و راه چاره ای بجویند .

پدر و مادر باید به این نكته توجه كنند هر مشكلی كه برای نوجوان به وجود می آید ، وی علت آن را از جانب پدر و مادر خود می داند .

نوجوان ممكن است بعضی از راهنمایی ها و توصیه ها را قبول كند و بعضی از آنها را رد كند . این قسمتی از رشد فكری دوران جوانی است .

پدر و مادر باید بدانند تغییر خلق و خوی نوجوانان كاملاً طبیعی است .

این تغییر مربوط به عوامل مختلف و هیجانی است كه در این سنین وجود دارد .

در این سن نوجوان اشتباه می كند و به اشتباه خود پی می برد و تجربه می آموزد .

دوران نوجوانی زمانی بین دوره كودكی و بزرگسالی است . در این مرحله فرزند شما از حالت كودكی بیرون آمده و نوجوان شده است .

در این دوران نوجوان به سرعت رشد می كند بطوری كه قد دختران شما ناگهان افزایش می یابد و ظاهر او به شكل خانمی در می آید . یا موهایی در صورت پسر شما ظاهر می شود و عظلات او قوی و صدای او تغییر می كند .

غیر از رشد جسمی ، تغییرات مهمی در این دوره اتفاق می افتد كه به تعبیر عده ای تولد جدید نامیده می شود و عبارت است از :

1- رشد سریع جسمی 2- رشد روانی 3- رشد جنسی 4- رشد اجتماعی

5- تحصیل و دانش آموختن 6- تغذیه 7- مسائل و مشكلات دستگاه تناسلی

دوران نوجوانی دوران بسیار پیچیده و مشكلی است بطوری كه نوجوان اعتراض می كند و ادعاهایی دارد . پدر و مادر باید بدانند كه این دوران زودگذر است زیرا نوجوان دوران كودكی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله جوانی شده است . او می خواهد از حالت تابع بودن به حالت استقلال برسد . بعضی از نوجوانان از این مرحله به سادگی و راحتی می گذرند و هم پدر و مادر هم نوجوان مشكلی ندارند ولی بعضی از مواقع ممكن است حالت هیجان ، برخورد و تمرد به وجود آید كه این مرحله برای نوجوان و پدر و مادر بسیار مشكل خواهد بود . بنابراین پدر و مادر باید در نظر داشته باشند كه هر نوجوانی با نوجوان دیگر تفاوت دارد . همانطور كه هر نوجوانی از نظر رشد جسمی با نوجوان دیگر متفاوت است از نظر رشد روانی هم با نوجوانان دیگر متفاوت است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
علل فرار دختران و پسران از خانه ;نوجوانان;خانواده

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی + docx

به صفحه فایل دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی را در زیر مشاهده نمایید.

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 75

حجم فایل: 1.255 مگا بایت

فهرست مطالب
فصل اول: 4
مقدمه: 4
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: 4
امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی: 5
خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی: 5
فصل دوم: 6
هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن: 6
ثبت سند، راه رهایی از كلاهبرداری: 6
بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها: 9
چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک: 9
نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک: 9
الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده: 9
ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران 10
دفترخانه‌ها باید دارای دفاتر ذیل‌ باشند: 11
وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر : 12
مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران‌: 12
مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر را باید رعایت کنند: 14
شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نمی شود: 14
شرایط و اصول مترجمین رسمی: 15
ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی‌ تصدیق‌شده‌باشد: 15
به‌متقاضیان‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد: 15
در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌برای‌بار اول‌به‌مدت‌یک‌سال‌و بار دوم‌به‌مدت‌دو سال‌و در صورت‌تکرار برای‌همیشه‌ازمترجمی‌رسمی‌محروم‌می‌شود 16
در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌به‌توبیخ‌کتبی‌با درج‌در پرونده‌و در صورت‌تکرار تا یک‌سال‌از مترجمی‌محروم‌می‌شود 16
اشخاص‌زیر را ‌به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی‌ می توان انتخاب نمود: 17
امور مالی‌ دفترخانه استاد رسمی: 18
وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است‌: 18
درآمد حاصل‌از حق‌ثبت‌، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد: 19
تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی: 19
از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع‌ماده‌54 مصوب‌25 4 54-مصوب‌28 2 1373) درآمد حاصل‌از حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌موضوع‌ماده‌54 قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ‌ 4 1354 به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد: 20
تعرفه‌حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1385: 20
تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1390 : 20
تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران‌: 24
الف‌ـ دادگاه‌بدوی‌: 24
ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر: 24
مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است‌: 25
فصل سوم: 26
تشریح روند کار و ارایه خدمات: 26
گواهی امضاء 26
گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی: 32
حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء : 34
همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک: 35
امضای دیجیتال چیست: 35
صدور اجرایه: 36
تنظیم اسناد انتقال اجرائی 39
روش صدور سند مالکیت المثنی: 40
روش صدور سند مالکیت بنام وراث 41
روش قبول درخواست ثبت املاک: 42
روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک 43
روش تهیه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی: 44
فک رهن جزء مشاع از وثیقه 45
ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟ 46
صلح نامه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، می بایستی دردفتراسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد 47
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی 49
تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 50
روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 52
فصل چهارم: 53
جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات: 53
یک پیشنهاد: 57
استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی: 57
بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه: 59
منابع: 70

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی;دفترخانه اسناد رسمی;کارورزی دانلود دفترخانه اسناد رسمی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل عدالت چیست؟ چه نقشی در پیشرفت كشور دارد؟ + doc

به صفحه فایل عدالت چیست؟ چه نقشی در پیشرفت كشور دارد؟ خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات عدالت چیست؟ چه نقشی در پیشرفت كشور دارد؟ را در زیر مشاهده نمایید.

همه ما نیازمند به یک نگاهیم چه آن وقت که در رفاه و آسایش و تجملات غرقیم و چه آن زمان که بیمار و محتاج در گوشه ای تنها و آن گاه نور گرمی نیست جز توجه الوهیت به سوی ما آیا این اصل عدالت نیست که در فطرت انسان قرار گرفته و آیا خالق آن عین عدالت نیست که به همه عالم فقیر و غنی کوچک و بزرگ از ذره های اتم تا کهکشانها توجه یکسان دارد و باران لطف و رحم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 168

حجم فایل: 267 کیلو بایت

مقدمه

همه ما نیازمند به یک نگاهیم چه آن وقت که در رفاه و آسایش و تجملات غرقیم و چه آن زمان که بیمار و محتاج در گوشه ای تنها . و آن گاه نور گرمی نیست جز توجه الوهیت به سوی ما

آیا این اصل عدالت نیست که در فطرت انسان قرار گرفته و آیا خالق آن عین عدالت نیست که به همه عالم فقیر و غنی کوچک و بزرگ از ذره های اتم تا کهکشانها توجه یکسان دارد و باران لطف و رحمت خود را برای همه یکسان می باراند.

پس عدالت چیزی جز قرار گرفتن هر چیز در جای خود نمی باشد که عین عدل را در آفریده های خالق به روشنی می توان دید و برای احیای آن نیز رسولان خود را به سوی خالق خود فرو فرستاد تا با ایجاد حکومت اسلامی برپا کننده این اصل دینی که پایه ای از پنجگانه اصول دین توحید می باشد به وسیله نبوت و امامت آن عدالت بر پا شده و روز معاد قیامت نیز به آن عمل شود و ما که مسلمانیم آن را باید در این دنیای غافل زنده و احیاء کنیم مگر نه آن که مولای ما با دیدگان دل همه را می بیند. بچه های گرسنه زنان نیازمند کهنسالان رنج دیده آیا باید نشست و دست بر دست گذاشت و نظاره گر این همه بی عدالتی بود. در این صورت باید از خود بپرسیم آیا ما مسلمانیم؟ چرا باید عده ای با ظلم و زور همه امکانات مظلومان را بگیرند. و حتی اجازه رشد و توسعه را به آنان ندهند. آیا این عدالت است؟ ولی نه می توان با هشیاری و بیداری و مبارزه با ظلم حق را به حقدار رساند و اجازه تجاوز را به سرزمینهای غریب نداد ( مرگ بر اسرائیل ). اجازه هتک حرمت به پیامبر اسلام را نداد ( مرگ بر دانمارک ) . اجازه دخالت در مسائل دانش صلح آمیز هسته ای در ایران را نداد و یک صدا بگوییم انرژی هسته ای حق مسلم ماست . ( مرگ بر آمریکا )

به همین دلیل ما بر آن شدیم تا مجموعه را از تعریف عدالت و نتایج اجرای آن در پیشرفت کشور و اینکه چه کسانی برپا کننده عدالت هستند و مخالفان با آن را بشناسیم و با دید روشن و گامهای استوار در این راه گام برداریم و زیر سایه بیرق عدالت در ظهور عدالت گستر عالم زندگی آرامی را داشته باشیم.

پس اجازه نمی دهیم که حق حکومت اسلامی و شریعت الهی توسط زورگویان و ظالمان زیر پا گذاشته شود و با وحدت جهانی بر پا کننده پرچم عدالت در جهان خواهیم بود و زیر سایه عمل به آن با آسایش و آرامش جاودانی زندگی خواهیم کرد.

انشاءالله

چكیده

خداوند عالم است قادر است عادل است حکیم است رحمان و رحیم است و ازلی و ابدی است خالق و رازق است چرا از میان همه صفات فقط عدالت برگزیده شده و یکی از اصول پنجگانه دین مقرر گردید :

از آنجا که فروع دین همواره پرتویی از اصول دین است در پرتو عدالت پروردگار در جامعه بشری فوق العاده موثر است و مهمترین پایه جامعه انسانی را عدالت اجتماعی تشکیل می دهد. انتخاب اصل عدالت به عنوان یک اصل از اصول دین رمزی است به احیای عدل در جوامع بشری و مبارزه با هر گونه ظلم و ستم .

عدالت چهره سیاست را زیبایی و ثبات و قامت رعیت را استقامت و قوام و حریم مدیریت را شکوه و جمال می بخشد عدالت الفت زندگی و تنها راه اصلاح جامعه و گل سرسبد ایمان به خدا و گنجینه فضیلت و احسان است. عدالت در زندگی اجتماعی بیشر قوی ترین پایه و اساس و برای رفاه و آسایش میدانی گسترده است و هر جامعه ای که نتواند از این مساعد بهره گیرد قطعاً در تنگنای ستم راه به جایی نخواهد برد.

فسلفه حکومت دینی عدالت است.

باور کردن عدالت بدون اعتقاد به دادگاه عدل الهی در روز بازپسین و بدون باور به قانون عدل الهی خود از نمودهای بارز بی عدالتی است. پس معنی عدالت خداوند این است که نه حق کسی را از بین می برد و نه حق کسی را به دیگری می دهد و نه در میان افراد تبعیض قائل می شود همچنین قرآن با صراحت و به عنوان یک اصل اساسی می گوید : ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکو و البغی.

خداوند به عدل و احسان درباره همه و بخشش نسبت به بستگان و خویشاوندان دستور می دهد و از کارهای زشت و منکر و ظلم نهی می کند ( سوره نحل آیه 90 )

عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خویش. عدالت یعنی مراعات حقوق افراد .

در باب عدالت و اجرای آن در حکومت جمهوری اسلامی می توان امامان و بزرگان دین به عنوان ریشته درخت آسمانی اسلام ناب محمدی قرار داد و از آنان برای باروری الگو گرفت و یاری خواست . از قدیم الایام افرادی در میان بشر بوده اند از فیلسوفان قدیم یونان تا دوره های اروپا که اساساً منکر واقعیت داشتن عدالت بود و هستند و می گویند اصلاً عدالت معنی ندارد.

آیا این حرف همان ظالمان و زورگویان نبود. و آیا قبل از انقلاب جمهوری اسلامی این حرف را خائنین و غافلین نمی زدند.

دانشمندان دینی بزرگی سعی از اجرای عدالت و ریشه کنی ظلم و ستم در جهان را داشتند که می توان از شخصیتهایی چون سید جمال الدین اسدآبادی شیخ محمد عبده مصری طالقانی اقبال و شریعتی و در راس آنان امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برپا کننده عدالت در حکومت اسلامی را نام برد.

عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق العاده یافت اسلام به عدالت تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نکرد بلکه عمده این است که ارزش آن را بالا برد.

موضوع مهم در مفهوم عدالت و جایگاه آن نقشی است که عدالت از دید علی ( ع ) در حفظ تعادل اجتماعی دارد. به تعبیر استاد شهید مطهری از نظر علی ( ع ) آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد به پیکر اجتماع سلامت و روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است. عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد و آنچه علی ( ع ) در مورد عدالت می گفت خود با تمام وجود به آن عمل می کرد.

در قرآن نیز به عدالت پروردگار اشاره شده است ان الله لا یظلم الناس شیئا و لکن الناس انفسهم یظلمون . خداوند به هیچ کس ستم نمی کند این مردم هستند که به خودشان ظلم و ستم روا می دارند . ( سوره یونس
آیه 44 )

همچنین قرآن با صراحت و به عنوان یک اصل اساسی می گوید : ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی .

خداوند به عدل و احسان درباره همه و بخشش نسبت به بستگان و خویشاوندان دستور می دهد و از کارهای زشت و منکر و ظلم نهی می کند . ( سوره نحل آیه 90 )

قرآن کریم و هدف برای انبیاء را به صراحت ذکر کرده است راجع به هدف اول درباره خاتم الانبیاء می فرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و ادعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً و درباره هدف دوم می فرماید : لند ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط . قرآن با صراحت عنایت انبیاء و بلکه ماموریت و رسالت انبیاء برای برقراری عدل در میان بشر را بیان می کند.

اسلام آخرین و کاملترین دین است و به عدالت فرا می خواند. امروز برهه کشورهای اسلامی واجب و ضروری است که اسلام را به همه جهان معرفی کنند و این دین را در همه عرصه های منطقه ای و جغرافیایی گسترش دهند و چهره حقیقی آن را نشان دهند. اگر اسلام به همه جهان كامل معرفی می شد آیا این امكان بود كه این همه به این آئین كامل الهی اهانت شود . آیا این امكان بود كه این همه تهمت برای ساختن بمب اتمی و كشتار افراد بی گناه زده شود . اگر اسلام به همه جهان کامل معرفی می شد آیا این امکان بود که این همه به این آئین کامل الهی اهانت شود . آیا این امکان بود که این همه تهمت برای ساختن بمب اتم و کشتار افراد بی گناه زده شود . آزادی که ما دنبالش هستیم آزادی برای همه است نه تنها برای اندکی از مردم اما دنیای تجارت آزاد برای آزادی شرکت ها و محروم کردن مردم از حقوقشان است.

آیا برای آموزش تغذیه و بهداشت كه همه افراد بخصوص اقشار محروم نیازمند آن هستند گامی
برداشته ایم؟

به رغم پیشرفتهای حاصله در آموزش دختران هنوز تعداد زیادی از دختران در ایران از آموزش محروم هستند. موانعی که در کشورهای در حال توسعه دختران را به دور از مدارس نگه می دارد. نه تنها آنان را از فرصتهای آتی محرو می نماید بلکه تاثیر منفی بر سلامت و بقای آنان دارد .

نماینده یونیسف در ایران می گوید : اگر جهان بخواهد تا سال 2015 که توسط سازمان ملل به عنوان مهلت برای رسیدن به یکی از مهمترین اهداف توسعه هزاره آموزش ابتدایی در سطح جهان مطرح شده است دست یابد تساوی جنسیتی پیش شرط لازم می باشد.

کمتر از 10% زنان باردار از خدمات مربوط به جلوگیر از انتقال اج آی وی ایدز به نوزادانشان بهره مند هستند و کمتر از 10% کودکان یتیم یا آسیب پذیر شده توسط ایدز حکایت یا خدمات اجتماعی می گیرند.

کودکان نه تنها از خود ایدز رنج می برند بلکه از این که دنیا هنوز ایدز را مخرب کودکی تشخیص نداده است نیز متضرر می شود.

دانش آموزان مناطق محروم در محیطهای کاملاً غیربهداشتی و تا حدودی آلوده مجبور به یادگیری درس هستند. اعتبارات پیش بینی شده هم نتوانسته مسائل آموزشی را تامین کند چه رسد به آن که مشکلات بهداشتی این مناطق را حل کند.

اعتباراتی که به مدارس تخصیص می یابد به هیچ وجه تکافوی هزینه های مدرسه و آموزش را نمی کند و مدارس ناگزیرند که منابع مالی خود را به شیوه های مختلف افزایش دهند. اما چرا بار این توسعه منابع باید بردوش اقشار محروم جامعه باشد.

امروز در دنیا بهینه سازی امور فقرزدایی و محرومیت زدایی از مسیر آموزش عبور می کنند پس چرا باید پس از طلب شهریه های سنگین از خانواده های محروم . آنان از ثبت نام دانش آموز خود منصرف شوند. آیا این عدالت است ؟!

آموزش همگانی در زمینه بهداشت بهبود روش تغذیه تامین آب سالم و کانی و بهسازی ایمنی سازی علیه بیماریهای عفونی پیشگیری از بیماری های شایع بومی و درمان مناسب بیماری ها و حوادث پیش بینی و تدارک داروهای اساسی ارائه خدمات بهداشتی مادر و کودک و تنظیم خانواده برنامه هایی است که باید به صورت عادلانه و شایسته برای همه مناطق در نظر گرفته شود و در این خصوص به مناطق محروم توجهی خاص مبذول گردد .

توسعه و عدالت حق همه مردم جهان است و جمهوری اسلامی عدالت را تنها برای ملت ایران نمی خواهد بلکه مورد نیاز همه مردم جهان می داند.

ما باید در این اصل دینی از امامان خود و بزرگان دین الگو بگیریم.

علی ( ع ) می فرمایند : العدل یضح الامور مواضعها و الجور یخرجها من جهتها

عدل جریانها رادر مجرای طبیعی خود قرار می دهد اما جود جریانها را از مجرای طبیعی خود خارج می سازد.

امید است با بازخوانی اصول مسلم اسلامی و اصلاح مدیریت نالایق و قطع دستهای نا÷اک در امور مدیریت جامعه اسلامی بار دیگر شاهد بر÷ایی نهضت تمام عیار عدالت خواهی به سبک نبوی و علوی در کشور قائم آل محمد
( ص ) بوده باشیم و در نتیجه با زمینه سازی مناسب در زمان ظهور آن حضرت ( ص ) شاهد گسترش عدالت در مقیاس جهانی و در همه ی ابعاد مادی و معنوی باشیم .

الهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعزبها الاسلام و اله و تذل بها النافق و اهله . . . الهم انا نشکوا الیک فقد و دشت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا » .

ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم » .

فصــــل اول

عدالت چیست؟

عدالت دارای دو معنی متفاوت است:

1- معنی وسیع این کلمه همانطور که گفتیم « قرار گرفتن هر چیز در جای خویش » است و به تعبیر دیگر موزون بودن و متعادل بودن.

این معنی از عدالت در تمام آفرینش در منظومه ها در درون اتم، در ساختمان وجود انسان، و همه گیاهان و جانداران حکمفرماست.

این همان است که در حدیث معروف پیامبر (ص) آمده که فرموده: بالعدل قامت السموات و الارض:
« به وسیله عدالت آسمانها و زمین بر پاست. »

فی المثل اگر قوای « جاذبه » و « دافعه » کره زمین، تعادل خود را از دست دهد، و یکی از این دو بر دیگری چیره شود یا زمین به سوی خورشید جذب می شود و آتش می گیرد و نابود م گردد و یا از مدار خود خارج شده و در فضای بیکران سرگردان و نابود می شود.

این معنی از عدالت همانست که شاعر در اشعار معروفش گفته است:

عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش

ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش!

عدل چه بود؟ آب ده اشجار را

ظلم چه بود؟ آب دادن خار را!

بدیهی است اگر آب را به پای بوته گل درخت میوه بریزند در جای خود مصرف شده، و این عین عدالت است و اگر به پای علفهای هرزه بی مصرف و خار بریزند در غیر مورد مصر ف شده، و این عین ظلم است.

2- معنی دیگر عدالت « مراعات حقوق افراد » است، و نقطه مقابل آن « ظلم » یعنی حق دیگری را گرفتن و به خود اختصاص دادن یا حق کسی را گرفتن و به دیگری دادن یا تبعیض قائل شدن، به این ترتیب که به بعضی حقوقشان را بدهند و به بعضی ندهند.

روشن است معنی دوم « خاص » و معنی اول معنی « عام » است.

قابل توجه اینکه هر دو معنی « عدل » در مورد خداوند صادق است هر چند در این مباحث بیشتر معنی دوم منظور است.

معنی عدالت خداوند این است که نه حق کسی را از بین می برد، و نه حق کسی را به دیگری می دهد. و نه در میان افراد تبعیض قائل می شود او به تمام معنی عادل است و دلائل عدالت او را در بحث آینده خواهیم دانست.

« ظلم » خواه به گرفتن حق کسی باشد، یا دادن حق کسی به دیگری، و یا اجحاف و تبعیض در مورد ذات پاک خدا راه ندارد.

او هرگز نیکوکار را مجازات نمی کند، بدکار را تشویق نمی نماید، کسی را به گناه دیگری مواخذه
نمی کند و تر و خشک را هرگز با هم نمی سوزاند.

حتی اگر در یک جامعه بزرگ همه خطاکار باشند جز یک نفر، خدا حساب آن یک نفر را از دیگران جدا می کند و او را در مجازانت در کنار گناهکاران قرار نمی دهد.

و این که جمعیت « اشاعره » گفته اند اگر خدا همه پیامبران را به دوزخ بفرستد و همه بدکاران و جانیان را به بهشت، ظلم نیست، سخن گزاف و زشت و شرم آور و بی پایه ای است و عقل هرکس آلوده به خرافات و تعصب نباشد به زشتی این سخن گواهی می دهد.

  • ·فرق میان مساوات و عدالت

نکته مهم دیگری که اشاره به آن در این بحث لازم است این است که گاهی « عدالت » با « مساوات » اشتباه می شود و گمان می رود معنی عدالت آنست که رعایت مساوات شود، در حالی که چنین نیست.

در عدالت هرگز مساوات شرط نیست بلکه استحقاق و اولویت ها باید در نظر گرفته شود.

فی المثل عدالت در میان شاگردان یک کلاس این نیست که به همه آنها نمره مساوی دهند و عدالت در میان دو کارگر این نیست که هر دو مزد مساوی دریافت دارند، بلکه عدالت به این است که هر شاگردی به اندازه معلومات و لیاقتش، و هر کارگری به اندازه کار و فعالیتش « نمره » یا « مرد » دریافت دارد.

در عالم طبیعت نیز عدالت، به معنی وسیع همین است، اگر قلب یک بالن ( نهنگ عظیم دریایی ) که حدود یک تن وزن دارد! با قلب یک گنجشک که شاید یک گرم بیشتر نباشد مساوی بود عدالت نبود، و اگر ریشه یک درخت تنومند بسیار بلند با ریشه یک نهال بسیار کوچک مساوی باشد عدالت نیست و عین ظلم است.

عدالت آن است که هر موجودی به میزان حق و استعداد و لیاقت خود سهمی دریافت دارد.

حسن و قبح عقلی

قبلاً دانستن این مساله لازم به نظر می رسد که عقل ما « خوبی » و « بدی » اشیاء را تا حدود قابل توجهی درک می کند ( این همان چیزی است که دانشمندان از آن به عنوان حسن و قبح عقلی یاد می کنند ).

مثلاً می دانیم عدالت و احسان خوبست، و ظلم و بخل بد است، حتی قبل از اینکه دین و مذهب از این امور سخن گوید برای ما روشن بوده است. هرچند مسائل دیگری وجود دارد که علم ما برای درک آن کافی نیست و باید از رهنمود رهبران الهی و پیامبران استفاده کند.

بنابراین اگر گروهی از مسلمین به نام « اشاعره » منکر « حسن و قبح عقلی » شده اند، و راه شناخت خوبی و بدی را، حتی در مثل عدالت و ظلم و مانند آنها فقط شرع و مذهب دانسته اند اشتباه محض است.

چه اینکه اگر عقل ما قادر به درک خوبی و بدی نباشد از کجا بدانیم خداوند معجزه را در اختیار فرد دروغگویی نمی گذارد؟، اما هنگامی که می گوییم دروغ گفتن زشت و قبیح است و محال است از خداوند سر زند می دانیم که وعده های خداوند همه حق است و گفته های او همه صدق است، هرگز دروغگو را تقویت نمی کند و هرگز معجزه را در اختیار شخص کاذب قرار نمی دهد.

این جاست که می توان به آنجه در شرع و مذهب وارد شده اعتماد کرد. بنابراین نتیجه
می گیریم که اعتقاد به حسن و قبح عقلی اساس دین و مذهب است ( دقت کنید )

اکنون به دلایل عدالت خدا باز می گردیم؛ برای پی بردن به این حقیقت باید بدانیم:

سرچشمه « ظلم » یکی از امور زیر است

1- جهل- گاهی آدم ظالم به راستی نمی داند چه می کند، نمی داند حق کسی را پایمال می سازد و از کار خود بی خبر است.

2- نیاز – گاه نیاز به چیزهایی که در دست دیگران است انسان را وسوسه می کند که دست به این عمل شیطانی بزند، در حالی که اگر بی نیاز بود در این گونه موارد دلیلی بر ظلم نداشت.

3- عجز و ناتوانی – گاه انسان مایل نیست در ادای حق دیگری کوتاهی کند اما قدرت و توانایی این کار را نداردف و ناخواسته مرتکب « ظلم : می شود.

4- خودخواهی و کینه توزی و انتقامجویی – گاه هیچ یک از عوامل فوق در کار نیست، اما « خودخواهی » سبب می شود که انسان به حقوق دیگران تجاوز کند، و یا « حس انتقامجویی » و « کینه توزی » او را وادار به ظلم و ستم می کند، و یا روح « انحصار طلبی » سبب تعدی به دیگران می شود …. و مانند اینها.

اما با توجه به اینکه هیچ یک از این صفات زشت و این نارساییها و کمبودها در وجود مقدس خداوند راه ندارد زیرا او به همه چیز عالم و از همه بی نیاز، و بر هر چیز قادر و نسبت به همگان مهربان است معنی ندارد مرتکب ظلمی شود.

او وجودی است بی انتها و کمال او نامحدود است از چنین وجودی جز خیر و عدالت، جز رافت و رحمت سرچشمه نمی گیرد.

و اگر بدکاران را کیفر می دهد در حقیقت نتیجه اعمال آنهاست، که به دست آنها می رسد همانند کسی که بر اثر استعمال مواد مخدر یا نوشیدن مشروبات الکلی به انواع بیماریهای کشنده مبتلا می گردد. قرآن مجید می گوید: هل تجزون الا ما کنتم تعملون « آیا جزای شما چیزی جز اعمال شما هست »؟! ( سوره نمل، آیه 90 )

  • ·قرآن و عدالت پروردگار

قابل توجه این که در آیات قرآن مجید روی این مساله بسیار تاکید شده است، در یک جا می فرماید: ان الله لا یظلم الناس شیئاً و لکن الناس انفسهم یظلمون؛ خداوند به هیچ کس ستم نمی کند این مردم هستند که به خودشان ظلم و ستم روا می دارند. ( سوره یونس، آیه 44)

در جای دیگر می فرماید: ان الله لا یظلم مثقال ذره … خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره کوچکی ظلم و ستم بر هیچ کس روا نمی دارد. ( سوره نساء، آیه 40)

و در مورد حساب و جزای رستاخیز می گوید: ونضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئاً؛

ما ترازوهای عدالت را در روز قیامت بر پا می کنیم و به هیچ کس کمترین ظلم و ستمی نخواهد شد. (سوره انبیاء، آیه 47 )

باید توجه داشت منظور از « میزان » در اینجا وسیله سنجش نیک و بد است نه ترازوئی همچون ترازوهای این جهان )

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” عدالت چیست؟ چه نقشی در پیشرفت كشور دارد؟ ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – عدالت چیست؟ چه نقشی در پیشرفت كشور دارد؟ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
عدالت;نقش عدالت در پیشرفت كشور;رفاه و آسایش

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل بررسی ادله اثبات دعوی + doc

به صفحه فایل بررسی ادله اثبات دعوی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی ادله اثبات دعوی را در زیر مشاهده نمایید.

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است كه برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند (احكام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حكم صادر شده است ماده 214 ق آ د ك مصوب 1378 می‌گویند (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 76

حجم فایل: 66 کیلو بایت

فهرست مطالب

مقدمه: 1

فصل اول – كلیات

مبحث اول: تعریف… 4

گفتار اول: دلیل.. 4

گفتار دوم: اثبات… 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص…. 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم.. 10

مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی كیفری

مبحث اول: معاینه محل.. 15

مبحث اول: معاینه محل.. 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22

مبحث سوم: كارشناس…. 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ… 26

بند اول: تشخیص هویت: 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27

بند اول: تكلیف متهم.. 28

بند دوم: تكلیف مجنی علیه. 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماكن.. 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسی اماكن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعریف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور كیفری.. 34

گفتار سوم: انكار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی كیفری.. 40

گفتار دوم: استكتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43

مبحث هفتم: شهادت… 44

گفتار اول: تعریف شهادت… 44

گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ایمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص…. 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تكدی و لگردی.. 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت… 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از كشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص…. 57

مبحث هشتم: امارات… 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعریف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كیفری.. 64

گفتار سوم: تعریف لوث… 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث… 67

مبحث دهم: علم قاضی.. 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است كه برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احكام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذكر جهات و دلائل در رای این امكان را فراهم می‌سازد. كه طرفین دعوی با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود كه در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احكام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای كیفری یكی از مهمترین موضوعات دادرسی كیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انكار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا كرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حكم محكومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت كیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی كه تحت شكنجه و تهدید با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است كه دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان كاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ كرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر كافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی كه صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كیفری گفته شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی ادله اثبات دعوی ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – بررسی ادله اثبات دعوی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ادله اثبات دعوی;مراجع قضائی;احكام دادگاهها;تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم;تامین دلیل برای جرم واقع شده;ادله اثبات دعوی كیفری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل پروپزال جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه + doc

به صفحه فایل پروپزال جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پروپزال جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه را در زیر مشاهده نمایید.

پدیدة مجرمانه ، اعم از جرم و انحراف ، همواره یكی از مسائل مبتلا به هر جامعه در تمام اعصار بوده است ثبات وامنیت اجتماعی یك جامعه ، دلبستگی به میزان كنترل و طرز برخورد پدیدة مجرمانه دارد از انبوعی یك از اهداف نمایی جامعه شناسان، انسان شناسان ، دانشمندان عدم ارتباطات ، جرم شناسان و سایر متخصصان علوم انسانی و حتی گاه تجربی ، شناخت پدیدة مجرمانه و تلا

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 15 کیلو بایت

طرح مسأله

پدیدة مجرمانه ، اعم از جرم و انحراف ، همواره یكی از مسائل مبتلا به هر جامعه در تمام اعصار بوده است .ثبات وامنیت اجتماعی یك جامعه ، دلبستگی به میزان كنترل و طرز برخورد پدیدة مجرمانه دارد . از انبوعی یك از اهداف نمایی جامعه شناسان، انسان شناسان ، دانشمندان عدم ارتباطات ، جرم شناسان و سایر متخصصان علوم انسانی و حتی گاه تجربی ، شناخت پدیدة مجرمانه و تلاش در جهت كاهش میزان آن در اجتماع می باشد .

در این زمینه تلاشها و مجاهدتها بسیاری صورت پذیرفته است ولی یك اصل ، بعنوان مادر و اساس تمام فعالیتها بعنوان مركز ثقل قرار گرفته است و آن اصل (پیشگیری ) می باشد . مطابق ضرب المثل قدیمی( پیشگیری بهتر از درمان است ) به پیشگیری بعنوان عاملی مفید، كم خرج و بسیار كارا در كنترل مضر است نگریسته نشده است . در مقولة جرم نیز چنین است . با توجه به ذات جرم كه مقوله ای انسانی و لذا میتنی بر محاسبات غریزی انسانی است بهترین روش برای مقابله با آن ، پیشگیری از جرم است و نه برخورد با جرم (كیفر ). چرا كه در پیشگیری ، در واقع زمینه های ارتكاب جرم از بین می رود و تلاش در انصراف فرد از ارتكاب جرم است و نه تنبیه وی بخاطر ارتكاب جرم از مهمترین روشها و وسایل پیشگیری از جرم د ر اجتماع مدرن ، آموزش و فرهنگ سازی می باشد كه بدیهی است اولین و بهترین وسیله جهت كمك به این منظور ، وسایل ارتباط جمعی و مؤثرترین آنها رادیو و تلویزیون می باشد كه در این پژوهش ، تلاش خواهد شد ، جایگاه و نقش رسانه ( رادیو و تلویزیون ) در پیشگیری از جرم در جامعه مورد بررسی قرار بگیرد .

مشخصات طرح تحقیق

پرسش آغازین (پرسشی كه كل تحقیق برای پاسخگویی به آن اجرا می شود):

یكبار استفاده از رسانه بعنوان تأثیر گذار ترین ابزار فرهنگ سازی آموزشی در اجتماع ، می توان رسالت پیشگیری از جرم را بعهده گرفت ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه میزان آن چگونه باید باشد ؟

پیشینة تحقیق ( بهترین تحقیقات و تألیفات موجود در این زمینه یا زمینه های مشابه ):

مجموعة مقالات در پیشگیری از جرم در قوة قضائیه

نظریات جرم شناسی

نظریات مطروح در زمینة پیشگیری از جرم

ضرورت و اهمیت طرح برای صدا وسیما :

صدا و سیما بعنوان تنها نهاد مؤثر و تنها دستگاه با امكانات وسیع سمعی بصری در زمینة آموزش و نیز در زمینة فرهنگ سازی با حجم و اختیارات وسیع برنامه ریزی و ارائه به مخاطبان وسیع می تواند بسیار مؤثر و راحت به فرهنگ سازی در اجتماع پرداخته و اهداف تعالی جامعه را پیاده نماید .

بدیهی است چنانچه مقامات مسؤول و سیاست گذاران محترم صدا و سیما از نظرات كارشناسان هر فن (و اختصاصاً در این مقوله ، جرمشناسان ) در جهت ساماندهی و مسیر دادن به برنامه های ساخته شده در این رسانه استفاده بنمایند ، یقیناً تأثیرات مثبت و كارای آن را در جامعه مشاهده خواهند نمود . صدا و سیما با استفاده از برنامه های خود می تواند چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم در مخاطب و علی الخصوص جوانان تأثیر گذاشته و فرهنگ و كنترل روانی جامعه را در دست داشته باشد . در این پژوهش تلاش خواهد شد ابتدا ، پیشگیری از جرم بطور علمی بررسی شده و آنگاه مصادیق رسانه ای پیشگیری از جرم شناسایی می گردد و سپس تأثیر عوامل گوناگون رسانه ای بر جرم افزایی و یا جرم كاهی از طریق تحقیقات میدانی و پیمایشی بررسی می گردد و سپس اثر گذاری بر جرم و پیشگیری از آن و آنگاه تلاش خواهد شد ، دستور العملی طراحی و ارائه گردد كه برنامه سازان صدا و سیما ، برنامه های خود را با آن تطبیق داده و آنگاه ساخت گردد و نیز ملاك داوری این برنامه ها قرار گیرد .

مبانی نظری تحقیق :

در مورد این پژوهش ابتدا ، باید به كلیت برنامه ریزی و طراحی ، كاهش كنترل جرم كه از آن به (سیاست جنایی ) تعبیر می گردد بپردازیم و آنگاه نظریات مطروح در پیشگیری از جرم را مورد بررسی قرار دهیم .

سیاست جنایی بطور بسیار خلاصه عبارتست از مجموعة تدابیر و سیاستها با استفاده از كلیة علوم در جهت كنترل و كاهش میزان جرم در جامعه در سیاست جنایی ابزار جهت پیاده نمودن روشها اصل پیشگیری از جرم بسیار اهمیت دارد كه از جمله مهمترین آنها رسانه (صدا و سیما ) می باشد كه بحث مفصل در پژوهش خواهد آمد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پروپزال جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – پروپزال جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه;پیشگیری از جرم ;جرم درجامعه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل بررسی اذن و آثار حقوقی آن + doc

به صفحه فایل بررسی اذن و آثار حقوقی آن خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی اذن و آثار حقوقی آن را در زیر مشاهده نمایید.

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 157

حجم فایل: 149 کیلو بایت

پیش گفتار

اهمیت موضوع
پیشینه تحقیق
فصول مطالب
روش تحقیق

اهمیت موضوع

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وكالت، ضمان و اجاره به بیان احكام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انكار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالك، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالكى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنكاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نكاح باكره، شرط بودن اذن زن درنكاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر كسى پوشیده نیست. مالك با اذن خویش، تصرف در خوراكى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد كه براى مدتى در یكى از اطاق‏هاى منزل او سكونت كنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد كه از اتومبیل او استفاده كند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاكت‏ها كه با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یك‏دیگر ایفا مى‏كند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

پیشینه تحقیق

با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و كتاب یا رساله‏اى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احكام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقى و فقهى كه از اذن نامى برده شده، بیشتر احكام و آثار آن به صورت پراكنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبیل ماهیت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسیمات اذن.
با این همه، در نوشته‏هاى حقوقى به تبع تفسیر و توضیح موادى از قانون مدنى كه به آثار و احكام و برخى از تقسیمات اذن پرداخته، مطالبى در این زمینه دیده مى‏شود. در منابع فقهى نیز به صورت پراكنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب، بیع فضولى، نكاح، اجاره، عقود اذنیّه، حجر و قیمومیّت، این موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب

اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسى خواهیم كرد:
بخش اول – كلیات؛
بخش دوم – عناصر و اركان اذن؛
بخش سوم – انحلال اذن؛
بخش چهارم – احكام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى‏گردد. در این بخش ، تعریف و ماهیّت حقوقى اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و اركان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است كه در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى كه در آنها اذن مرتفع مى‏گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبیین احكام و آثار حقوقى اذن مى‏پردازد. از آن‏جا كه برخى از احكام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینى اختصاص دارد، ولى پاره‏اى دیگر جنبه كلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معینى اختصاص ندارد، بلكه گاهى دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد دیگرى را نیز دربر مى‏گیرد، مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم مى‏گردد: نخست احكام و آثار كلى اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی اذن و آثار حقوقی آن ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – بررسی اذن و آثار حقوقی آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اذن و آثار حقوقی آن ;مساله اذن;آثار حقوقی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل روش تحقیق بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان + doc

به صفحه فایل روش تحقیق بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات روش تحقیق بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان را در زیر مشاهده نمایید.

طی 20 سال گذشته جمعیت دو برابر شده ، نرخ میانگین رشد اقتصادی از 10 درصد در سال به 62 درصد تنزل کرده درآمد سرانه بیش از 40 درصد کاهش یافته ، نرخ بیکاری 52 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از 500 درصد کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به 30درصد کاهش یافته ، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به ط

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 170 کیلو بایت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

v سیاست داخلی ·························································································· 1

× کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ·································· 1

v سیاست خارجی ····················································································· 4

× سیاست خارجی ایران در عراق جدید ············································· 4

v موضوع فرهنگی اجتماعی ······································································· 8

× جوانان در اجتماع ········································································· 8

v پرسشنامه ································································································ 11

v تحلیل پرسشنامه ····················································································· 15

v مردم نگاری ······························································································ 20

× شیوه زندگی مردم گیلان و شهرستانهای اطراف آن ··················· 20

سیاست داخلی

کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران :

طی 20 سال گذشته جمعیت دو برابر شده ، نرخ میانگین رشد اقتصادی از 10 درصد در سال به 6/2 درصد تنزل کرده درآمد سرانه بیش از 40 درصد کاهش یافته ، نرخ بیکاری 5/2 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از 500 درصد کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به 30درصد کاهش یافته ، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به طور سیستماتیک چندین برابر شده و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه و دستگاه دولتی گسترش یافته است.

بلحاظ اقتصادی ، نتیجه تجربه 25 سال حکومت جمهوری اسلامی مجموعه ای از تغییرات ساختاری است که موجب اتلاف ثروت کشور گردیده ، و نوسازی کشور را اسیر تنگناهای ساختاری کرده است. مجموعه این عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادی پویا و جوان به اقتصادی بیمار و مبتلا به ناهنجاری عمیقاً ساختاری تبدیل شود.

به عبارت دقیق تر اقتصاد ایران از اقتصادی با جمعیت کم و رشد اقتصادی بالا به اقتصادی با جمعیت بالا و رشد اقتصادی کم درآمد سرانه پایین تورم و نرخ بیکاری بالا بهره وری پایین عوامل تولید شدیداً نابهنجار، غیر رقابتی ، متکی به دریافت انواع و اقسام یارانه ها و شدیداَ آلوده به مناسبات رانت خواری و فساد اقتصادی تبدیل شده است . سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم درصد تنزل کرده ، ریسک سرمایه گذاری به طور سیستماتیک چندین برابر شده و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه در و دستگاه دولتی گسترش یافته است.

اکنون ایران با یک درصد جمعیت دنیا و یک درصد مساحت کره خاکی دارای تنها 33/0 درصد سطح تولید ناخالص دنیا است و تولید ناخالص سرانه آن به قیمت جاری کمتر از یک سوم میانگین جهان می باشد . همان طور که در قبل اشاره شد، توسعه اقتصادی پایدار مستلزم ثبات سیاسی، آزادی های اقتصادی، ثبات سیاسی آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی است.

بی ثباتی سیاسی، مغز آزادی های اقتصادی، بی ثباتی سیاستهای اقتصادی و نقض آزادی های سیاسی کار نوسازی و توسعه اقتصادی کشور را به طور بنیادین دشوار می سازد.

سلطه بخش دولتی :

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از یک سو تحت تاثیر بحرانهای ناشی از انقلاب و فرار سرمایه و از سوی دیگر تحت تاثیر تفکرات و فشار گروههای سیاسی چپ با پیگیری سیاست ملی کردن صنایع، بانکها و بازرگانی خارجی به مالکیت بخش دولتی درآمد.

این تغییر ساختاری بدون شک یکی از عمده ترین دلایل عملکرد ضعیف توسعه اقتصادی، افت کارایی و پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، بالا رفتن هزینه های تولید، افزایش تورم، بحران بیکاری ، سقوط ارزش ریال ، بحران بدهی های خارجی و تراز پرداختها و گسترش سرطانی فساد اداری و رانت خواری در جمهوری اسلامی است.

طی دهه گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده تا بخشی از موسسات دولتی را به بخش خصوصی منتقل کند، اما این سیاست به دلیل نبود جو مناسب برای فعالیتهای بخش خصوصی، نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، وجود قوانین نامناسب و وجود نابهنجاری ساختاری تاکنون ناموفق بوده و به احتمال قوی اجرای مطلوب آن بدون انجام تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

اقتصاد جمهوری اسلامی گرفتار نابهنجاری ساختاری عمیق و گسترده است حل این مشکل مستلزم عقلایی کردن ساختار و روند تولید و انتقال سرمایه و نیروی کار از موسسات و بخشهای سودآور است.

اما قوانین موجود بازار کار، مانع از انجام این تعدیل و تصحیح ساختاری می شوند و عملا به زیان زحمت کشان کار می کنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – روش تحقیق بررسی میزان آسیب اجتماعی در میان دانشجویان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
جوانان در اجتماع;آسیب اجتماعی در میان دانشجویان;آسیب اجتماعی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد + doc

به صفحه فایل دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد را در زیر مشاهده نمایید.

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد قالب بندی Word قیمت رایگان شرح مختصر بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل: 62 کیلو بایت

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح مختصر : بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند. فهرست : مقدمه زمان مسئولیت کیفرى اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم قصاص دیه مبانى حکم دیه ‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات روایات تشریع دیه اصول و قواعد کلى اسلامى نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى شگفتى فقیهان فریقین …

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی + doc

به صفحه فایل دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی را در زیر مشاهده نمایید.

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی قالب بندی Word قیمت رایگان شرح مختصر سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و م

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل: 68 کیلو بایت

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح مختصر : سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. …

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس + docx

به صفحه فایل تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس را در زیر مشاهده نمایید.

دانلود تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس در حجم 42 صفحه با فرمت word و قابلیت ویرایش ویژه کار تحقیقی درس حقوق تجارت و حقوق بازرگانی رشته های حقوق و مدیریت

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 44 کیلو بایت

عنوان: تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس

دسته: حقوق- مدیریت (ویژه ارائه تحقیق برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی)

تعداد صفحات: 42 صفحه

فرمت:word ( قابل ویرایش)

این فایل شامل تحقیقی بسیار کامل و جامع در زمینه ” ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس ” بوده که در 42 صفحه با فرمت word با قابلیت ویرایش تهیه شده است که می تواند به عنوان کار تحقیقی برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی رشته های حقوق و مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

فهرست مطالب

مقدمه

طرح موضوع

مفهوم شرکت در حقوق ایران

ارکان شرکت تجاری

ویژگی های شرکت تجاری

آغاز شخصیت حقوقی شرکت تجاری در ایران

زمان تشکیل شرکت سهامی عام

آغاز شخصیت حقوقی شرکت تجاری در حقوق انگیس

آغاز فعالیت تجاری شرکت سهامی عام در حقوق انگلیس

ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران

زمان تشکیل شرکت سهامی عام

انواع پذیره نویسی

نقد و بررسی نظریه تعهد به نفع شخص ثالث در توجیه ماهیت پذیره نویسی

پذیره نویسی در حقوق انگلیس

انواع پذیره نویسی در حقوق انگلیسی

تشریفات پذیره نویسی

ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق انگلیس

نتیجه گیری

پیشنهاد نویسنده

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس;ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران;زمان تشکیل شرکت سهامی عام;انواع پذیره نویسی;نقد و بررسی نظریه تعهد به نفع شخص ثالث در توجیه ماهیت پذیره نویسی ;پذیره نویسی در حقوق انگلیس;انواع پذیره نویسی در حقوق انگلیسی ;تشریفات پذیره نویسی;ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق انگلیس

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل