دانلود فایل بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری + doc

به صفحه فایل بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری را در زیر مشاهده نمایید.

از اواخر دهه هفتاد، تقاضا برای استفاده از رباتها در صنایع شروع به پیشرفت فوق العاده ای نمود دلیل اصلی رشد چشمگیر صنایع رباتیک، عمدتاً به خاطر ملاحظات اقتصادی است جنبه دیگر استفاده از رباتها بالا رفتن سرعت تولید و دقت کار می باشد بطوریکه بعلت دقت کامپیوتری، رباتها نسبت به کارگر در این حالت ضایعات کمتر شده و مصرف مواد اولیه پایین می آید به عنوان مث

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 112

حجم فایل: 9.002 مگا بایت

فهرست مطالب

فصل اول : جایگاه و کاربرد ربات در صنعت………………………………….. 1

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 1

2-1- تاریخچه ………………………………………………………………………………………… 1

3-1- تعریف ربات …………………………………………………………………………………. 2

4-1- کارگاه Work life 2000…………………………………………………………. 3

1-4-1- تاثیر تغییرات تكنولوژیكی بر رفتار اپراتورها…………………….. 4

2-4-1- جوشکاری و سلامتی…………………………………………………………….. 5

3-4-1- مدیریت منابع انسانـی……………………………………………………….. 6

5-1- درسهایی مهم برای صنایع تولیدی ……………………………………………….. 8

6-1- مزایای استفاده از ربات در صنعت………………………………………………… 8

1-6-1-1. کاهش حجم انبارها و تسهیل در جریان گردش کار …………………. 9

2-6-1- بهبود کیفیت و افزایش میزان فروش ……………………………………………… 9

3-6-1- کاهش هزینه های مربوط به ضایعات و دو باره کاری……………………. 10

4-6-1- کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش ایمنی در آن …………………………….. 10

5-6-1- کاهش هزینه های ناشی از تغییر خط تولید ……………………………………….. 10

7-1- تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده از ربات در فرایند تولید ……………………….. 11

1-7-1- مدت زمان بازگشت سرمایه (The Payback Period)…………….. 12

2-7-1- سود سرمایه گذاری (Return on Investiment ROI)……. 12

فصل دوم: مشخصات ربات های صنعتی …………………………………. 14

1-2- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 14

2-2- اجزای رباتهای صنعتی ……………………………………………………………………….. 15

2-2-1- واحد مکانیکی ……………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2- کنترل کننده(Contoroller) ………………………………………………………….. 28

2-2-2-1- رباتهای نقطه به نقطه (Point to point serro controlled Robots)… 29

2-2-2-2- رباتهای با مسیر پیوسته ………………………………………………………….. 30

3-2-2-2- ترکیب دو روش نقطه به نقطه و مسیر پیوسته ………………………… 31

4-2-2-2- رباتهای با مسیر کنترل شده ……………………………………………….. 31

3-2-2- منبع قدرت (Power supply) ……………………………………………………….. 32

1-3-2-2- انواع مکانیزمهای تغییر نسبت سرعت و قدرت…………………………… 38

4-1-2- حساسه ها (sensors) ………………………………………………………………………. 40

1-4-1-2- حساسه های نیرو و ممان (Force and moment sensors)……………….. 41

2-4-1-2حساسه های لامسه ای (Touch sensors) …………………………………………… 41

3-4-1-2- حساسه های مجاورتی (Proixinity sensors) …………………………………………………. 42

4-4-1-2- حساسه های مکان و حرکت ………………………………………………………………………………………….. 42

5-4-1-2- حساسه های بینایی …………………………………………………………………………………………….. 43

2-2- شکل هندسی بازو………………………………………………………………………………….. 44

3-3- تعاریف و اصطلاحات فنی ………………………………………………………………….. 46

1-3-2- درجات آزادی …………………………………………………………………………………….. 46

2-3-2- فضای کاری ربات (work space)…………………………………………………….. 46

3-3-2- بار مجاز(pag load) ………………………………………………………………………… 47

4-3-2- سرعت ربات …………………………………………………………………………………….. 47

5-3-2- دقت (Auuracy) ……………………………………………………………………………… 47

6-3-2- تکرارپذیری(Repeatabilty) ………………………………………………………….. 47

4-2-نکاتی در مورد استفاده از ربات صنعتی در یک فرآیند تولیدی مکانیزه 47

فصل سوم: ربات صنعتی جوشکار……………………………………….. 49

1-3- مشخصه­های عمومی………………………………………………………………………………. 49

2-3- بازوی مکانیکی ……………………………………………………………………………………… 50

1-2-3- پیکربندی یا شکل مهندسی بازو……………………………………………………….. 51

2-2-3- درجات آزادی …………………………………………………………………………………….. 52

3-2-3- تکرارپذیری ……………………………………………………………………………………….. 52

4-2-3- بار مجاز(Pag load) ……………………………………………………………………….. 52

5-2-3- سرعت حرکت ……………………………………………………………………………………. 52

6-2-3- سیستم محرک …………………………………………………………………………………… 53

7-2-3- دقت در مکان­یابی نقاط …………………………………………………………………….. 53

8-2-3- موارد متفرقه ……………………………………………………………………………………. 54

3-3- سیستم کنترل ………………………………………………………………………………………. 54

1-3-3- سخت افزار ………………………………………………………………………………………….. 54

1-1-3-3- محورهای حرکتی …………………………………………………………………………. 54

2-1-3-3- اندازه حافظه و مدت زمان ممکنه نگهداری اطلاعات در حافظه……… 54

3-1-3-3- ذخیره سازی جانبی برنامه ها …………………………………………………… 55

4-1-3-3- مرتبط سازی بوسیله بردها………………………………………………………………………………….. 55

2-3-3- نرم افزار …………………………………………………………………………………………… 55

1-2-3-3- روش های برنامه ریزی ربات…………………………… 56

2-2-3-3- روش برنامه ریزی راهنمایی………………… 56

3-2-3-3- روش برنامه ریزی (work through)………………………………………….. 57

4-2-3-3- روش برنامه­ریزی گاهی (walk – through) و زبان برنامه­نویسی بصورت همزمان …………………………………………………………………………………………………………………………… 58

5-2-3-3- عوامل عمومی مؤثر در برنامه­ریزی ربات………………………………… 58

4-3- ویژگی های سیستم جوشکاری……………………………………………………………… 59

1-4-3- توانایی چند عملیاتی بودن ……………………………………………………………… 59

2-4-3- کنترل خودکار ولتاژ …………………………………………………………………………. 59

3-4-3- تصحیح مسیر درز جوش ………………………………………………………………… 61

4-4-3- مشخص کردن برخورد ……………………………………………………………………… 61

5-3- پارامترهای ورودی و خروجی در فرآیند جوشکاری ……………………………. 61

6-3- استفاده از ربات برای کنترل پارامترهای ورودی جوشکاری ………………. 63

فصل چهارم: جوشکاری با کامپیوتر (CWS) و نمونه­ای از ربات جوشکار……….. 64

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 64

2-4- آشنایی با CWS……………………………………………………………………………………. 64

3-4- CWSچگونه کار می­کند؟ ……………………………………………………………………… 65

4-4- دستگاه شبیه ساز جوشکاری Simulator …………………………………………. 66

1-4-4- دستگاه شبیه‌ساز مدل ETS-OIM ……………………………………………….. 66

2-4-4- امکانات دستگاه ETS-OIM …………………………………………………………… 67

3-4-4- ویژگی های فنی دستگاه …………………………………………………………………… 67

4-4-4- اجزای متعلقات شبیه ساز ………………………………………………………………… 68

5-4-4- روش کار و انتخاب حالت ………………………………………………………………… 69

6-4-4- نحوه محاسبه خطاها از طریق دستگاه OIM- ETS ……………………… 70

5-4- ساخت ربات جوشکار در داخل کشور …………………………………………………… 71

فصل پنجم : طراحی مکانیزم و اجزاء و سیستم های عمل کننده هیدرو لیکی ربات های صنعتی :79

1-5 طراحی مکانیزم : 79

1-1-5 : طراحی مکانیزم اصلی : 79

2-1-5 طراحی مکانیزم غلتش ( ROLL ) در مچ : 82

3-1-5 طراحی مکانیزم گریپ : 83

2- 5 * طراحی اجزاء اولیه * 85

1 – 2 – 5 – مشخصات کلی : 85

2-2-5 : طراحی اجزاء مکانیزم اصلی : 86

3-2-5 طراحی اجزاء مکانیزم مچ و گریپ 90

3-5- طراحی مدار سیستم‌های عمل‌كننده (هیدرولیك) 93

1-3-5 شرایط خاص و انتظارات از سیستم هیدرولیک 93

2-3-5 طراحی بخش تولید فشار، دبی و ایجاد فشارهای لازم 94

3-3-5 طراحی مدارهیدولیک بخش ویژه محورهای B C 95

4-3-5 طراحی مدارهیدرولیک بخش ویژه محور A 96

5-3-5 طراحی مدار هیدرولیک بخش ویژه محور D ( هیدروموتور) 98

6-3-5 طراحی مدارهیدورلیک بخش ویژه گریپ 99

منابع…………………………………………………………………………………………………………………. 102

فصل اول : جایگاه وكاربرد ربات در صنعت

1-1 مقدمه

از اواخر دهه هفتاد، تقاضا برای استفاده از رباتها در صنایع شروع به پیشرفت فوق العاده ای نمود. دلیل اصلی رشد چشمگیر صنایع رباتیک، عمدتاً به خاطر ملاحظات اقتصادی است. جنبه دیگر استفاده از رباتها بالا رفتن سرعت تولید و دقت کار می باشد بطوریکه بعلت دقت کامپیوتری، رباتها نسبت به کارگر در این حالت ضایعات کمتر شده و مصرف مواد اولیه پایین می آید. به عنوان مثال، صرفه جویی در مصرف رنگ را در رباتهای رنگپاش حدود 10 تا 50 درصد است. همچنین در بکارگیری رباتها مخارجی چون لباس،دستکش، خوراک و وسایل نظافت کارگر را نیز کاهش می دهد که به جنبه اقتصادی بودن آن می افزاید. در بسیاری از بخشهای تولید که عملیات خطرناک بوده و یا محیط کار پر سروصدا وآلوده است، استفاده از رباتها می تواند کارگران را از خطرات ناشی از کار حفظ نماید. یك مثال چنین عملیاتی پرسکاری است که بطور مرتب موجب نقص عضو و صدمه به کارگران می گردد و یا رنگ پاشی که محیط آن بعلت استفاده از مواد شیمیایی برای سلامت کارگران مناسب نیست با جایگزین شدن رباتها در مراکز کارهای طاقت فرسا و حساس، کمک بسیار موثری به سلامت کارگران و دیگر پرسنل و رشد فکری آنها و رشد و بهبود تولید خواهد شد.

اینها دلایلی هستند که تا کنون باعث رشد روز افزون کاربرد رباتهای صنعتی در صنایع مختلف شده است.

2-1 تاریخچه:

با اختراع کامپیوتر و پیوند آن با ماشین های مکانیکی کم کم رباتهای صنعتی بوجود آمدند که می توان از یک دست مکانیکی که در سال 1947 در آزمایشگاه ملی آرگون ساخته شدند به عنوان اولین ربات نام برد .توضیح مختصری که در مورد کلمه ربات لازم به نظر می رسد این است که این کلمه از واژه (Robota) در نمایشنامه رباتهای همه کاره در سال 1921 بکار برده شده.

سیر تکامل رباتهای صنعتی شاهد سه نسل بوده است. این تقسیم بندیها در حقیقت متکی به اصول طراحی سیستم های کنترل آنها است و به این صورت نامگذاری شده اند.

نسل اول: رباتهای قابل برنامه ریزی (prigigramable)، این ربات ها به طور پیوسته و یکنواخت حرکات برنامه ریزی شده را انجام می دهند ولی قابلیت نشان دادن عکس العمل در برابر حوادث پیش بینی نشده را ندارند.

نسل دوم: رباتها مجهز به حساسه هایی هستند که قادر به ادراکاتی از قبیل بینایی، احساس گرما و موقعیت و همچنین انجام واکنش در برابر نیرو می باشند. آنها قادرند با توجه به اطلاعات دریافتی عملیاتی را کنترل کنند.

نسل سوم: رباتها دارای هوش مصنوعی (Artifcias In telligevcp Robots) دارای ادراکاتی بیشتر از نسل دوم مانند قدرت تصمیم گیری و تشخیص طرح و ابعاد قطعه و همچنین تکمیل و تصحیح حرکات در عملیات مختلف هستند. قدرت بینایی، مشابه سازی از تأثیرات محیطی به صورت دیجیتال و استفاده از حس کننده ها از ویژگی های این نسل از رباتهاست.

لازم به توضیح است که پیدایش یک نسل جدید از رباتها به معنی زوال نسل قبلی نیست بلکه نسلهای قبلی ضمن حیات خود، کاربرد گسترده تر و روزافزونی نیزپیدا می کند و هریک قادر به انجام کارهای به خصوصی در صنعت هستند.

تعریف ربات:

با وجود پیشرفتهای زیاد در ساختن و بکارگیری رباتها هنوز دانشمندان در مورد تعریف ربات با هم به توافق نرسیده اند.

انجمن رباتهای صنعتی ژاپن رباتها را شش گروه زیر تقسیم می کند.

1- یک دست مکانیکی که توسط اپراتور کار می کند (Mechanical Monipulator)

2- ، یک دست مکانیکی که کارهای تکراری را قدمهای متوالی تعریف شده انجام می دهد و به سادگی ترتیب کارها قابل تغییرنیست. (fixed sequence)

3- ربات با ترتیبات متغیر (variable sequence) ،یک دست مکانیکی که کارهای تکراری را قدمهای متوالی با ترتیب تعریف شده است انجام می دهد و این ترتیب به سادگی قابل تغییر است.

4- ربات قابل آموزش (plag. Back) که عبارت است از دست مکانیکی که توسط حافظه خود می تواند عملیاتی را که قبلاً انجام شده است تکرار نماید.

5- ربات با کنترل عددی (Numericol control) عبارت است از رباتی که با برنامه کامپیوتری کار می کند.

6- ربات با هوش (intelle gont) توانایی درک از محیط و استعداد انجام کار با توجه به تغییر در شرایط محدوده عمل کار را دارد.

شكل (1- 1 ) نمونه ای از ربات جوشكار

1-3 کارگاه Work life 2000

با ورود سیستمهای اتوماتیك و روباتیك‌، طبیعی است كه ویژگیهای كاری كلیه پرسنل تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این طــور به نظر می رسد كه در اثر به كارگیـری استـــراتژی جدید صنعتی ( ماشینی شدن )‌، استفاده از نیرو و كارهای یدی به مـــــرور زمان به فراموشی سپرده می شود. با این وجود گروهی معتقدند كه منابع انسانی همچنان اهمیت خود را حفظ كرده و حتی به آن بهای بیشتری نیز داده خواهد شد.

جهت شفاف ساختن مطالب مورد بحث‌، كارگاهی تحت عنوان work life 2000 برگزار گردید. در این كارگاه‌، جوشكاری به عنوان یكی از زیر شاخه های تولید كه تغییرات تكنولوژیكی در آن به وضوح آشكار بوده و خصوصا صنایع كشورهای اروپایی به دلیل رو به نقصان گذاشتن جوشكاران ماهر توجه خاصی نسبت به آن دارند، مورد بررسی قرار گرفت. در دنیا پیشرفت تكنولوژیكی تدریجی در صنایع جوش قابل مشاهده است. روش ها و مواد جدید مرتبا معرفــی می گردند. به موازات پیشرفت های ذكر شده‌، واضح و مبرهن است كه منابع انسانی نیز ركن مهمی را تشكیل میدهند كه نباید به فراموشی سپرده شوند. در بسیاری از كشورها‌، صنعت جوشكاری با معضل بزرگی مواجه شده و آن عبارت از حفظ نیروی جوشكار ماهر و عدم استقبال جوانان از این فن می باشد. از آنجایی كه جهت احراز صلاحیت لازم برای عنوان جوشكار ماهر‌، سالها آموزش و تمرین لازم بوده و از سوی دیگر محیط كار جوشكاری پر خطر بوده و تمیز نمی باشد‌، لذا خصوصا جوانان چندان تمایلی جهت پذیرش جوشكاری به عنوان شغل آینده خود ندارند. این امر به خصوص در كشورهایی كه آمار بیكاری بالایی دارند بسیار نمایان می باشد. واضح است كه صنعت جوشكاری می بایستی به فكر چاره بوده و راه حلی جهت این معضل بیندیشد.

در كارگاه مربوطه مطالب ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

– تاثیر اتوماسیون و روبات بر صنعت جوش

– انواع عاملی كه در محیط كار بر سلامتی جوشكار تاثیر می گذارند.

– مهارتهایی كه پرسنل می بایستی در كارگاههای جوشكاری سال 2000 كسب نمایند.

– موقعیت فعلی و آتی جوشكاری با توجه به اینكه جوانان رغبت چندانی به پذیرفتن این فن به عنوان شغل آتی ندارند.

– چگونه جوشكاران می توانند به عنوان عضوی فعال و مولد تا سن بازنشستگی در این حرفه به خدمت ادامه دهند.

– با توجه به عدم تمایل افراد به كار در صنایع تولیدی‌، وضعیت احتمالی آینده چگونه خواهد بود.

– با توجه به روابط بازار كار‌، آیا نیاز به ساختار جدیدی می باشد.

بطور كلی بحث بر روی تاثیر تغییرات تكنولوژیكی بر شخصیت كاری و مهارتهای مـورد نیاز‌، موارد بهداشتی و مدیریت منابع انسانی متمركز شده بود.

تاثیر تغییرات تكنولوژیكی بر رفتار اپراتورها

تجزیه و تحلیل در زمینه معرفی تكنولوژی های جدید‌، بر پایه كارهای تحقیقاتی چندین موسسه جوشكاری در نقاط مختلف دنیا انجام پذیرفت. این پروژه توسط آقای Boekholt‌، مشاور ارشد یك شركت بین المللی جوشكاری انجام گرفت.

تغییرات تكنولوژیكی ذكر شــده شامل مكانیزه شــدن و استفاده از روبات در صنایع جوشكاری می گردد.

در زمینه مكانیزه نمودن جوشكاری‌، به اهداف مهمی در جهت استفاده از سیستمهای مكانیكی با هزینه كم یعنی استفاده از ماشین های كوچك و یا كله گی هایی كه تــرچ جوشكاری بر روی آنها نصب بوده نایل گردیدند.

مزایای این سیستم ساده به قرار زیر است :

– حداقل هزینه سرمایه گذاری

– بالا بردن بازدهی جوشكاری

– تجهیزات قابل حمل بوده و انعطاف بالایی دارند

– كیفیت یكنواخت و خوب جوشكاری

روباتها می توانند توسط افرادی كه جهت كار با آنها آموزش دیده اند به كار گرفته شوند. احتیاجی نیست كه این اشخاص در رابطه با روشهای جوشكاری و یا رفع عیب اطلاعاتی داشته باشند و بطور كلی از سازماندهی تولید جدا می باشند. بنظر می رسد كه این سیستم بسیار نسبت به اختلالات حساس باشــد . روش دیگر‌، استفاده از سیستم روبات به عنوان بخشی از پروسـه می باشد. گروهی از جوشكاران ماهر نه تنها دانش كار را می آموزند بلكه برنامه ریزی و سرویس روبات را نیز فرا خواهند گرفت.

این سیستم احتیاج به سرمایه گذاری اولیه بیشتری دارد ولی در مقابل قابلیت بالایی برای مشكلات عملی و همچنین انطباق با تغییرات خصوصا” تولیدات جدید دارد.

مطالب فوق الذكر حاكی از آن است كه در آینده احتیاج به اپراتورهای صلاحیت دار جهت كار با روباتها افزونی خواهد یافت و این اپراتورها می بایستی دانش كافی در زمینه روشهای جوشكاری داشته باشند. بنابر این استخدام های آتی بر پایه به كارگیری جوشكاران دستی ماهر می باشد.

این نكته را نبایستی فراموش نمود كه درصد بالای از تولیدات جوشكاری به صورت دستی و با روشهای نیمه اتوماتیك Tig Mag / Mig و جوشكاری قوســی با الكترود روکش دار انجام می پذیرد . همچنین روشهای دیگری نیز برای مقاصد خاصی به كار می روند . در واقـع اكثر پروژه های جوشكاری توسط جوشكاران ماهری كه از روش های دستی چون Mag / Mig برای جوشكاری لوله استفاده می كنند‌، انجام می پذیرد.

4-1 جوشکاری و سلامتی

شرایط كاری كه در كارگاههای سنتی جوشكاری برای سلامت جوشكاران مضر است به قرار ذیل می باشند:

– تشعشع شدید اشعه

– گاز و دودهای حاصل از جوشكاری

– سر و صدای زیاد

– موقعیت های كاری نامناسب

– قطعات سنگین

در اكثر كشورهای صنعتی تعداد كمی از جوشكاران می توانند تا سن بازنشستگی همچنان به صورت حرفه ای فعال بمانند. دلیل عمده این امر مشكلاتی است كه در رابطه با سلامتی شخص پدید آمده و موجب بازنشستگی زود هنگام و یا انتقال به مشاغلی دیگر می گردد.

جوشكاران در معرض عوارض وخیم ناشی از آتش سوزی‌، سقوط از ارتفاع و یا برق گرفتگی می باشند. همچنین در معرض آسیب های فیزیكی چون بریدگی‌، سوختگی در اثر تماس با فلز داغ‌، جرقه های جوشكاری و تابش اشعه های مادون قرمز و ماوراء بنفش نیز می باشند. ذرات ریز و گازهای حاصله از جوشكاری نیز موجب بیماریهای جدی می شوند. گازهای حاصله از جوشكاری می توانند موجب حالت خفگی‌، ذات الریه و تب فلزی گردند.

همچنین اثرات مزمن این گازها بر سیستم تنفسی سبب آسم و برونشیت مزمن می شود. از آنجائیكه جوشكاران در معرض غبارهای آزبست و همچنین دود و غبار آلومینیومی می باشند بنابراین عوارضی چون تصلب بافت ها دامن گیر آنها می گردد و جذب آلومینیوم و منگنز نیز سبب بیماریهای مربوط به سیستم اعصاب مركزی می شود. جوشكاران مرد در معرض كاهش قدرت باروری قرار گرفته كه این نیز به دلیل كرم و منگنز ناشی از جوشكاری می باشد . بنا به گزارش انجمن مطالعات بهداشتی در سوئد‌، 90 درصد از جوشكاران در معرض بازنشستگی زود هنگام هستند . در این آمار‌، جوشكاری رتبه هفتم را دارد‌، بدین معنی كه 6 نوع شغل دیگر نیز موجود می باشد كه خطر آنها از لحاظ موارد پزشكی بیشتر از جوشكاری می باشد. از دلایل اصلی این بازنشستگی بیش از موعد‌، بیماریهای عضلانی و جمجمه ای و سیستم گردش خون می باشد . در مطالعات دیگری كه بر روی جوشكاران شاغل در كشتی سازی انجام گرفت‌، مشخص گردید كه ضایعات پزشكی در جوشكاران نسبت به كارگرانی كه در سایر بخش ها چون كشتی و یا تعمیرات موتور كار می كنند بسیار بیشتر می باشد و جوشكارانی كه بخاطر عوارض ناشــی از شغل‌، كار خود را تــرك می كنند 20 درصد بیشتر از كارگـرانی است كه در بخش كنتــرل كار می كنند.

از موارد بالا چنین نتیجه گیری می شود كه از نقطه نظر پزشكی‌، مشكلی كه بیش از همه سلامتی جوشكاران را به مخاطره می اندازد ناراحتی های مربوط به عضلات و جمجمه می باشد. در آینده‌، مطمئنا” جوشكاری بر روی مواد پرآلیاژ و آلومینیوم كه احتیاج به مهارت بالا دارد ادامه خواهد داشت و موارد محدودی خواهد بود كه این جوشكاری ها با سیستم های روباتیك انجام پذیرد . بنابر این در سالیان آتی نیز جوشكاران در معرض ذرات و غبار مضر و تنش ها خصوصا” در شركتها و سازمانهای كوچك خواهند بود. ساعات جوشكاری در روز افزایش یافته و بدین ترتیب تاثیر این مواد بر جوشكاران بیشتر خواهد گردید. این مشكل به خصوص در كارگاههای تولید قطعات بـــزرگ كه جوشكاری در یك محل و بر روی یك قطعه انجــام می پذیرد بیشتر نمایان می باشد. از لحاظ مسایل اجتماعی یكی از بیماریهای رایج شغلی‌، بیكاری می باشد. بایستی به این مسئله توجه نمود كه استفاده از سیستمهای اتوماتیك در جوشكاری منجر به بیكاری گشته كه خود سبب تاثیرات مضری بر سلامتی می گردد.

5-1 مدیریت منابع انسانـی

با وجود آنكه اتوماسیون و استفاده از روبات در صنایع جوشكاری به مرور زمان اهمیت بیشتری می یابد، ولی در آینده جوشكاری دستی همچنان به عنوان یك فعالیت مهم در صنعت جوش ارزش خود را حفظ خواهد نمود و تعادلی مابین روشهای دستی و اتوماتیك بوجود خواهد آمد. معمولا” یك جوشكار در سن 30 الی 35 سالگی مهارتهای بالای جوشكاری به عنوان مثال مهارت و ظرفیت فیزیكی لازم را كسب مینماید و با بیشتر روشها و مواد جوشكاری آشنا بوده و به عنوان عضو فعال انجام وظیفه می نماید. در سن 40 و یا كمی بالاتر‌، مشكلاتی در رابطه با برآورد كردن نیازهــای كار گریبان گیر او خواهد شد. و در این مرحله اگر وظایف كاری جوشكار تغییر نكند‌، مشكلات پزشكی برای او پیش خواهد آمد و بعد از گذشت چند سال مسئله بازنشستگی زود هنگام و یا تغییر شغل مواجه خواهد شد . این وضعیت در شرایطی كه نیروی كار ارزان و قابل دسترس بود و همچنین تقاضا برای جوشكاران ماهر زیاد نبود‌، به خوبی قابل حل بود. ولی امروزه شرایط تغییر كرده و دلایل این تغییرات به قرار ذیل می باشد :

– در اكثر كشورها‌، ترغیب جوانان به جوشكاری روز بروز مشكل تر می گردد.

– آمار حاكی از آن است كه در آینده خصوصا” در اروپا رقابت شدیدی برای نیروی كار خواهد بود.

– رتبه و موقعیت اجتماعی جوشكاری در جامعه پایین می باشد و اكثرا” فرزندان خانواده های كم درآمد به این شغل روی می آورند.

– افزایش تقاضا برای تولید سبب افزایش زمان جوشكاری می گردد كه خود موجب بار كاری بیشتر برای جوشكاران می شود. این امر خود سبب ایجاد تنش بر كلیه افراد دخیل در تولید می شود.

– تقاضا برای كیفیت بالاتر موجب آن می گردد كه جوشكار تحت آموزش دائمی برای كسب مهارتهای لازم باشد .

– اتوماسیون و استفاده از روبات نیاز به اپراتورهای دارای دانش كافی در جوشكاری و برنامه ریزی تولید را می طلبد.

با توجه به مطالب ذكر شده چنین می توان نتیجه گرفت كه صنایع می بایستی متوجه مسئله رقابت فشرده در جهت استخدام و حفظ جوشكاران ماهر باشند. در این رابطه حرفه جوشكاری بایستی مورد حمایت قرار گیرد. معرفی تكنولوژی جدید در یك سازمان باید با همیاری مشترك كارگر و كارفرما انجام پذیرد. روش و رفتار به كار گرفته شده در موسسات و جامعه بطور فزاینده ای جوشكاران را به بازنشستگی زود هنگام ترغیب می نماید. این شرایط می بایستی تغییر یابد. دانش كافی برای شروع اقداماتی در این زمینه موجود می باشد . در كشور فنلاند با اعمال شرایط خاصی‌، جوشكاران تا سن معمول بازنشستگی یعنی 65 سال به كار ادامه می دهند. مواردی كه در نظر گرفته شد شامل شرایط اقتصادی‌، وضع جسمانی خوب‌، علاقه به كار و مناسبات اجتماعی بودند.

مکانیسم های ارتقاء و توانایی کار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یک جعبه ابزار (box tool) برای مؤسسات طراحی گردید . این به اصطلاح جعبه ابزار در واقع به عنوان راهنمایی برای :

الف) اشتغال

ب) برنامه ریزی

ج) تنظیمات بر حسب تقدم کار

نتایج نه تنها از لحاظ توانایی کار رضایت بخش بودند، بلکه سبب بهبود در مسئله بازنشستگی نیز گشتند.صنایع اروپایی با کمبود نیروی کار مواجهند. این امر نه تنها به ظاهر عدم توانایی حفظ و نگهداری نیروهای ماهر فعال می باشد، بلکه استخدام نیروی جوان هم روز به روز رو به کاهش می گذارد.

در کل اروپا، مدارس مهندسی، آموزش و برنامه های آموزشی دیگر جذابیتی برای نسل جوان ندارد.

صنعت جوش نسبت به سایر شاخه های تولید با این مشکلات بیشتر مواجه است. بنابراین مباحث مطرح شده در این مقاله بایستی با جدیت بیشتری در نظر گرفته شود.

:

1. در آینده جوشکاری دستی و اتوماتیک بطور مشترک و در کنار هم خواهد بود ولی جوشکاری دستی با مسائل مواجه خواهد شد که ناشی از پیشرفت های تکنیکی می باشد و لذا در آینده به کارگران با مهارتهای بالاتر نیاز می باشد.

2. رباتها و سایر ماشین ها در صورتی که توسط اپراتور هایی که دارای دانش کافی در رابطه با روشهای پایه باشند به کار گرفته شوند، درجنین شرایطی بازدهی افزایش خواهد یافت. معرفی تکنولوژی های جدید تولید بایستی با همکاری مدیریت و اپراتور ها انجام پذیرد.

3. مؤسسات بایستی تغییرات اساسی در سازمان خود داده تا در بکارگیری افراد مشکلی نداشته باشند لذا به مسئله مدیریت منابع انسانی باید توجه داشت.

4. صنایع باید قابلیت ارائه کار جذاب، محیط کاری خوب، فرصتهای شغلی خوب و حقوق مناسب را داشته باشند.

6-1 مزایای استفاده از ربات در صنعت

اکثر اوقات در تهیه و توجیه اقتصادی و مالی برای یک پروژه رباتیک بسیاری از قسمت های قابل صرفه جویی حذف گردیده زیرا تهیه آن احتیاج به زحمت و کوشش بیشتری دارد.

تعیین صرفه جویی مستقیم، از کارگر آسانترین قدم است و در نتیجه آن پایه ای برای توجیه اقتصادی پروژه می شود. این عمل میتواند اثرات منفی روی کارگران و افراد عادی بگذارد زیرا بلافاصله تصور آنها این خواهد بود که سیاستها و برنامه های مدیریت و رؤسای کارخانجات تنها حذف نیروی کارگری می باشد . در صورتی كه استفاده از كارگر با وظیفه سخت تر و حتی آموزش كار با همان ربات ها میتواند اثرات منفی را پوشش دهد و اگر تعیین صرفه جویی های غیر مستقیم که بسیار مشکل تر می باشند از قبیل استفاده بهتر از ماشین ها و کیفیت بهتر تولید و کاهش ضایعات و دو باره کاری و کاستن ذخایر انبارها و برنامه بهتر تولیدی و کاستن سطح مورد نیاز کارخانجات و بسیاری از منابع دیگر که در این توجیهات اقتصادی منظور نمی شوند برای کارگران تشریح شوند. شاید بسیاری از مسائل درگیری ها و مقاومت کارگران با روند این تکنولوژی از بین رفته و یا تا حد زیادی تقلیل پیدا کند.

این صرفه جویی ها می تواند از نظر کمیت بسیار قابل توجه باشد معمولاً صرفه جویی مستقیم در هر پروژه مشخص و معین می شود و این صرفه جویی ها بطور معمول در سه گروه تقسیم بندی می شوند:

1- صرفه جویی مستقیم از هزینه های کارگری

2- افزایش تولید از نظر تیراژ و كاهش ضایعات

3- صرفه جویی در مواد اولیه با كاهش ضایعات ، اجرای طرحهای پیچیده

صرفه جویی مستقیم هزینه کارگر باید شامل تمام مخارج آنها برای کارخانجات یعنی منافع جنبی کارگران از قبیل بیمه و درمان و بازنشستگی و غیره هم باشد و این اضافه بر مزد ساعتی کارگران می باشد وقتی که کارگر را با ربات مقایسه می کنیم حتماً اثرات تورم را نیز باید در محاسبات منظور گردانیم مثل افزایش دستمزدهای مستمر .

افزایش تولید در نتیجه استفاده از یک سیستم رباتیک حاصل می شود که باعث ساخت قطعات بیشتری در زمان تعیین شده ساعتی، روزانه یا شیفت در مقایسه با روش دستی کارگران است، مثلاً اگر یک سیستم رباتیک تولیدی در حدود 25درصد بالاتر از روش قبل ایجاد کند مقدار صرفه جویی شده مستقیم از کارگران حدود 25/1 ضربدر خرج روش دستی قبلی خواهد بود.

اغلب رباتها قادر نیستند که سریعتر از یک کارگر در هر سیکل عمل نمایند زیرا کارگران با استفاده از تطابق دست و چشم می توانند در مدت زمان کوتاه بازدهی بیشتری داشته باشند. اما از آنجائیکه بدلیل فاکتور های خاص انسانی از قبیل خستگی و کم شدن توجه به کاربر و بی حوصلگی و دیگر فاکتورها، یک کارگر نمی تواند در دراز مدت به همان سرعت و کیفیت یکنواخت عمل نماید. در انتهای یک شیفت هشت ساعته عادی است که تنها شش تا هفت ساعت یا کمتر کارمفید بتواند ارائه دهد.

لازم به توضیح است که تجربیات و آمار شرکتهای معتبر نشان داده است که از هر هشت ساعت کار روزانه تعداد ساعت کارمفید در ژاپن در حدود هفت ساعت و در آ مریکا حدود 5/6 ساعت و در اروپا 6-5/5 ساعت و در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت که از رفاه مادی بیشتری برخوردارهستند نیم ساعت و در ایران ما در حدود یک ساعت می باشد و بنابراین روند اتوماسیون در کشور ما، برای رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی و صنعتی که بالا رفتن کیفیت تولیدی و پایین آمدن قیمت را سبب می شود سریع می باشد. در زیر به تعداد دیگر از مزایای بکارگیری رباتها اشاره می شود:

1-6- 1 کاهش حجم انبارها و تسهیل در جریان گردش کار:

اگر قطعات بدون استفاده در انبار قرار بگیرند و یا منتظر فرآیند بعدی در خط تولید معطل شوند، نه تنها ارزش به آن قطعات اضافه نشده است بلکه خرج نگهداری آن در انبار نیز اضافه شده است.

یک سیستم رباتیک با در اختیار گرفتن قطعه و حمل آن در جهت یک سری از فرآیند های لازم و زنجیره ای باعث کاسته شدن ذخیره انبارها می گردد و نتیجه آن صرفه جویی در زمان است و همچنین حذف فرآیند های جانبی و کاستن فضای کاری و ذخیره انبارها تا حد بسیار زیادی می تواند در پایین آوردن مخارج تولیدی یک قطعه نقش عمده ای داشته باشند و به عنوان مثال یک ربات جوشکار (arc welding) با یک مشعل (torch) به طور میانگین می تواند به اندازه سه کارگر جوشکار کار انجام دهد و این به علت بهبود در زمان جرقه ایجاد قوس الکتریکی (Arc) می باشد.

همچنین وسایل ایمنی و محافظتی که برای جداسازی کارگران از محیط سخت کاری استفاده می شود در خصوص رباتها حذف می شوند

2-6-1 بهبود کیفیت و افزایش میزان فروش:

کار یکنواخت باعث کیفیت خوب و یکنواخت و ارزان می شود و این از اثرات مثبت اتوماسیون است . امروزه در بازار های جهان تمام مشتریان به دنبال کیفیت بالا و قیمت ارزانتر هستند. استفاده از رباتها در صنعت اتومبیل سازی بخصوص در جوشکاری نقطه ای (spot welding) به مقداری بسیار زیاد کیفیت بدنه های اتومبیل ها را افزایش داده و این خود بعنوان وسیله تبلیغی از طرف کارخانه های تولیدی در دنیا استفاده شده است .

در عمل کیفیت بهتر باعث کاسته شدن دفعات بازرسی در خط تولید می گردد.

3-6-1 کاهش هزینه های مربوط به ضایعات و دو باره کاری:

ضایعات در مورد مواد مصرفی بیشتر به علت عدم توجه و یا عدم رعایت فرآیند کار از طرف کارگران می باشد. مانند اسپری کردن قطعات که ممکن است بیش از حد در یک یا چند نقطه زده شود، با استفاده از رباتهای صنعتی این کار بهتر و آسانتر کنترل می شود و از ضایعات کاسته خواهد شد و همچنین ضایعات کارهای دستی کارگران به علت خستگی و یا عدم توجه که باعث دوباره کاری می شود، با استفاده از رباتهای صنعتی حذف می شود و احتیاج به کارگر مجدد برای دوباره کاری نخواهد بود.

4-6-1 کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش ایمنی در آن:

با توجه به جداول و آمار و ارقام موجود رابطه با حوادث و سوانح ناشی از کار می توان به اهمیت استفاده هرچه بیشتر از سیتم های خودکار و رباتیک پی برد و دیده می شود که تعداد صدمه در مردان بیشتر از زنان است و عمده صدمات در گروه سنی 20 تا 40 سال اتفاق می افتد و همچنین باید توجه داشت که بسیاری از حوداث اصولاً گزارش نمی شوند.

5-6-1 کاهش هزینه های ناشی از تغییر خط تولید:

در اتوماسیون انعطاف پذیر، رباتها این قابلیت را دارند که تغییرات در سیستم و فرایند تولیدی را آسانتر انجام دهند. درنتیجه در اتوماسیون انعطاف پذیر رباتها می توانند به طور جدی در کاسته شدن مخارج طراحی قطعات موثر واقع شوند. این فاکتورها همه باید در توجیه مالی و اقتقصادی سیستم های رباتیک در مقابل حالتهای دیگر دستی مورد توجه قرار بگیرند.

7-1 تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده از ربات در فرایند تولید:

به منظور بررسی اقتصادی عملکرد یک ربات لازم است تا مجموع هزینه های انجام شده و نتایج حاصل از صرفه جویی در هزینه را بدانیم، وقتی در مورد هزینه ربات صحبت می شود باید مطمئن شد که تمام هزینه ها در نظر گرفته شده است. علاوه بر هزینه اصلی خود ربات، هزینه های زیر نیز وجود دارند:

1- مکانیزم پنجه ربات (Gripper)

2- حساسه (Sensors) برای حصول اطمینان از قرار گرفتن قطعه در محل مورد نظر

3- تغییر در ربات و وسایل جانبی همانند کمپرسور هوای فشرده، واحد برق

4- تغذیه کننده ها و وسایل مورد نیاز برای گذاشتن قطعه در مکانی مشخص

5- هزینه نگهداری سالیانه

مواردی که با استفاده از ربات در هزینه ها صرفه جویی می شود به قرار زیر است:

1- جایگزینی کارگر، شامل هزینه ایست که بعنوان پرداخت مستقیم به یک یا چندین کارگر که توسط ربات جایگزین شده اند، می شود.

2- افزایش کیفیت: مطلوبست این افزایش کیفیت کمی شود تا با ضرب حاصل کمی شدن در اثر افزایش کیفیت در تعداد قطعات تولید شده در یکسال بتوان نتیجه حاصل از افزایش کیفیت را بدست آورد.

3- ماشین می تواند سرعت سیکل تولید را افزایش دهد. استفاده از ربات باعث افزایش تولید به میزان 25 درصد شود.

4- صرفه جویی غیر مستقیم، یک ربات می تواند بصورت غیر مستقیم باعث صرفه جویی در هزینه شود مثل صرفه جویی درمواد اولیه، کاهش دوباره کاری، کاهش هزینه در اثر مجروح شدن کارگر.

هزینه ها و صرفه جویی ها به صورت زیر فهرست می شوند:

تغذیه کننده ها = f

حساس ها= s

هزینه اولیه ربات = r

هزینه نگهداری سالانه= m

تغییر طرح = D

پنجه ربات= g

صرفه جویی های سالیانه:

– افزایش تولید = I (labor saving)

– افزایش کیفیت = Q

– صرفه جویی در پرداخت سخت کار = L

مجموع هزینه ها عبارتست از:

(1-1) C = R+G+D+F+S

مجموع صرفه جویی های سالیانه عبارت است از:

(2- 1 ) A = L+Q+I

در صنعت از دو روش برای بررسی نتایج اقتصادی کاربرد ربات استفاده می شود این دو روش عبارتند از : .

1-7-1- مدت زمان بازگشت سرمایه (The Payback Period)

در این روش، مدیران کارخانه می خواهند بدانند چقدر زمان لازم است تا سرمایه اولیه بازپرداخت شود. دور، بازگشت با P نمایش داده می شود و واحد آن سال است که برابر است با هزینه اولیه تقسیم بر صرفه جویی خالص سالیانه عموماً این مقدار برای رباتها کمتر از 2 سال بدست می آید.

1-7-2- سود سرمایه گذاری: (Return on Investiment ROI)

این روش از دقت بیشتری برخوردار است و به مدیر اجازه می دهد تا سود سرمایه گذاری توسط ربات را با سایر جایگزین های سرمایه گذاری مقایسه کند (چه در داخل شرکت و چه در خارج) دو متغیر مورد نیاز جدید به صورت زیر تعریف می شوند.

n = تعداد سالهای سر به سر شدن طرح که این مقدار را معمولاً پنج سال در نظر می گیرند. (4- 1 )

C = تساوی (4-1 )، رابطه بین M A C n i را مشخص می کند.

بعد از عدد گذاری در عبارت ( 4- 1 ) می توان مقدار i را محاسبه کرد و از آن در بررسی ها استفاده کرد. مثال از یک ربات برای تغذیه ماشین های خط تولید استفاده می شود. قیمت ربات 46000 دلار، قیمت پنجه مخصوص آن 5000 دلار، قیمت حساسه ها مورد نیاز 1000 دلار و قیمت قسمت تغذیه کننده 30000 دلار برآورد شده است. فرض بر این است که هیچ گونه تغییر طرحی برای خط تولید در نظر نیست و یک ربات می تواند جایگزین یک کارگر شود. کارگر مذکور با 8 ساعت کار روزانه در کل 24 ساعت روز کار در سال، ساعتی حدود 16 دلار مزد دریافت می کند. در اینجا فرض بر این است که هیچگونه افزایش تولید و افزایش کیفیت در اثر جایگزینی وجود ندارد. حال می خواهیم مدت زمان بازگشت سرمایه و نرخ سود حاصله از سرمایه گذاری (ROI) را محاسبه نمائیم

حل: متغییرهای تعریف شده بصورت زیر است:

R= 4600

G=5000

S=1000

D=0

Q=0

I= 0

F=30000

(46000از10%)M=4600

شیفت / سال

کل صرفه جویی سالیانه برابر است با

مدت زمان بازگشت سرمایه برای یک شیفت کاری در روز

سال

با فرض سربه سر شدن طرح در پنج سال، مقدار ROI (سود سرمایه گذاری) برابر است با:

(برای یک شیفت کاری در روز) ROI=20%

(برای دو شیفت کاری در روز) ROI=67%

فصل دوم

مشخصات ربات های صنعتی

2- مقدمه

بدون شک رباتها یکی از پدیده های نوین جهان معاصر هستند و از بدو پیدایش تا به امروز پیشرفت های زیادی نموده اند و با نفوذ چشمگیری که در صنایع مختلف در رشته های تحقیقاتی و پژوهشی داشته اند، در بسیاری موارد جایگزین انسان شده و ناممکن های بیشماری را ممکن ساخته اند و بار سنگین انجام کارهای تکراری را از دوش بشر برداشته اند.

امروزه با اتکا به سیستم های کامیپوتری و به خدمت گرفتن کامپیوتر در ابعاد وسیعی از صنعت اعم از طراحی، تولید، کنترل، و …. ساختار صنعتی جهان با سرعت فزایند ه ای رو به دگرگونی است و سیستم های مدرن با شتاب چشمگیری، صنعت سنتی را در تمامی طیف وسیعش از صنایع سنگین تا صنایع ظریف از صحنه صنعت دور می کنند و در این خصوص، ربات ها بعنوان آخرین نسل ماشین های مدرن در هر پروسه و در هر مرحله ای از تولید صنعتی ظاهر شده و مطابق برنامه های از قبل تعیین شده از ظریفترین عملیات تا پیچیده ترین آنها را با سرعت، دقت و هزینه ای غیر قابل مقایسه با محصول کار متخصص ترین نیروهای انسانی، انجام می دهند . به این ترتیب استفاده از ربات این امکان را فراهم می سازد تا انسان ها به مشاغل جدید و فعالیت هایی که قوای فکری و خلاقیت و ابتکار آنها را بکار گیرد، روی آورند.

کشورهای صنعتی پیشرفته، این نقش اعجاز آفرین ربات ها را دریافته اند و برآنند که با استقرار گسترده ربات ها در صنایع مختلف در جهت افزایش تولید و کاهش هزینه ها گام بردارند و در حقیقت می توان گفت که حفظ حیات و اقتدار صنعتی خود را تنها در گرو بکارگیری وسیع ربات ها می دانند، پس این ربات ها هستند که آینده صنعت را رقم می زنند.

لزوم سرمایه گذاری های کلان در ایجاد صنایع روباتیک، حتی برای تولید کنندگان که در حال ورشکستگی هستند نیز آنها را از رو آوردن به چنین پروژه هایی بازنداشته است، چرا که می دانند رباتیک کردن صنایع، هزینه خودش را خود تامین و جبران می کند و هر چه بیشتر ربات بکار گرفته شود بازده بالاتری خواهد داشت. اصولا کشورهای صنعتی منافع خود را در این می بینند که مشکل تامین بیکاران را که بر دوش دولتهایشان سنگینی می کند، تحمل نمایند. ولی دست از رباتیک کردن صنایع برندارند، چون پیروزی در رقابت های صنعتی را تنها در گرو بکارگیری رباتها می دانند.

هدف از بیان مطالب فوق درک دقیقتر و عمیقتر از فاصله ای که بین ما و آنها اتفاق افتاده است فاصله ای که جز تلاش همه جانبه و برنامه ریزی شده از بین نخواهد رفت متاسفانه باید اذعان داشت که روحیه فرار از تکنولوژی پیچیده و کامپیوتری و رو آوردن مشتاقانه به صنایع کلاسیک و روشهای اولیه و ابتدایی وضوح به چشم می خورد، هرچه ممکن است بطور مقطعی تا حدودی نیاز به خود کفایی و استقلال صنعتی را برآورده سازد، اما باید توجه داشت که تداوم این طرز تفکر و غفلت از روند رشد صنعتی جهان ه در جهت بکارگیری هرچه بیشتر از کامپیوترها و میکروپروسورها در طراحی وتولید گام بر می دارد، نتیجه ای جز کمک به هرچه عمیق تر کردن فاصله بین صنایع ما و صنعت پیشرفته امروزی نخواهد داشت. با توجه به مطالب فوق، چنین به نظر می رسد که اگر چنانچه در چنین مرحله ای، استفاده از سیستمهای پیچیده کامپیوتری از جمله ربات، عملی، مقرون به صرفه، مفید و یا حتی از نظر سیاسی و اقتصادی مصلحت نبوده و بکارگیری آنها در صنایع امروزی ایران قابل توصیه نباشد، فراگیری دانش فنی چنین سیستمهایی لازم و اجتناب ناپذیر است و درهیچ موقعیتی ازآن بی نیاز نخواهیم بود.

1-2 اجزای رباتهای صنعتی:

رباتهای صنعتی به تناسب کاربرد با اشکال گوناگون و با توانایی های متفاوت ساخته می شوند، ولی به طور کلی دارای وجوه مشترکی هستند. رباتها معمولاً از چند قسمت اصلی تشکیل شده اند:

1- واحد مکانیکی شامل موتور، پیستون، تسمه، چرخ‌ها، چرخ دنده‌ها و …

2- کنترل کننده مکانیکی که اطلاعات را ذخیره و حرکت واحد مکانیکی را هدایت می کند.

3- منبع قدرت که انرژی لازم را برای حرکت واحد مکانیکی تامین می کند.

4- سنسور که می‌تواند از انواع بینایی، صوتی، تعیین دما، تشخیص نور، تماسی یا حرکتی باشد

1-1-2 واحد مکانیکی

سینماتیك

سینماتیک ربات چگونگی حرکت نسبی بین اجزای مختلف ربات و نحوه قرارگیری آنها را مشخص می کند. چهار نوع حرکت اساسی در رباتهای صنعتی وجود دارد که عبارتند از:

الف) دکارتی

ب) استوانه ای

ج) کروی

د) بازویی

این چهار حرکت در شکل ( 1-2 ) نشان داده شده اند.

الف) حرکت دکارتی : رباتهایی که از این سیستم حرکتی استفاده می کنند از یک ستون ثابت و یک بازوی متحرک و دوتکه L شکل، تشکیل شده اند. به این رباتها، رباتهای XYZ نیز گفته می شود. همان طور که در شکل مشاهده می شود نحوه اتصال و یاتاقان بندی اجزا به گونه ای است که تکه دوم بازو، قابلیت حرکت در سه راستای طولی، عرضی و ارتفاعی را دارد. موارد استفاده از این حرکت در شکل( 1-2 ) مشخص گردیده است.

ب) حرکت استوانه ای : رباتهای با حرکت استوانه ای متشکل از یک صفحه ثابت و یک ستون گردان هستند. روی ستون گردان بازویی نصب شده که قابلیت حرکت در جهت عمود بر ستون را دارد. با ترکیب حرکات فوق بازو را می توان به هر نقطه ای در فضای سه بعدی هدایت کرد.

ج) حرکت کروی : یک تیر که به صورت تلسکوپی باز و بسته می شود و با اتصال کاسه ساچمه ای به یک صفحه ثابت متصل شده است، اساس چنین حرکتی را شکل می دهد. این سیستم حرکتی انعطاف بیشتری نسبت به سیستم های قبلی دارد.

د) حرکت بازویی : این سیستم الهام گرفته از حرکت بازوی انسان است. بازو به صورت دو تکه، سه تکه ویا بیشتر ساخته می شود و در جهاتی که در شکل نشان داده شده قابلیت حرکت وجود دارد. این سیستم کارایی بیشتری نسبت به انواع قبلی دارد و موارد استفاده آن در شکل ( 1-2 ) نشان داده سده است.

شكل ( 1-2 ) چهار نوع حركت در رباتهای صنعتی

واحد مکانیکی از یک سری لینک (Link) و لولا که قابلیت حرکت در جهات مختلف را داشته باشد تشکیل شده است و درنتیجه، حرکت تعریف شده ای را برای ربات ایجاد می کند.

این مکانیزم ها بوسیله محرک هایی که می توانند سیلندرهای نیوماتیک یا هیدرولیک، موتورهای الکتریکی و یا محرک های هیدرولیکی دوار باشند، به حرکت در می آیند. این محرک ها می توانند مستقیماً به اتصالات و لینکهای مکانیکی متصل باشند ویا اینکه بطور غیر مستقیم توسط زنجیره ها، چرخدنده ها، و تسمه ها و یا پیچ های ساچمه ای به حرکت در آیند. در صورت استفاده از محرک های نیوماتیک و یا هیدرولیک، جریان هوا یا روغن به محرک ها توسط شیرهای کنترل کننده که روی واحد مکانیکی نصب می شوند، کنترل می شوند. به منظور درک موقعیت های لینک ها و اتصالات نسبت به یکدیگر، از تعدادی پس خور (feed back) که روی اتصالات مکانیکی نصب می شوند، استفاده می شود. این پس خورها اطلاعات اخذ شده را به واحد کنترل کننده انتقال می دهند. از میکروسوئیچ هائی ساده که بوسیله بازوهای ربات تحریک می شوند و یا از وسایل سنجش موقعیت مانند انواع پتانسیومترها، سرعت سنج ها، تنش سنج ها و سایر وسایلی از این قبیل می توان به عنوان پس خور استفاده کرد.

اطلاعات پس خور به تناسب وسایل سنجش مورد استفاده، می تواند دیجیتال یا آنالوگ باشد، ساختمان واحد مکانیکی از سه قسمت زیر تشکیل شده است:

الف) عمل کننده انتهائی(End-effector): عمل کننده های انتهایی در رباتها دارای اشکال مختلف هستند و هر یک قادر به اجرای عملیات مخصوص به خود می باشند. به عنوان مثال می توان از پنجه ها (Grippers)با بالشتک های مکشی برای گرفتن اشیاء، نازلهای مختلف برای انجام عملیات برش با گاز و مشعل ها برای جوشکاری قوس الکتریکی نام برد.

نقش عمل کننده انتهایی بسیار حساس است، چرا که در ارتباط مستقیم با نوع کار قرار دارد و حرکات مختلف خود رااز طریق لینک های متصل به یکدیگر ربات تامین می کند. صرف نظر از جزئیات ساختمانی عمل کننده انتهایی، می توان آن را به عنوان یک سیستمی که غالبا پیچیده است و دارای اجزای متحرکی می باشد و به طور معمول یک یا چند محرک مخصوص را دارا است بشمار آورد. عمل کننده های انتهائی اغلب مجهز به حس کننده های ویژه ای هستند که به آنها قابلیت انطباق با شرایط محیطی را بطور دقیق می دهد.

ب) بازو (Arm): عمل کننده انتهائی نمی تواند به تنهای از عهده انجام عملیات برآید و برای انجام یک کار مستلزم حرکت های اضافی به منظور قرار گرفتن در وضعیت صحیح و دقیق مورد نظر می باشد. این حرکات اضافی بوسیله یک سیتسم مکانیکی با شکل هندسی قابل تغییر که اصطلاحاً بازو نامیده می شود و قادر به انجام حرکاتی با دامنه محدود می باشد، تامین می گردد.

ج) چرخ‌های ربات

اگر روبات شما دارای چرخ برای حرکت است جنس و اندازه چرخ یکی از اساسی ترین مسائلی است که می تواند میزان توانایی ربات را مشخص کند. چرخ ربات را با توجه به جنس مکانی که ربات باید در آن حرکت کند به گونه ای انتخاب کنید که بیشترین ضریب اصطکاک را داشته باشد. در واقع عامل انتقال انرژی چرخها به زمین و در نتیجه حرکت ربات، اصطکاک چرخها با زمین است. اگر نیروی محرکه بسیار قوی در اختیار داشته باشیم ولی چرخ های ماشین بر روی زمین سر بخورد قطعاً نتیجه مناسبی نخواهید گرفت. در صورتی که چرخ روکش مناسبی ندارد و ضریب اصطکاک آن کم است باید یه گونه ای این مشکل را حل کرد . اگر ربات بر سطح صاف و محکمی مانند چوب حرکت می کند، لاستیک های ژله ای بهترین گزینه هستند.

چرخ ربات را باید در اندازه ای انتخاب کرد که در هنگام حرکت قدرت و سرعت مناسب را برای شما ایجاد کند. اصولاً هر چقدر قطر چرخ را افزایش دهیم سرعت ربات زیاد شده و در عوض قدرت آن کاهش می یابد. برای

بدست آوردن سرعت ربات باید محیط چرخ آن را بدست آورد و در سرعت چرخش آن ضرب کرد در این صورت میزان حرکت در واحد زمان بدست خواهد آمد

شكل (2-2 ) موتور DC که توسط گریبکس به چرخ متصل است

د ) معرفی چند مکانیزم پرکاربرد

آشنایی با مکانیزم ها تاثیر بسزایی در طراحی و ساخت مکانیک ربات دارد. به مجموعه ای از اجزای مکانیکی که به یکدیگر متصل و یا در تماسند و می توتنند نسبت به هم حرکت کنند، مکانیزم می گوییم. از مکانیزم ها برای تبدیل حرکت چرخشی الکتروموتورها به حرکات مورد نظر خود استفاده می کنیم.

1- مکانیزم چرخ وشانه (Rack & Pinion)

این مکانیزم از دو عضو چرخ (Pinion) و شانه(Rack) تشکیل شده است و از آن برای تبدیل حرکت دورانی چرخدنده به حرکت مستقیم الخط شانه استفاده می کنیم. در مواردی که بخواهیم دریچه ای را باز و بسته کنیم و نیز در بسیاری موارد دیگر می توانیم از این مکانیزم بهره بگیریم. در اشکال زیر نمونه هایی از کاربرد این مکانیزم را می بینید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی رباتها صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری;جایگاه وكاربرد ربات در صنعت ;طراحی مکانیزم;استفاده از ربات برای کنترل پارامترهای ورودی جوشکاری;پارامترهای ورودی و خروجی در فرآیند جوشکاری;دستگاه شبیه ساز جوشکاری;طراحی مکانیزم و اجزا و سیستم های عمل کننده هیدرولیکی ربات های صنعتی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل بررسی انواع سیستم های بارکدینگ + doc

به صفحه فایل بررسی انواع سیستم های بارکدینگ خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی انواع سیستم های بارکدینگ را در زیر مشاهده نمایید.

امروزه سیستمهای اطلاعاتی كامپیوتری سهم بسزایی دركارایی امور تجاری و كنترلی دارند لذا برای حصول این كارایی ضروری است كه اطلاعاتی كه به كامپیوترها وارد می شوند ، دقیق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نیز هزینه زیادی دربر نداشته باشد درمیان انواع سیستمهای شناسایی خودكار ، تكنولوژی باركد جزء ساده ترین ها است این سیستم به صورت تجهیزات جانبی كامپی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 94

حجم فایل: 339 کیلو بایت

فهرست مطالب

مقدمه

چکیده ……………………………………………………………… ٢

فصل ١ :آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار ……………………………… ٣

١-١ : نوارهای مغناطیس ………………………………….…. ٤

٢-١ : شناسایی نوری الفبا ………………..…………………… ٤

٣-١ : فركانس رادیوی ………………………………………. ٥

٤-١ : تشخیص صوت ………….…………………………….. ٦

٥-١ : بینایی مصنوعی …………….…………………………… ٦

٦-١ : كارتهای هوشمند ………….…………………………….. ٧

٧-١ : باركد ………….………………………………..…….. ٧

٨-١ : برتری های سیستم باركد به دیگر سیستمهای شناسایی خودكار …. ٨

فصل ٢ :بارکد ………….………………………………………….. ٩

١-٢ : تعریف بارکد ………….……………………….……….. ٩

٢-٢ :تاریخچه بارکد ………….……………….……………….. ٩

٣-٢ :ضرورت استفاده از بارکد ………….…………..………….. ١٢

١-٣-٢ : سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد ………….…..…….. ١٢

٢-٣-٢ : سیستم بارکد امروزى چگونه شروع به کار کرد …………… ١٣

٤-٢ : فواید بارکد کردن ………….…………………………….. ١٦

٥-٢ : انواع مختلف روشهای کدگذاری ………….……..………….. ١٨

٦-٢ : انواع باركد ………….………………………..……….. ١٨

١-٦-٢ : باركد خطی ………….………………..……….. ١٨

الف : باركد رقمی ………….…………………….. ١٩

ب : باركد …………………. ALPHANUMERIC ٢٠

١-٦-٢ : باركد دوبعدی ………….……………………….. ٢٠

٧-٢ : چاپ باركد ………….…………………………….. ٢١

٨-٢ : معرفی انواع بارکد ………….…………………………….. ٢٢

١-٨-٢ ……………………………………… UPC/EAN : ٢٢

١-١-٨-٢ : بارکد ١٣ EAN ……….……………….. ٢٢

الف : تاریخچه ١٣ EAN …………………٢٣

ب : محاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم) ..…………. ٢٤

ج : ساختار بارکد ١٣ EAN ……….………٢٤

٢-٨-٢ : ٣٩ …….………………………………. Code ٢٨

٣-٨-٢ : ١٢٨ ……………………………………… Code٢٩

١-٣-٨-٢ : ساختار بارکد ١٢٨ ……..……………. Code٣٠

٢-٣-٨-٢ : نحوه محاسبه رقم كنترل …………………… ٣١

٤-٨-٢ Interleaved 2 of 5 : …………..………….٣٢

٥-٨-٢ PDF417 : ……………….………… ٣٣

٩-٢ : بارکدها چگونه خوانده می شوند …………..………………….. ٣٣

١٠-٢ : بارکد خوانها ………….…………….…………………….. ٣٤

١-١٠-٢ : بارکدخوانهای ثابت ………….………..……………. ٣٤

٢-١٠-٢ : بارکدخوانهای سیار دسته ای ………………………….. ٣٥

٣-١٠-٢ : بارکدخوانهای سیار بی سیم ……………….………….. ٣٦

١١-٢ : اسکنر چکونه کار می کند ………………………..………….. ٣٦

١٢-٢ : کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است ……………….. ٣٧

١٣-٢ : آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است ………………….. ٣٨

١٤-٢ : چاپ بارکد ………….…………………………………….. ٣٩

١٥-٢ : استفاده از بارکد در هر کجا ………………………………….. ٣٩

١-١٥-٢ : کارخانجات ………….…………………………….. ٣٩

٢-١٥-٢ : حمل و نقل ………….…………………………….. ٣٩

٣-١٥-٢ : فروشگاهها ……………………………………….. ٤٠

٤-١٥-٢ : مراکز درمانی …………..………………………….. ٤٠

١٦-٢ : تکنولوژی های جدید بارکد ………….……………………… ٤٠

فصل ٣ : جدید ترین جانشین بارکد ………….…..………………………….. ٤٣

١-٣RFID : )تشخیص هویت رادیویی ………………………………… ( ٤٥

٢-٣ : برخی کابردهای ……….…………………………….. RFID٤٥

٣-٣ : انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های ………………….……….. RFID٤٧

٤-٣ : دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها ………….……..……………………….. ٤٧

٥-٣ : ساختار …………………………………………….. RFID٤٩

٦-٣ : اجزای تگ ………….………………..………………….. ٤٩

٧-٣ : اجزای سیستم RFIDغیرفعال …………..…………………….. ٤٩

٨-٣ : آنتن ………….………………….……………………….. ٥١

٩-٣ : ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال …………..…………………… ٥١

١٠-٣ : فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی …………..…………………………….. ٥٢

١١-٣ : کنترل کیفیت ………….………….……………………….. ٥٣

١٢-٣ : کاربردهای عمده RFIDها …….…………………………….. ٥٣

١٣-٣ : فرایند پرینت برچسب …………….………………………….. ٥٤

١٤-٣ : پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ………….…………..………………….. ٥٤

١٥-٣ : برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند ………….…………………………….. ٥٥

١٦-٣ : مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ ………….……………………… ٥٧

١٧-٣ : مزیت RFID نسبت به بارکدها …..………………..………….. ٥٨

١٨-٣ : دیگر کاربردهای امنیتی ………….………………………….. ٥٩

١-١٨-٣ : انبارداری و ردیابی کالا …………..………………… ٥٩

٢-١٨-٣ : حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ………….…………………………….. ٦٠

٣-١٨-٣ : حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی ……..…………………………….. ٦٠

٤-١٨-٣ : باربری …………..…………………………….. ٦١

٥-١٨-٣ : خودروسازی …………………………………….. ٦١

٦-١٨-٣ : فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ……….…………………………….. ٦١

٧-١٨-٣ : حریم خصوصی افراد ……….…………………….. ٦٢

١٩-٣ : فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه …………….…………….. ٦٣

٢٠-٣ : دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود ………….……….. ٦٤

٢١-٣ : معایب ………………………………………… RFID٦٥

فصل ٤ : نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی …………………….. ٦٨

١- ٤ : گستره استفاده ………….…………………………….. ٦٩

٢- ٤ : قالب ژنتیک ………….….………………………….. ٧٠

ضمیمه ١ : نمونه ای از طراحی بارکد ………….……………………….. ٧٢

ضمیمه ٢ : نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد ………….……………….. ٧٥

ضمیمه ٣ : جدول کد EAN•UCC مربوط به کشور های مختلف ………….. ٧٧

ضمیمه ٤ : جدول انواع ……….…………………………….. بارکد ها ٨٠

ضمیمه ٥: ا …………..…………………….. شکال متنوعی از بارکد ٨٢

منابع : …………………………………………………………٨٦

مقدمه:

امروزه سیستمهای اطلاعاتی كامپیوتری سهم بسزایی دركارایی امور تجاری و كنترلی دارند. لذا برای حصول این كارایی ضروری است كه اطلاعاتی كه به كامپیوترها وارد می شوند ، دقیق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نیز هزینه زیادی دربر نداشته باشد . درمیان انواع سیستمهای شناسایی خودكار ، تكنولوژی باركد جزء ساده ترین ها است. این سیستم به صورت تجهیزات جانبی كامپیوترهای شخصی كه امروزه در واحدهای صنعتی ، تجاری و اداری كشور جایگاه مهمی یافته اند ، قابل بكارگیری است.

در این تحقیق سعی شده انواع سیستم های بارکدینگ معرفی شده و کاربرد های هر یک مورد بررسی قرار گیرند.

همچنین باتوجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف،وتوسعه تغییرات در تکنولوژی های موجود،ما را بر آن داشت تا از فنآوری های جایگزین و جدید نیزمواردی را بیان کنیم.

در پایان لازم میدانم از زحمات جناب آقای مهندس آشفته ) سرپرست کارآموزی ( و همچنین جناب آقای مهندس لشکری )استاد کارآموزی( که بنده را در انجام این مهم یاری رسانده اند ،کمال قدردانی و تشکر را داشته باشم.

با آرزوی توفیق

چکیده :

در سالهای اخیر ، نوارهای سیاه وسفید ظاهراً همشكلی كه روی بسیاری از كالاهای تجاری از قبیل مجلات ، نوشابه ها ، كنسروها، كتابها ، انواع جعبه ها و … چاپ می شود ، بسیاری از نظرها رابه خود جلب كرده است . این نوارهای سیاه وسفید كه باركد نام دارند ، علائمی هستند كه حاوی اطلاعاتی در مورد کالا ها می باشند. برای رمزگشایی این علائم باید از دستگاهی به نام اسكنر باركد استفاده نمود كه بارکد را بصورت نوری می خواند و به كامپیوتر متصل به آن منتقل می كند. اسكنر باركد از خود نوری می تاباند كه پس از برخورد با نوارهای سیاه وسفید باركد ، دوباره به دستگاه بازباتانده می شود. جاهایی كه سیاه است نور را كمتر و جاهایی كه سفید است ، نور را بیشتر بازمی تابانند و در نتیجه اسكنر می تواند تغییرات و در حقیقت پهنای نوارها را تشخیص دهد. این نوارها بسته به ضخامتشان و فاصله شان از هم ، اطلاعات مختلفی را در بردارند ( ارتفاع خطوط ، اطلاعاتی را بیان نمی كند ) .

آشنایی با مفهوم شناسایی خودكار :

با همگانی شدن كامپیوتر و بكارگیری آن در عرصه حاضر، پردازش اطلاعات و استخراج نتایج مورد نیاز با سرعت بسیار بالا انجام می شود. جمع آوری اطلاعات، وارد کردن داده ها به کامپیوتر، پردازش اطلاعات و نمایش نتایج یا دادن گزارشات مراحلی هستند که در یک سیستم اطلاعاتی كامپیوتری طی می شوند. در این زنجیره تنها پردازش اطلاعات و نمایش نتایج با سرعت و دقت زیاد و توسط ماشین انجام می شوند، در حالی كه در مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر كه اصلی ترین مراحل هستند، هنوز هم به نیروی انسانی متكی بوده و دقت و سرعت کاربر عاملی تعیین كننده است.

در واقع از دیدگاه بهره وری كل سیستم ،مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر گلوگاه سیستم خواهند بود ؛ چرا كه کاربر هیچ گاه نخواهد توانست همگام با سرعت كامپیوتر، داده ها را جمع آوری و وارد سیستم نماید و درصد بالای خطا در این مرحله عملا درصد خطای موجود در خروجی مجموعه را افزایش می دهد. بنابراین ضرورت جایگزینی ماشین به جای انسان در این مراحل نیز اجتناب ناپذیر است . وظیفه این جایگزینی را تكنولوژی های شناسایی خودكار بر عهده دارند.

شناسایی خودكار با جایگزین كردن تكنولوژی پیشرفته ماشین به جای انسان ، عمل تشخیص داده ها ، جمع آوری آنها و ورود به كامپیوتر را از اختیار کاربر خارج ساخته و خودعهده دار این وظیفه خطیر می شود. این جایگزینی سبب رفع گلوگاههای سیستم و افزایش شدید بهره وری كل مجموعه خواهد شد .

١-١ نوارهای مغناطیس :

در این روش از تكنولوژی متداول در ضبط مغناطیسی اطلاعات استفاده می شود. مانند ضبط اطلاعاتی همچون موسیقی، برنامه كامپیوتری و .. بر روی نوار مغناطیسی. اطلاعاتی كه روی نوار ظبط شده، با عبور نوار از مقابل هد مغناطیسی، بازیابی می گردد. از مزایای این روش، عدم حساسیت به گردوخاك و چربی محیط بوده و كاربرد آن بیشتر در كارتهای اعتباری ، بلیط ها و كارتهای شناسایی است .

٢-١ شناسایی نوری الفبا :

در این روش، کد به صورت حروف و اعداد طبق الگوی خاصی بر روی كالا نوشته و یا چاپ می شود. به هنگام شناسایی، دستگاه كد خوان حروف و اعداد را خوانده و اطلاعات را به كامپیوتر وارد می كند. مزیت مهم این روش، قابلیت تشخیص كد به وسیله انسان است، چراكه کد كاملا شبیه اعداد و حروف متداول الفبای انگلیسی است. متداولترین استاندارهای این روشOCR-A و OCR-B می باشند. كاربرد این تكنولوژی بیشتر بر روی چكها، اسناد بانكی و قبوض مختلف می باشد.

٣-١ فركانس رادیویی :

بهره گیری از امواج رادیویی بُعد دیگری از شناسایی خودكار می باشد. اساس این ایده بر ارسال سیگنال به شئ و دریافت بازتاب توسط گیرنده استوار است.در روش RF (Radio Frequency) ، امواج رادیویی در مسیر عبور شئ ارسال می گردد. گیرنده بسیار كوچكی متشكل از یك میكروچیپ و ارسال كننده علائم ( به ابعاد یك قوطی كبریت یا كوچكتر ) كه به شئ متصل شده، این علائم را دریافت و سپس کد موجود در حافظه خود را به فرستنده اصلی ارسال می دارد. با دریافت توسط فرستنده اصلی، عمل شناسایی انجام شده است.

پوشیده شدن گیرنده توسط رنگ ، گردوخاك ، سیمان و … نمی تواند از ارسال علائم جلوگیری نماید وبه همین دلیل بهترین كاربرد این سیستمها درمكانهای تولیدی به شدت آلوده ویا دارای موانع متعدد است .معمولا خطوط مونتاژكارخانجات اتومبیل سازی، بیشترین استفاده را از این سیستم می برند و همچنین استفاده مطلوب از سیستمهای حمل و نقل خودكار ( AGV ) بدون این سیستم مقدور نیست.

٤-١ تشخیص صوت :

استفاده از سیستمهای تشخیص صوت این امكان را می دهد تا ورود اطلاعات به كامپیوتر تنها با بازگویی كلمات توسط کاربرانجام شود.این امكان درمواردی كه مشغولیت كارگرد زیاد است وباید دستهایش آزاد باشند بسیار مفید بوده و بازده كار را بالا می برد.در این روش اصوات تولید شده انسان تبدیل به علائم دیجیتال شده و توسط نرم افزار دستگاه با لغات موجود در بانك اطلاعاتی مقایسه و مفهوم كلام توسط كامپیوتر درك می شود. این سیستمها معمولا قابلیت درك تا 1000 كلمه ( بسته به نوع و قیمت ) را دارند. مزیت فراوان این روش در حالاتی است كه به هر دو نیروی بینایی و دستی کارگر همزمان نیاز است، از جمله زمان دریافت و ارسال اجناس، كنترل كیفیت ، مرتب كردن كالا.

از محدودیتهای این سیستم می توان وابستگی و نیاز مبرم به تنظیم برای فركانس صوتی کاربر، محدودیت كلمات مورد استفاده و در نتیجه نیاز به آموزش کاربر برای بازگویی جملات به روش خاص و در آخر، هزینه نسبتا بالا در مقایسه با دیگر روش های شناسایی خودكار برشمرد.

٥-١ بینایی مصنوعی :

اساس كار این سیستم، تصویر برداری از شئ و تطبیق آن با الگوی موجود در حافظه كامپیوتر است. بدین ترتیب كه ابتدا با دوربین از آن تصویر برداری شده و این تصویر به نقاط ریز تجزیه میشود ، كه پس از بهبود عیوب ، با الگوهای موجود در حافظه مقایسه و تصمیم گیری انجام می شود.

با توجه به عملكرد این سیستم ها ، عمدتا كاربرد آنها در كنترل كیفیت قطعات ظریف و ارزشمند ( چون بردهای الكترونیكی ) و یا نظارت در موارد حساس ( چون رادار برجهای مراقبت ) می باشد.لازم به ذكر است كه این سیستمها در رده گرانترین نوع سیستمها شناسایی خودكار هستند.

٦-١ كارتهای هوشمند :

از جدیدترین تكنولوژی های شناسایی خودكار، کارتهای هوشمند می باشند. یك كارت هوشمند حاوی یك میكروچیپ است كه بر روی یك كارت پلاستیكی جایگذاری گردیده است . این میكروچیپ قادر به ذخیره یك كد و یا نهایت یك بانك اطلاعاتی ( بر حسب نوع برچسب ) می باشد. ساده ترین و ارزانترین این كارتها همانهایی هستند كه به منظور پرداخت اعتباری به كار می روند. نمونه ای كارتها هم اكنون در سیستمهای تلفن كشورمان استفاده می شود.

هم اكنون در دنیای صنعتی از كارتهای هوشمند استفاده وسیعی در زمینه های شناسایی افراد در سیستمهای حفاظتی، كنترل تردد، پرداخت وجه در فروشگاهها و جابجایی اطلاعات به عمل می آید.

٧-١ باركد :

تكنولوژی باركد از متداولترین روشهای شناسایی خودكار است. هر باركد شامل تعدادی نوارهای موازی رنگی (معمولا سیاه و سفید) با پهنای متفاوت می باشد. این خطوط عمودی توسط دستگاه كدخوان خوانده شده و وارد كامپیوتر می شود. به منظور ایجاد قابلیت خوانده شدن باركدهای مختلف توسط انواع باركد خوانها، استاندارهایی برای تهیه باركد به وجود آمده است. تفاوت هر یك از استاندارها در قابلیت كد كردن اعداد و حروف و نمادها،طول باركد حاصله، حجم ذخیره ســازی اطلاعات نسبت به پهنای باركد و برخی نكات فنی دیگر می باشد. به منظور خواندن هر استاندارد خاص ، باید دستگاه كدخوان قابلیت پشتیبانی آن استاندارد را داشته باشد.

٨-١ برتری های سیستم باركد به دیگر سیستمهای شناسایی خودكار :

– پایین بودن هزینه های كلی سیستم ( نصب، راه اندازی،نگهداری )

– كم حجم بودن تجهیزات سیستم

– گستردگی زمینه های كاربرد

– وجود استاندارهای جهانی پذیرفته شده در سطح كشورها

– امكان بهره گیری از تجهیزات موجود نرم افزاری و سخت افزاری ( عموما كامپیوترهای شخصی ) در محیط كار.

بارکد:

١-٢ تعریف بارکد :

به زبان ساده مى توان گفت: مجموعه اى از میله ها یا خطوط سیاه رنگى که معمولاً بر روى زمینه اى سفید چاپ مى شود و به وسیله آن از کالاى خریدارى شده شناسایى لازم به عمل مى آید و قیمت آن مشخص مى شود و اگر به دنبال تعریف دقیق ترى هستید، باید گفت:بارکد عبارت است از انتقال داده ها از طریق امواج نورى. آنها مجموعه اى از خطوط میله اى موازى با عرضهاى گوناگون (پهن و نازک)هستندکه اندازه هر خط معنا و مفهوم خاصى براى دستگاه بارکدخوان دارد.در حقیقت دستگاه بارکدخوان ماشینى است که اطلاعات را به شکل بصرى بر روى صفحه نمایش مى دهد.

٢-٢ تاریخچه بارکد :

ایده بارکد بوسیله Norman Joseph Woodland و Bernard Silver بوجود آمد . در سال 1948 آنها از دانشگاه Drexel فارغ التحصیل شدند. آنها بعد از شنیدن اینکه رئیس یک شرکت فروش مواد غذایی می خواست روال پرداخت قیمت کالا را خودکار کند این ایده را خلق کردند. یکی از اولین طرحهای آنها این بود که از رمز مورس که چاپ شده و به صورت عمودی دراز شده است استفاده کنند . که بصورت نوارهای باریک و پهن نشان داده می شود . بعدا آنها به استفاده از بارکد از نوع دایره های هم مرکز (bulls-eye) معطوف شدند. آن دو در 20 اکتبر 1949 اختراعشان را با عنوان “Classifying Apparatus & Method” در اختراعات آمریکا به شماره 2 612 994به ثبت رساندند. اختراع در 7 اکتبر 1952 منتشر شد.

اولین بارکد خوان توسط Woodland ( آن موقع کارمند IBM بود ) و Silver در سال1952 ساخته شد و شامل یک لامپ 500 واتی و یک لوله خلا تشدید کننده نور بود که توسط شرکت RCA برای موسیقی فیلم ساخته شده بود

(به صورت نور روی فیلم نوشته می شد ) دستگاه خیلی قابل استفاده نبود ( دستگاه به سادگی یک نوسان نما بود ، و لامپ 500 وات تقریبا کاغذ اولین نمونه بارکد را سوزاند ) و برای مصرف تولید نشد . در 1962 آنها اختراع را به شرکت Philco فروختند ، که بعدا آن را به شرکت RCA فروخت . پیشرفت لیزر ممکن ساخت که بارکد خوان ها خیلی ارزانتر ساخته شوند ، و پیشرفت مدارات مجتمع ( IC ) رمزگشایی بارکد خوانده شده را ممکن ساخت . متاسفانه Silver در 1963 در سن 38 سالگی درگذشت قبل از اینکه چیزی از اختراع حاصل شود.در 1972 یک فروشگاه Kroger در شهر Cincinnati با استفاده از یک بارکدخوان از نوع دایره های هم مرکز (bull-eye) با کمک شرکت RCA آزمایشی را انجام داد . متاسفانه بارکد های دایره های هم مرکز به آسانی هنگام چاپ کثیف می شدند و خیلی موفق نبودند . در این مدت Woodland در IBM بارکد خطی را به وجود می آورد که در 3 آوریل 1973 به عنوان کد محصول جهانی (Universal Product Code) انتخاب شد . در 26 ژوئن 1974 ،در سوپرمارکت Marsh در ایالت Ohio شهر Troy اولین محصول فروشگاه ( یک بسته آدامس ) بوسیله یک دستگاه بارکد خوان فروخته شد ( این بسته آدامس حالا در موزه Smithsonian تاریخ آمریکا موجود است )

درسال 1992 مدال ملی تکنولوژی توسط رئیس جمهور George H. W. Bush به Woodland اهدا شد.

در حالی که ممکن است چنین به نظر برسد که بارکد ها همیشه با ما بوده اند ، اما بارکد ها تا دهه ی 1970 کاربردی نداشتند . تا اینکه در سال 1974 اولین اسکنر (بارکد خوان) ساخته شد و اولین محصول بارکد گذاری شد .

ایده استفاده از بارکد به مدتی قبل برمی گردد ، در سال 1932 والاس فلینت پیشنهاد داد که برای کنترل خرده فروشی ها می توان از یک سیستم اتوماسیون استفاده نمود ، در حالی که فکر و ایده او در آن زمان قابل انجام نبود اما او ایده اش را در حرفه ی خود پی گیری کرد . فلینت آدمی خسیس و صاحب یک فروشگاه زنجیره ای مواد غدایی بود . ایده های او در حدود 40 سال بعد منجر به توسعه کد UPCشد .

طی دهه ی 40 ، 50 و 60 چندین نمونه کد مختلف از جمله bull’s eye numeral و چند نمونه دیگر توسعه پیدا کرد ،تعداد زیادی از نرم افزاهای جزئی باعث توسعه بارکد شدند و کاربرد آن در صنعت رونق بیشتری یافت.

٣-٢ ضرورت استفاده از بارکد :

گرداندن یک فروشگاه کار مشکل و پردردسرى است. مدیران و صاحبان آن باید از میزان موجودى که از هزاران کالاى کوچک و بزرگ دارند، مطلع باشند (کالاهایى که مجبور به خرده فروشى آن هستند و در زمان طولانى از انبارهایشان بیرون مى روند.(
همین طور که فروشگاهها، بزرگ و بزرگتر شدند تا به فروشگاههاى زنجیره اى امروزى رسیدند، کار مشکل و مشکل تر شد. نخست مجبور شدند در فروشگاهها را هرچند وقت یکبار ببندند و تمام کیسه ها و بسته ها و کنسروها را شمارش کنند٬ کار بسیار دشوارى بود.
این کار سخت و هزینه بردار بیش از یک بار در سال انجام نمى شد (انبارگردانى)، بنابراین مدیران فروشگاهها مجبور بودند بیشتر کارهایشان را بر اساس حدس و گمان انجام دهند و در نهایت این نیاز مادر اختراع شد!

١-٣-٢ سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد؟

در سال ۱۹۳۲ گروهى از دانشجویان رشته مدیریت بازرگانى دانشگاه هاروارد، تصمیم گرفتند روشى را انتخاب کنند تا بر اساس آن مشتریان کالاى مورد نظرشان را از درون کاتا لوگى پیدا کنند و سپس با برداشتن کارت هاى خاص چسبانده شده در کنار نام هر کالا و تحویل به مسؤول کنترل و قرار دادن آن در دستگاه کارت خوان و پانچ، مستقیماً کالا را از طریق انبار به باجه کنترل انتقال دهند و صورتحساب کامل را دریافت کنند و مهم تر از همه صاحبان فروشگاه از موجودى انبار خود اطلاعات به روزى داشته باشند.

شکل ١-٢

البته ایده سیستم «بارکدینگ» مدرن و پیشرفته از سال ۱۹۴۸ وارد سیستم تجارى شد.

٢-٣-٢ سیستم بارکد امروزى چگونه شروع به کار کرد؟
سال ۱۹۴۸ بود که رئیس یک فروشگاه مواد غذایى در آمریکا از کار کند و بى دقت کارکنان فروشگاه به ستوه آمد و براى پیدا کردن راه حل به مسؤولان دانشگاه (Drexel) مراجعه کرد تا تقاضاى ساخت سیستم کنترل خودکارى را داشته باشد، اما مسؤولان دانشگاه از این نظریه استقبال نکردند.یکى از دانشجویان فارغ التحصیل این دانشگاه به نام باب سیلور «Bob Silver» این گفت و گو را شنید و آن را با یکى از دوستانش «Norman Joseph Woodland » ٬در میان گذاشت و تصمیم گرفتند براى ساخت چنین سیستمى شروع به کار کنند. آنها در شروع از رمز و الفباى سیستم مورس الهام گرفتند و سعى کردند با چاپ و طراحى میله هاى پهن و باریک این شیوه را راه اندازى کنند و مدتى بعد هم به فکر سیستم بارکد نقطه اى و دایره اى افتادند.
سال ۱۹۴۹ بود که توانستند اختراع خود را ثبت کنند و در سال ۱۹۵۲ نخستین سیستم بارکدخوان را ساختند. «وودلند» که از سال۱۹۵۱در شرکت IBM مشغول به کار شده بود، توانست با استفاده از موقعیتهایى که در آنجا برایش ایجاد مى شد، به کمک دوستش در سال ۱۹۵۲ دستگاهى به بزرگى یک میز تحریر بسازد و ۲ جزء اصلى در آن تعبیه کرد:
١ – یک حباب (لامپ) ۵۰۰ واتى به عنوان منبع نور.
-۲ با استفاده از آنچه در سیستم ساخت فیلم (براى تراک هاى صوتى استفاده مى شد) مجرایى لوله اى ساخت و این لوله را به یک نوسان سنج متصل کرد و سپس یک قسمت کاغذ را به شکل کدهاى خطى در جلوى پرتوى نور خارج شده از منبع نور، علامت گذارى کرد. پرتو منعکس شده به مجرا مى رسید و در طرف دیگر گره اى ناشى از حباب پرقدرت کاغذ را مى سوزاند. او بدون هیچ کم و کاست به آنچه مى خواست، رسیده بود. درحالى که کاغذ حرکت مى کرد، علایم روى دستگاه نوسان سنج تغییراتى مى کرد و در نهایت توانسته بودند دستگاهى داشته باشند که به کمک آن موضوعات چاپ شده، خوانده مى شد.
بعداً متوجه شدند لامپ ۵۰۰ واتى میزان الکتریسیته اى زیادتر از آنچه آنها نیاز داشتند، تولید مى کند و میزان اضافى، علاوه بر بالا بردن هزینه ها، گرماى اضافى هم تولید مى کرد و از طرفى نگاه کردن به آن باعث آسیب چشم مى شد، بنابراین به فکر استفاده از منبعى افتادند که تمام نور مورد نیاز آنها را در فضاى کوچکى متمرکز کند. همان کارى که امروزه «لیزر» انجام مى دهد، اما در سال ۱۹۵۲ لیزر موجود نبود!
بعدها با گسترش و تولید لیزر «Laser» توانستند دستگاههاى بارکدخوان ارزان ترى تولید کنند. گرچه «باب سیلور» فرصت استفاده درست از دانش خود را در شرایط آسان تر نیافت و در ۳۸سالگى فوت کرد، اما همکارش کار را ادامه داد.
در سال ۱۹۷۲ سیستم بارکد نقطه اى نیز در عمل مورد استفاده قرار گرفت، اما این روش چندان موفق نبود (زیرا حین چاپ براحتى مغشوش مى شد(.
در سال ۱۹۷۴ وودلند در IMB سیستم بارکد خطى را گسترش داد و نخستین محصول خرده فروشى (محصولاتى چون آب میوه و آدامس) به این طریق فروخته شد. (و جالب اینکه در حال حاضر یک بسته از آن آدامس در موزه اى در آمریکا نگهدارى مى شود(.
و سرانجام آقاى وود در سال ۱۹۹۲ توانست مدال ملى تکنولوژى را بابت به کارگیرى سیستم بارکد دریافت کند. (تنها به خاطراستراق سمع دوستش آقاى سیلور(!
خلاصه آنکه، بارکدها و سایر برچسب هاى خوانا در جایى که نیاز به خوانده شدن اطلاعات با پردازش توسط کامپیوتر وجود دارد، استفاده مى شوند و کاربرها به عوض تایپ کردن رشته اى طویل از داده ها، تنها بارکد مورد نظر را جلوى دستگاه بارکدخوان قرار مى دهند و پردازش بدون نیاز به نیروى انسانى به طور کاملاً خودکار انجام مى شود. بنابراین بارکد شیوه شناسایى و تعیین هویت خودکار داده ها است.

معمولا ، اطلاعات مربوط به محصولات بصورت فایلهایی در حافظه كامپیوتر ذخیره می شوند كه برای دستیابی به آنها باید از كد مربوطه استفاده كرد. بعنوان مثال در هر فروشگاه فروشنده ، كامپیوتــری در دسترس دارد كه با استفاده ازآن و اسكنر متصل به آن ، باركد موجود در روی كالا را می خواند. با این عمل، كامپیوتر یك كد دریافت می كند و در حافظه به جستجوی اطلاعات مربوط به آن می پردازد. پس از یافتن اطلاعات متعلق به كالا ، آنها در صفحه نمایش كامپیوتر نمایان ساخته و قیمت كالا را اعلام می نماید در ضمن همزمان با فروش هركالا، یك واحد از تعداد كالاهای موجود در فروشگاه كسر می گردد. بدین ترتیب مدیر فروشگاه درهرلحظه می تواند دریابد كه چه تعداد از یك كالای خاص در فروشگاه وانبار وجود دارد. لازم به ذكراست كه فروشنده می تواند هر زمان كه خواست قیمت را تغییر دهد. رقمى که توسط بارکد تولید مى شود، عموماً محصول خاصى را نشان مى دهد. سیستم بارکدینگ به طور معکوس هم کار مى کند، یعنى قادر است با دریافت رقم مربوط به یک محصول، بارکد مورد نظر را ایجاد بکند و در واقع نوعى خود شناسایى انجام مى شود.

٤-٢ فواید بارکد کردن :
-۱ مصون بودن از خطاپذیرى به علت کاهش دخالت نیروى انسانى و وارد نشدن دستى اطلاعات.
-۲ دسته بندى دقیق اطلاعات.
-۳ سرعت بالا به همراه صحت ۱۰۰درصد.
-۴ دسترسى آسان به اطلاعات واقعى و حقیقى (در جریان روند مدیریت) البته اگر: با دقت تمام کالاها در فروشگاهها بارکدگذارى شوند تا مراجعه کنندگان دچار دردسرهایى که ما با آن خوب آشنایى داریم، نشوند.

بارکد تقریبا در تمام بخشهای زندگی ما وجود دارد ٬ در سوپر مارکتها ٬ بیمارستانها٬ زندانها و حتی در خانه خودمان !
بارکد تقریبا به عنوان بخشی از زندگی روزمره ما مورد قبول همه قرار گرفته اما واقعا بارکد چیست و چه چیزی را نمایش میدهد ؟
مطمئن باشید فقط شما نیستید که دوست دارید سر از راز این خطوط و فضاهای میان آنها دربیاورید خطوطی که هر روز حد اقل بر روی برچسبهای مواد غذائی یا نامه های پستی خود می بینید .

همه آنها به نظر یکسان می آیند اما اینچنین نیست زیرا هر صنعتی روش کدگذاری مخصوص به خود را دارد و از آن به عنوان استاندارد استفاده میکند که در بخشهای بعدی این روشها را توضیح خواهیم داد .

اگر در فکر بکارگیری تکنولوژی بارکد در شغل خود هستید موارد مهمی است که باید در نظر بگیرید تا این تکنولوژی بر تمام مشکلات شما غلبه کرده و کار شما را سهولت ببخشد .
به تمام سوالاتی که در ذهن شما نقش بسته به درستی پاسخ دهید تا بتوانید برنامه خود را اجرا کنید .

در این قسمت شما درباره موارد زیر اطلاعاتی را به دست خواهید آورد :

● بارکد
● روشهای کدگذاری
● انواع بارکد خوان ( ثابت و سیار(
● سازگاری بارکد با کامپیوتر شما
● چاپ بارکد
● صنایع و نرم افزارها

٥-٢ انواع مختلف روشهای کدگذاری :

بارکد در شکلهای مختلف ارائه میشود که ساده ترین نوع آن را حتما در فروشگاهها و یا سوپر مارکتها دیده اید .

اما استانداردهای دیگر بارکد هم وجود دارد که در صنایع مختلف استفاده می شود مثل : مراکز درمانی کارخانه های صنعتی و … که تمام اینها نحوه کدگذاری (Symbology) منحصر به فرد برای خود را دارند که غیر قابل تغییر هستند. حال این سوال پیش می آید که چرا اینهمه کدهای متفاوت وجود دارد ؟ این سوال به سادگی قابل جوابگوئی است چرا که Symbology های مختلف برای حل مشکلات صنایع گوناگون به وجود آمده اند .

٦-٢ انواع باركد :
سمبلهای مختلفی برای باركد وجود دارد كه در جزییات فنی با هم فرق دارند این جزییات عبارتند از:
عرض نوارها، ست كاراكتر،روش به رمز در آوردن، خصوصیات CHECKSUM وغیره دو نوع باركد وجود دارد: خطی و دو بعدی .

١-٦-٢ باركد خطی :
یك باركد خطی می تواند حداكثر حدود 20 كاراكتر را در خود جای دهد .اسكن كردن یك باركد دسترسی اتوماتیك به اطلاعات بانك داده را میسر می كند . این باركد به دو قسمت تقسیم می شود كه هر قسمت دارای انواع مختلفی می باشند كه در ادامه توضیح داده شده است :

الف (باركد رقمی :
این باركد شامل انواع زیر است :
) : EAN-13 مخصوص اروپا(
) : EAN-8 نوع فشرده كد EAN برای استفاده در تولیدات كوچك (
) : UPC-A مخصوص تولیدات جهانی در امریكا و كانادا(
) : UPC-E نوع فشرده كد UPC برای استفاده در تولیدات كوچك(
) :CODE 11مورد استفاده در تجهیزات مخابراتی )

) : INTERLEAVE 2 OF 5 کد فشرده جهت استفاده در صنعت و بارهای هوایی (
) : INDUSTRIAL 2 OF 5 یك نوع كد قدیمی (
) : STANDARD 2 OF 5 یك نوع كد قدیمی (
) : CODA BAR یك نوع كدقدیمی برای استفاده درسیستم كتابخانه ها و بانكهای خون (
) : PLESSEY یك نوع كد قدیمی(
) : MSI نوع تغییر یافته PLESSY كه در امریكا استفاده می شود(
) : POSTNET سرویس ارسال اتوماتیك پستی در امریكا (

ب ( باركد: ALPHANUMERIC
این باركد انواع زیر را دارا است :
) : CODE 39 مورد استفاده در تمام كشورها (
) : CODE 93 كد فشرده شبیه به كد 39(
) : CODE 128 دارای قابلیت ذخیره و چگالی بالا مورد استفاده در تمام كشورها(
) : LOGMARS شبیه به كد ( 39

٢-٦-٢ باركد دوبعدی :
باركد دوبعدی می تواند تا 1850 كاراكتر را در یك سمبل ذخیره كند و می تواند مقدار قابل توجهی آسیب را تحمل كند در حالیكه به وسیله اسكنر می تواند خوانده شود.
این نوع باركد دارای انواع مختلف زیر می باشد :
) : PDF 417 مناسب برای به رمز در آوردن حجم بالای اطلاعات(
) : DATAMATRIXمی تواند حجم بالای اطلاعات را نگهداری كند‌(
) : MAXICODE دارای طول ثابت كه برای بسته بندی اتوماتیك استفاده میشود(
) : QR CODE برای كنترل مواد و تایید سفارش (
DATA CODE
CODE 49
16K

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی انواع سیستم های بارکدینگ ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – بررسی انواع سیستم های بارکدینگ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
انواع سیستم های بارکدینگ ;محاسبه عدد کنترلی;ساختار بارکد ١٣ EAN

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل بررسی انوان آنتن و شبکه های بیسیم + doc

به صفحه فایل بررسی انوان آنتن و شبکه های بیسیم خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی انوان آنتن و شبکه های بیسیم را در زیر مشاهده نمایید.

از سال 1877م كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینكه آنتن ها جزئی از یك سیستم مخابراتی الكترونیكی هستند، بایستی تكنولوژیست ها و مهندسین برق الكترونیك در این زمینه دانش كافی داشته باشند امید است در این مقال اندك كه در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 3.797 مگا بایت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

فصل اول 3

طرح تحقیق 3

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4

اهمیت انجام تحقیق 6

اهداف كلی تحقیق 6

هدف های ویژه تحقیق 6

روش انجام تحقیق 7

فصل دوم 8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن 8

2_1: تاریخچه 9

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد 11

الف) آنتن هرتز 11

ب) آنتن ماركنی 11

پ) آنتن شلاقی 12

ت ) آنتن لوزی ( روبیك) 12

ث) آنتن V معكوس 12

ج) آنتن ماکروویو 13

چ) آنتن آستینی 16

ح) آنتن حلزونی 16

ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA 17

2-3 : پارامترهای آنتن 18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها 18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی 18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی 19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین 22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده 22

جهت دهندگی آنتن ها 23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان 23

شعاع های فرعی آنتن ها 24

مقاومت پرتو افكنی آنتن 25

امپدانس ورودی آنتن 25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها 26

طول موثر آنتن 27

پهنای نوار فركانس آنتن ها 27

پلاریزاسیون آنتن ها 28

پلاریزاسیون خطی 29

پلاریزاسیون دایره ای 30

پلاریزاسیون بیضوی 30

ساختمان مكانیكی آنتن ها 31

اندازه آنتن 31

نصب آنتن ها 31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها 32

رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها 33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی 34

فصل سوم 35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم 35

2-1:سخت افزار شبکه 36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network) 37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network) 37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network) 37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network) 37

2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan Area Network) 39

2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network) 39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network) 41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork) 42

2-2: نرم افزار شبکه 42

2-2-1:لایة فیزیکی (Physical layer) 46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC) 46

2-2-3:لایة شبکه 47

2-2-4:لایة انتقال(Transport layer) 47

2-2-5:لایة کاربرد (Application layer) 47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11) 48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11 49

2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11 49

2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده 51

2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16 52

فصل چهارم 55

آنتن های هوشمند 55

بخش اول 56

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم 56

تداخل هم کانال 57

اثرات محوشدگی 57

4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند 60

4- الف – 2: مدلهای کانال 62

4-الف-2-1:مدل لی Lee s Model 62

4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed Uniform set Of Evenly

Spread scatterers 63

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model) 64

4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model) 65

3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary uncorrelated scattering

(GWSSUS)model 65

3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of) 66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model)) 67

4-الف-2-9: مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model) 68

4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف 68

انواع آنتن های هوشمند 70

4-الف-4:ردیابی وتكنیك های بیم آرایه سوئیچ شده 74

4-الف –5: راهبردهای شكل دهی بیم ثابت 75

4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شكل دهی بیم 76

4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شكل دهی سیگنال 77

4- الف-6-2: تركیب های آرایه ای تنظیمی 80

4-الف –6-3: تركیب آرایه پرتو سوئیچ شده 81

مثال 1-4 85

4-الف-7: نكات نتیجه گیری شده 88

بخش دوم 89

آنتن های آرایه فازی 89

4-ب-1:تاریخچه 89

4-ب-2: انواع آرایه ها 89

4-ب-2-1: آرایه های خطی (Linear Array) 90

4-ب-2-2:آرایه های مسطح (Planar Array) 90

4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی 92

4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز 92

4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 93

فصل پنجم 95

نتیجه و ﭘیشنهاد 96

منابع 97

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل2.1:آنتنVمعكوس 12

شكل 2.2 : آنتن های بوقی مستطیلی. الف- بوق قطاعی صفحه H ؛ ب – بوق قطاعی صفحه

E ؛ ج- بوق هرمی. 14

شكل 2.3 : الف- آنتن دو مخروطی نا محدود ؛ ب- آنتن دو مخروطی محدود 15

شكل2.4: الف- پرتو تشعشعی یك آنتن دو مخروطی نامحدود ؛ ب- آنتن دیسك و مخروط 16

شكل 2.5 : آنتن حلزونی 17

شكل 2.6: دستگاه مختصات كروی 19

شكل2.7 : نمونه نمودار پرتو افكنی سه بعدی 20

شکل 2.8: نمودار پرتو افکنی میدان الکتریکی یک آنتن. 21

شکل2.9: ترتیب آنتن ها در تعیین نمودار پرتو افکنی 22

شكل 2.10: نمودار پرتو افكنی یك آنتن عملی. 24

شكل2.11: مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات 26

شكل2.12: آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن؛ الف: آنتن ب: مدار معادل 26

شكل2.13:آنتن خطی به طول 27

شكل2.14: وضعیت آنتن فركانس 30 كیلو هرتز 32

شکل 1،3: لایه ها و پروتکل ها و واسطه ها 44

شکل 3 2:انتقال اطلاعات در یک شبکه 5 لایه 45

شکل 3،3: پشته پروتکل 802.11 49

شکل3 4:پشته پروتکلی16 802 51

شکل3 5: محیط انتقال در 802.16. 52

شکل 3 6: فریم ها و برش های زمانی در روش) TDD(Time Division Duplexing 54

شکل 4.1: مدل لی (ES انتشار دهنده موثر ؛ MU: ایستگاه پایه ؛ AE عنصر آرایه) 63

شکل 4.2: یک مجموعه ای انتشار دهنده های یکسان که بطور یکنواخت و مجزا

از هم قرار گرفته اند.(ES: انتشار دهنده های موثر، BS: ایستگاه مرکزی) 64

شکل4.3: مدل میکروسل یک کانال بی سیم (BS: ایستگاه مرکزی MU: واحد متحرک) 65

شکل 4.4: کانال بی سیم مدل باند عریض محیط میکروسل:

(MU BS منطقه بیضی هستند) 65

شکل 4.5: مدل کانال بی سیم روی یک پرتو دلخواه از انتشار دهنده های بنا نهاده شده است.

هر انتشار دهنده یک دسته ای ازانتشار دهنده های کوچکتر است. 66

شکل 4.6: مدل زاویه دریافت گاوسی ویژه یک پرتو یک واحد انتشار دهنده ها:

انتشار یک سیگنال واحد اصلی است. 66

شکل 4.7: مدلRay leighمربوط به محیط همزیستی انتشار دهنده های محلی

(local scatterer) و انتشاردهنده های اصلی. 67

شکل 4.8:محیط کانال سمتی شهری بد با یک جفت از پرتوهای اولیه و ثانویه 68

شکل4.9: طرح ترکیبی اختلافها به صورت انتخابی بر مبنای بیشترین SNR خروجی

پایه ریزی شده است. 69

شکل 4.10: روش ترکیب بر مبنای بیشترین درصدSNR 69

شکل 4.11: طرح ترکیب بر مبنای بهره مساوی: خروجی مطابق با جمع هم فازها

از سیگنال های شاخه آرایه می باشد. 70

شكل4.12: تركیب آنتن هوشمند و بخشهای كنترل سیگنال مربوطه. 72

شكل 4.13: مثالی از یك ماتریس Blass: یك ساختار سه عنصره جهت

تولید سیم كناری عریض. ماتریس 75

شكل 14،4: تكنیك های شكل دهی بیم؛

(a): روش پایه باند (b).DOA/los: استراتژی مشخص طراحی. 77

شكل 4.15: بیم های مستقیم برای یك آنتن هوشمند 80

شكل 4.16: تركیب آرایه سازگار: (a) مدل Applebaum (b) مدل widrow 81

شكل 4.17: یک پایه دو بیم ماتریس .Butler BMP#1): بیم شکل یافته با پورت ورودی#1) 82

شکل:4.18 هیبرید چهار گانه ابتدایی ناشی از کاربرد کاربرد یکTجادویی: یک آرایه دو المانه؛

Tجادویی؛ بیم در برابر پورت های بر انگیخته شده؛و مسیر تاخیر بهبود یافته از بیم پورت 4. 83

شکل 4.19:هیبرید چهارگانه تزویج شده بر مبنای راستا(الف):هیبرید تزویج شده پهلویی؛

(ب)هیبرید تزویج شده عمودی؛S:شکاف تزویج شده در فضای حائل بین دو موجبر؛

و،ML:ظرفیت منطبق شده. 84

شكل 4.20: تركیب چهار موقعیت در پرتو قابل سوئیچ برای استفاده در

ماتریس Butlar: (ps): شیفت دهنده فاز) 85

شكل4.21 : نمایش نقش هیبریدچهارگانه در ماتریس Butler چهارالمانی:

هیبرید یك اختلاف فاز درجه را در ارسال عرضه می كند. 86

شکل 4.22:پیاده سازی آنتن هوشمند با سوئیچ قابل برنامه ریزی 87

شکل 4.23:آرایه خطی. 90

شکل4.24: آرایه فازی از نوع مسطح. 91

شکل 4.25:آرایه مسطح مستطیلی. 91

شکل 4.26:سوییچ های میکروالکترومکانیکال 93

شکل 4.27:شیفت دهنده ی فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 93

پیشگفتار

از سال 1877م كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینكه آنتن ها جزئی از یك سیستم مخابراتی الكترونیكی هستند، بایستی تكنولوژیست ها و مهندسین برق الكترونیك در این زمینه دانش كافی داشته باشند. امید است در این مقال اندك كه در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته باشیم .

این پایان نامه از 5 فصل تشكیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.

در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایكروویو بوقی و مخروطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و … نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند كه در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

در فصل سوم به بحث پیرامون شبكه های كامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبكه ، نرم افزار شبكه ، پشته ی پروتكلی 802.11 – به عنوان مهمترین شبكه ی محلی بی سیم – و نیز پشته ی پروتكلی 802.16 – مهمترین شبكه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .

در فصل چهارم آنتن های هوشمند و كاربرد و مزیت آنها در شبكه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .

فصل پنجم نیز نتیجه گیری كلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود . امید كه مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد .

والسلام علی من اتبع الهدی؛ گردآورندگان. مهر 85

فصل اول

طرح تحقیق

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق:

همانطور كه می دانید عنوان شبكه در برگیرنده مفهومی وسیع است كه شبكه چاه های آب روستایی ( قنات ها)، شبكه ی نهرها و كانال های آبیاری مزارع، شبكه آب و فاضلاب شهری، شبكه گاز شهری، شبكه پدافند هوایی و نیز شبكه های كامپیوتری هر كدام به نحوی تداعی كننده مفهوم كلی این كلمه می باشند.

البته واضح است كه با توجه به پیشرفت چشمگیر كامپیوتر و تكنولوژی های وابسته به آن (جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات) در دنیای امروز، شبكه های كامپیوتری در تمامی مفاهیم كه از شبكه عنوان شد، وارد شده اند، و نرم افزار های كامپیوتری كارهای مدیریت، نظارت و كنترل كلیه شبكه های یاد شده را به عهده گرفته اند. پیوند فرخنده كامپیوتر و مخابرات اتفاقی بود كه هر دو صنعت را دچار تحولات عظیم كرد. اكنون دیگر مفهوم اتاقی با یك كامپیوتر بزرگ به نام « مركز كامپیوتر» كه افراد كارهایشان را به آنجا می آورند، به كلی منسوخ شده است. مدل قدیمی كامپیوتر بزرگی كه تمام كارهای محاسباتی سازمان را انجام می دهد، اكنون جای خود را به تعداد زیادی كامپیوتر كوچك متصل به هم داده است. به این سیستم ها شبكه های كامپیوتری (computer netwoks) گفته می شود.

دو كامپیوتر وقتی « به هم متصل اند» كه بتوانند با یكدیگر اطلاعات رد و بدل كنند. الزامی نیست كه این اتصال از طریق سیم های مسی باشد، فیبرهای نوری، امواج مایكروویو، مادون قرمزو ماهواره های مخابراتی هم می توانند عامل این ارتباط باشند.

در اینجا پس از طرح مساله شبكه های بی سیم، مهمترین مساله بررسی آنتن های قابل استفاده در این شبكه ها می باشد، كه در ابتدا لازم می دانیم تاریخچه مختصری از پیدایش آنتن را نیز در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.

مبنای نظری آنتن ها بر معادلات ماكسول استوار است. جیمز كلارك ماكسول[1] (1831-1879) در سال 1864 در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را ارائه داد؛ مبنی بر اینكه نور و امواج الكترو مغناطیسی پدیده های فیزیكی یكسانی دارند. همچنین پیش بینی كرد كه نور و اختلالات الكترو مغناطیسی را می توان به صورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه كرد. در سال 1882 فیزیكدان آلمانی هاینریش هرتز[2] (1894-1875) با افزایش تحقیقات در این زمینه ادعای ماكسول را در عمل اثبات كرد و نشان داد كه امواج الكترو مغناطیسی در فضا منتشر می شود. هرتز، آنتن هایی از نوع دو قطبی و سهموی را نیز ساخت. مهندس برق ایتالیایی ماركونی (1937-1874) نیز یك آنتن استوانه میكروویو در طول موج 23 سانتی متری را ساخت، ولی كارهای بعدیش برای حصول برد مخابراتی بهتر در طول موج های بلند تر بود. فیزیكدان روسی الكساندر پوپوف[3] (1895-1905) نیز اهمیت كشف امواج رادیویی را توسط هرتز تشخیص داد و یك سال بعد، قبل از ماركونی[4] شروع به فعالیت كرد. اغلب افتخار كاربرد اولین آنتن در اولین سیستم رادیویی را در سال 1879 برای ارسال سیگنال از كشتی به ساحل در مسافت 3مایل به او می دهند. در هر حال این ماركونی بود كه رادیوی تجارتی را توسعه داد و مخابرات رادیویی را در ماورای اقیانوس اطلس ایجاد كرد. ماركونی را پدر رادیوی آماتور می شناسند. لازمه ارتباط در این سال ها با آنتن محدود به وجود مولدهای سیگنال بود. ساخت مولدهای سیگنال كلایسترونی و مگنترونی ( در حدود یك گیگا هرتز ) باعث شد كه آنتن های بوقی توسعه یابند. در طول جنگ جهانی دوم اولین كوشش ها جهت توسعه آنتن های مدرن برای رادار انجام گرفت، و هم اكنون آنتن های پیشرفته ای جهت ارتباط مایكروویوی و راداری ساخته می شوند. كه آنتن های آرایه فازی از جمله ی این آنتن ها می باشند. كه در فصول آتی به آنها خواهیم پرداخت.

اهمیت انجام تحقیق:

با توجه به پیشرفت روز افزون تكنولوژی ارتباطات و البته ارتباطات بی سیم، درجه اهمیت شبكه ها، به ویژه شبكه های بی سیم برای عموم و البته دانشگاهیان پر واضح است. اما مطلب مورد بحث درباره اهمیت انجام این تحقیق، میزان كارایی نتیجه این پژوهش در مسیر رشد و تعالی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است، كه در این مقال بایستی به آن پرداخته شود.

همانطور كه می دانید شبكه پدافند هوایی كشور C3 از زمان شهید بزرگوارسر لشكر منصور ستاری در مسیر تمركز و هماهنگی بهینه و در واقع نهادینه كردن سیستم C4I و ورود كامپیوتر به این عرصه، قرار گرفته است. در این راستا بر آن شدیم، كه با مطالعه در مورد شبكه های كامپیوتری و ملزومات آنها بستری جهت آمادگی هر چه بیشتر خود و نیز خوانندگان محترم فراهم آوریم؛ كه به توسعه و پیشرفت در شبكه پدافند هوایی كشور در آتیه نزدیك انجامد. (ان شاء ا… ) زیرا كه معتقدیم دست یابی به هر تكنولوژی و پیشرفت در آن، منوط به شناخت پایه ای و بنیادی آن تكنولوژی می باشد. در این بین با توجه به گستردگی قلمرو فضایی كشور و مخارج عظیم ارتباطات باسیم، تكنولوژی شبكه های بی سیم از ملزومات این امر به نظر می رسد؛ كه ما سعی كرده ایم به معرفی آنها بپردازیم امید كه مقبول حق و مطلوب نظر خوانندگان قرار گیرد.

اهداف كلی تحقیق :

فراهم نمودن زمینه و استعداد بالقوه در مسیر توسعه شبكه پدافند هوایی كشور، به عنوان یك شبكه بی سیم كارا، بزرگ و متمركز از طریق ایجاد آمادگی علمی بنیادی درمورد شبكه های بی سیم و آنتن های مورد استفاده در آنها در میان پرسنل آینده پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

هدف های ویژه تحقیق :

– شناخت كلی شبكه های كامپیوتری و به ویژه شبكه های بی سیم.

– شناخت انواع روش های مدولاسیون جهت تهیه سیستم های ارتباطی لازم برای طراحی یك شبكه بی سیم بزرگ و ممتركز.

– شناخت آنتن و انواع آن.

– شناخت آنتن های هوشمند و مزیت بكار گیری آن ها در شبكه های بی سیم.

روش انجام تحقیق :

با توجه به اینكه در این پایان نامه به شناخت كلی شبكه های بی سیم و نیز تجزیه وتحلیل ملزومات آنها از جمله آنتن های قابل استفاده در آنها پرداخته شده است، برای انجام این تحقیق از روش موردی و زمینه ای بهره گرفته شده است؛ كه نتیجه می گیریم این تحقیق در سطحی میانی از لحاظ سطح بندی تحقیقات، قرار گرفته است و دیدی بین حال نگر و آینده نگر از نظر زمانی،بر مساله دارد.

جامعه آماری در این مسیر اساتید محترم دانشكده مهندسی كنترل و نیز دانشكده مهندسی برق بوده اند. محیط پژوهش كتابخانه دانشكده های برق و كامپیوتر و نیز كتابخانه دانشكده برق دانشگاه صنعتی امیر كبیر و نیز كتابخانه مركزی دانشگاه های صنعتی شریف و تربیت مدرس بوده است.

روش گردآوری اطلاعات نیز بر پایه ترجمه متون انگلیسی از كتاب های جدید منتشر شده در این زمینه و نیز نمونه برداری از میان پایان نامه های دانشجویان دانشگاه های یادشده بوده است.

فصل دوم

مبانیآنتنانواع و پارامترهای آن

2_1: تاریخچه:

از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است. كه در مراحل ابتدایی مخابرات توسط امواج صوتی از طریق صدا صورت گرفت. و سپس در مسافت طولانی تر از ابزارهای مخابراتی نوری كه از قسمت مرئی طیف الكترومغناطیسی است، استفاده شده و تنها در تاریخ اخیر بشر است كه طیف الكترومغناطیسی خارج از ناحیه مرئی برای ارتباطات راه دور از طریق امواج رادیویی به كار برده شده است.

آنتن رادیویی یك قطعه اساسی در هر سیستم رادیویی می باشد. یك آنتن رادیویی یك ابزاری است كه امكان تشعشع یا دریافت امواج رادیویی را فراهم می سازد.

همانطوری كه می دانیم یكی از بزرگترین منابع انسان طیف الكترومغناطیسی است و آنتن ها دراستفاده ازاین منبع طبیعی نقش اساسی را ایفا كرده اند.حال تاریخچه مختصری از تكنولوژی آنتن ها و بعضی از كاربردهای آنها در زیر ارائه می شود:

مبنای نظریه آنتن ها بر معادلات ماكسول استوار است. جیمزكلارك ماكسول (1831-1897) در سال 1864 در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را مبنی بر اینكه نور و امواج الكترو مغناطیسی پدیده های فیزیكی یكسانی هستند ارائه داد.فیزیكدان آلمانی هاینریش هرتز ( 1857- 1897) در سال 1886 توانست صدق ادعا و پیش بینی ماكسول را مبنی بر اینكه كنش ها و پدیده های الكترو مغناطیسی می توانند در هوا منتشر شوند را نشان دهد و همچنین وی آنتن های دو قطبی و حلقوی و نیز آنتن های سهموی استوانه ای پیچیده ای را که دارای دو قطبی هایی در امتداد خط كانونی شان بودندرا بعنوان تغذیه ساخت.مهندس برق ایتالیایی( گوگلیمو ماركونی ) فیزیك استوانه سهمی میكروویودر طول موج 23 سانتی متر را برای انتقال اولیه اش ساخت، ولی كارهای بعدیش برای حصول برد مخابراتی بهتر در طول موج های بلندتر بود. برای اولین بار در مخابرات رادیویی در ماورای اقیانوس اطلس در سال 1901، آنتن فرستنده شامل یك فرستنده جرقه ای بود كه بین زمین و یك سیستم شامل 50 عدد سیم قائم متصل می شود.فیزیكدان انگلیسی «الكساندر پوپوف » ( 1959-1905) نیز اهمیت كشف امواج رادیویی را درسال1897برای ارسال یك سیگنال از كشتی به ساحل درمسافت 3 مایل نشان داد. در هر حال این ماركونی بود كه رادیوی تجارتی را توسعه داده و می توان او را پدر رادیوی آماتور دانست.

پس از سال 1920، با استفاده از مولدهای سیگنال مانند لامپ « تریود دوفارست »[5]، ساخت آنتن های تشدید مانند دو قطبی نیم موج امكان یافت. قبل از جنگ دوم جهانی مولدهای سیگنال مگنترون و كلایسترون میكروویو( در حدود1 گیگا هرتز) همراه با موج های تو خالی اختراع و توسعه یافتند. این تحولات منجر به ابداع و ساخت آنتن های بوقی شد.در خلال جنگ جهانی دوم یك فعالیت وسیع طراحی، و توسعه برای ساخت سیستم های رادار منجر به ابداع انواع مختلف آنتن های بشقابی، عدسی های آرایه ای شكافی موج بری شد. حال با توجه به این مقدمه عوامل مختلفی را كه در انتخاب بین خطوط انتقال یا آنتن ها دخالت دارند بیان می كنیم.بطور كلی خطوط انتقال در فركانس های پایین و فواصل كوتاه عملی هستند، فركانس های بالا اغلب به علت پهنای باند موجود بكار می روند. با افزایش فواصل و فركانس ها تلفات سیگنالی و هزینه های كاربردی خطوط انتقال بیشتر می شود ودرنتیجه استفاده از آنتن ها ارجحیت می یابد.

بطور كلی تعدادی از موارد استفاده آنتن ها بدین صورت می باشد :

الف – درمخابرات رادیو سیار شامل هواپیماها، فضاپیماها، كشتی ها یا خودروهای زمینی بكار برد.

ب – كاربرد آنتن ها در سیستم های رادیویی سخن پراكندگی مانند رادیوی خودروی متحرك سیار و كاربردهای غیر سخن پراكنی مانند سیستم های رادیو سیار ( مانند پلیس، آتش نشانی، امداد،…) و رادیو آماتور.

ج – استفاده از تكنولوژی رادیویی بجای استفاده از خطوط انتقال.

بعنوان مثال در آمریكا بیشتر از نصف مكالمات تلفنی دور ( بین شهری) توسط ارتباطات رادیویی میكروویو انجام می گیرد. و با توجه به اینكه هر سال هزینه های دستگاه های رادیویی كاهش یافته و اطمینان پذیری آنها بهبود می یابد، كاربردهای سیستم های رادیویی ارجحیت می یابد.

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد :

آنتن ها از نظر ساختار و نوع كاربرد به انواع مختلفی تقسیم می شوند،كه درذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود

الف) آنتن هرتز : [6]آنتن هرتز در فاصله ای بالا واقع شده و ممكن است بطور افقی یا عمودی باشد و برای فركانس های زیاد به كار می رود.

ب) آنتن ماركنی :[7] در این نوع آنتن، انتهای پایین مولد به زمین متصل است و سطح زمین بجای صحفه هادی

به كار می رود. طرز توزیع جریان و ولتاژ برای فركانس اصلی، چهل برابر طول آنتن می باشد و این آنتن برای

فركانس های كم مورد استفاده قرار می گیرد.آنتن ماركنی در بعضی موارد ممكن است برای فركانس های بالا به كار رود، مثل آنتن های ارتباطی هواپیما كه در این حالت بدنه هواپیما بجای زمین عمل می كند.

پ) آنتن شلاقی : معمولی ترین آنتنی است كه در عملیات تاكتیكی برای ایجاد ارتباط در ساخت های نسبتاً كوچک بكار می رود. بیشتر آنتن های شلاقی طوری طراحی شده اند كه در زمانی كه مورد احتیاج نیستند با فشار جزیی یك قسمت، داخل قسمت دیگر قرار می گیرند. وقتی كه آنتن های شلاقی در باند فركانسی زیاد كار می كنند، طول آن ها معمولاً كسر كوچكی از طول موج می باشد و در این حالت باید یك سیم پیچ به خاصیت القایی زیادی به كاربرده شود تا آنتن مزبور به حالت هماهنگی صحیح درآید.

ت ) آنتن لوزی ( روبیك) :[8] این آنتن از چهار سیم ساخته شده است كه به شكل لوزی متصل شده اند و موازی زمین قرار گرفته اند. با قرار دادن چرخ ها روی دكل های نگهدارنده، می توان ارتفاع آنتن را نسبت به زمین تغییر داد.منبع تغذیه در حالت فرستنده توسط خط انتقال متعادلی از یك سو به آنتن وصل می شود و مقاومت سوی دیگر را به گونه ای تنظیم می كنند كه تنها موج رونده روی آنتن بوجود آید. توجه كنید كه خط انتقال متعادل، خط انتقالی است كه امپدانس در بازوی آن نسبت به زمین برابر باشد.در فضای آزاد حداكثر پرتو افكنی آنتن در امتداد قطر بزرگ لوزی صورت می گیرد و پلاریزسیون آن افقی است.این آنتن به علت سادگی طرح در فرستنده ها و گیرنده ها كاربرد زیادی داشته و به منظور ایجاد ارتباط در مسافت های زیاد و كار فركانس های بالا به حد زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین این آنتن در ارتباطات منطقه به كار می رود. زیرا در باند وسیعی به كار رفته و نصب و نگهداری آن ساده تر از آنتن های دیگر می باشد عیب اصلی آن این است كه احتیاج به یك زمین وسیع دارد.

ث) آنتن V معكوس : این آنتن از دكل نارسانا و دو رشته سیم مطابق شكل (2-1) شده است.

خط انتقال بین نقطه A و زمین وصل می شود. انتهای آنتن( نقطه C) را به وسیله مقاومت متصل می کنند. تعداد R نزدیک امپدانس مشخصه خط ABC برگزیده می شود تا مانع از هر گونه بازتاب موج و در نتیجه، روی سیم آنتن ABC موج پیش رونده بوجود می آید. در این آنتن، اندازه زاویه αدارای اهمیت است و بسته به کاربرد، باید به گونه ای ویژه برگزیده شود، در صورتی که این آنتن بالای صفحه رسانای کاملی قرار گرفته باشد، جهت جریان های تصویر، عکس جریان های آنتن خواهد بود حداکثر پرتو در امتداد زمین، دارای پلاریزاسیون عمودی، برای انتشار از راه یونسفر مناسب نیستندو تنها به عنوان آنتن گیرنده امواج زمینی و یا سطحی در بخش پایین نوار فرکانس بالا، مورد استفاده قرار می گیرند.

چون این آنتن ها در مجاورت زمین، دارای شعاع های فرعی بی شماری با پلاریزاسیون افقی نیز هستند، امواج ناخواسته رسیده از جهت های دیگری دریافت می کنند که دارای پلاریزاسیون عمودی و یا افقی هستند که این مساله از نکات منفی این امر است.

ج) آنتن ماکروویو: اصول اصلی کار این آنتن ها، کار کردن آنها در ناحیه ماکروویو (100-300MHZ) می باشد. خاصیت ماکروویو نزدیکی آنها در طیف فرکانسی به امواج نوری می باشد. بیم این نوع آنتن ها بعضا توسط منعکس کننده شلجمی تمرکز می یابد.

دو نوع از آنتن های ماکروویو عبارت اند از آنتن بوقی شکل و آنتن مخروطی:

ج_1) آنتن بوقی شکل( شیپوری) HORN ANTENNA:

آنتن های شیپوری در شکل های مختلفی وجود دارند که سه نوع از متداول ترین آنها در اینجا نشان داده شده است. شیپور بخشی فقط در یک جهت وسیع شده و شبیه به منعکس کننده سهموی جعبه قوسی است. شیپور هرمی در دو جهت وسعت پیدا نموده و دارای شکل یک هرم ناقص است.

شیپور مخروطی (دایره ای) نیز شبیه به این بوده که به موج بر دایره ای ختم خواهد شد اگر زاویه درشکل بزرگ باشد شیپور کم عمقی خواهیم داشت که در نتیجه موجی که شیپور را ترک می کند، کروی شده و پرتو تشعشعی جهت دار نخواهد شد.این نتیجه را در مورد دو زاویه باز شدن شیپور هرمی نیز می توان اعمال نمود. از طرفی اگر زاویه خیلی کوچک شده باشد، در نتیجه دهنه شیپور و جهت داری آن هر دو صدمه می بینند.

سه نوع آنتن بوقی دارای هندسه مستطیلی در شکل (2.2) نشان داده شده است.

یک موج مستطیلی که دیواره پهنش به طور افقی قرار دارد، این بوق ها را تغذیه می کند. اگر در ساختار بوق، بعد دیواره پهن موج انبساط و گسترش یابد، ولی دیواره باریکش بدون تغیر و ثابت بماند، آنتن بوقی قطاعی صفحه Hنامیده می شود. از سوی دیگر، اگر بوق تنها بعد صفحه E را گسترش دهد، آن را آنتن بوقی قطاعی صفحه Eمی نامند. هنگامی که هر دو بعد موجی گسترش یابد، به آنتن بوقی هرمی موسوم است.

اکثر آنتن های بوقی از طریق موج برها تغذیه می شوند، اما در عین حال می توان از مبدل های خطوط کواکسیال به موج نیز استفاده کرد. پلاریزاسیون آنتن های بوقی به صورت خطی یا دوار است. بوق ها دارای بهره بالا، نسبت موج ایستای (VSWR) پایین، پهنای باند نسبتا وسیع و وزن کم هستند و ساخت آن ها نیز نسبتا آسان است آنتن های بوقی یا به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرندو یا به عنوان تغذیه کننده آنتن های بشقابی به کار می روند.

ج_2) آنتن مخروطی CONE ANTENNA:

با افزایش سیم یک قطبی ساده می توان پهنای باند آنرا افزایش داد. این اصل را می توان برای افزایش پهنای باند با استفاده از سیم هایی که شکل مخروطی دارند بکار برد.

_ آنتن مخروطی نا محدود: اگر سیم هادی آنتن دو قطبی از دو سطح هادی مخروطی بی نهایت تشکیل شده باشند، به طوریکه رئوس مخروط ها با فاصله بسیار کمی از محل تغذیه آنتن باشند، آنرا آنتن مخروطی نامحدود می گویند. چون ابعاد آنتن بی نهایت است؛ از دید منبع، این آنتن مانند یک خط انتقال بی نهایت می باشد، یعنی در این حالت جریان روی سطح هادی های مخروطی به صورت شعاعی جاری می شود و تولید امواج الکترو مغناطیسی با مد TEM می کند.

اگر بجای یكی از مخروط ها یک صفحه هادی کامل مسطح گذاشته شود، نوع تک قطبی آنتن مخروطی بدست می آید. در عمل ایجاد مخروط نامحدود غیر عملی است و لذا این نوع آنتن به صورت آنتن مخروطی محدود بکار می رود. که در شکل(2.3) نشان داده شده است.

_آنتن دیسک و مخروط ( مخروط ناقص): اگر یکی از مخروط ها در آنتن دو مخروطی محدود توسط یک صفحه زمین به شکل یک دیسک جایگزین شود،ساختاری به شکل یک آنتن دیسک مخروط یا آنتن تک مخروطی پدید می آید.

آنتن دیسک و مخروط همانند یک دو قطبی قائم برای پلاریزاسیون قائم و پوشش تقریبا یکنواخت در کلیه زوایای سمت ، یعنی پرتو همه جهتی بکار می رود. این آنتن در یک محدوده وسیع از فرکانس ها یعنی

چندین اوکتاو عملکرد رضایت بخشی داشته و پرتو تشعشعی و خواص امپدانسی قابل قبولی را حفظ می کند.

مخروط و دیسک می تواند از ورق های توپر فلزی یا سیم های شعاعی ساخته شود.

به طورایده آل پرتو تشعشعی بین صفحه زمین و مخروط همانند آنتن دو مخروطی نامحدود می باشد. این پرتو همه جهتی برای کاربردهای سخن پراکنی مناسب است.

چ) آنتن آستینی: ساختار کلی این آنتن ها به این شکل است که در آن یک آنتن لوله ای هادی دور یک عنصر تشعشع کننده به کار می رود. چون آنتن دو قطبی حساسیت زیادی به فرکانس دارد و پهنای باندش کمتر از یک اوکتاو می باشد، افزودن یک آستین به یک دو قطبی حساسیت زیادی به فرکانس دارد و پهنای باندشان به بیشتر از یک اوکتاو می رسد.

این آنتن ها درابتدا برای ارتباطات دو جانبه کشتی با ساحل، ساحل با کشتی، زمین به هوا، هوا به زمین و انتشارات ارتباط جمعی بکار گرفته می شد. این آنتن همه جهته می باشد و توانایی عملیات در محدوده وسیعی از فرکانس در باند فرکانسی را دارد.

ح) آنتن حلزونی:شکل(2.5) یک آنتن حلزونی هم زاویه می باشد.

امپدانس، پرتو تشعشعی و پلاریزاسیون این آنتن در طیف وسیعی از فرکانس تقریبا ثابت می باشد.

محل تغذیه تقریبا وسط می باشد و بزرگترین شعاع و ثابت ها در مشخصات آنتن تاثیر دارد. معادله لبه های این آنتن به صورت زیر است؛:a ضریب گسترشپرتو تشعشعی آنتن حلزونی هم زاویه تقریبا به صورت cosθ می باشد که حول z عمود بر صفحه آنتن است و لذا پهنای شعاع نیم توان آن حدود 90 درجه است.پلاریزاسیون میدان تشعشعی آن تحت زاویه وسیعی حدود 70 درجه می باشد.

این آنتن ها خود به دو بخش تقسیم می شوند:

1- آنتن های حلزونی مستقل از فرکانس

2- آنتن های متناوب لگاریتمی

ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA : برای تولید یک پرتو جهت دار می توان چندین آنتن را در ردیف و آن ها را تغذیه نمود. چنین ترکیبی را آنتن ها ی آرایه ای می گویند. چندین آنتن کوچک را می توان در یک آرایه به کاربرد و پرتو یک آنتن بزرگ را بدست آورد. گر چه مشکل بزرگی و حجم آنتن از بین می رود، ولی مساله تغذیه آنتن های کوچک مطرح می گردد. برای رفع این مشکل ، فن آوری نیمه هادی ها تا حدودی کارایی دارد. از مزیت های عمده این آنتن ساخت ارزان آن بوده و همچنین اسکن یا مرور کردن یک شعاع اصلی به صورت الکترونیکی میسر می شود. این کار به این صورت انجام می شود که با تغییر فاز جریان های تغذیه در هر عنصر آرایه، می توان پرتو تشعشعی را در فضا چرخاند.

این نوع آنتن را آرایه فازی می گوئیم.از جمله کاربردهای آرایه فازی در رادار می باشد. آرایه ها ترکیبات مختلف هندسی دارند.

ابتدایی ترین آنها آرایه خطی است که در آن مراکز عناصر آرایه بر روی یک خط راست قرار دارد؛ این عناصر ممکن است به فواصل مساوی یا غیر مساوی قرار گرفته باشد. اگر مراکز عناصر آرایه در یک صفحه قرار گرفته باشند آنها را آرایه صفحه ای می گویند.آنتن آرمانی،آنتنی است که همه توانی را که از منبع تغذیه به آن می رسد، در جهات مورد نظر با پلاریزاسیون دلخواه در فضا پخش کند. آنتن های عملی به صورت آرمانی عمل نمی کنند.

2-3 ‍: پارامترهای آنتن :

برای اندازه گیری و مقایسه کیفیت عملکرد آن ها، پارامترهایی مانند پرتو افکنی، ضریب جهت دهندگی، شعاع اصلی و فرعی، پهنای شعاع، مقاومت پرتو افکنی، امپدانس ورودی، بازده پرتو افکنی، پهنای نوار فرکانس و مانند آنها را تعریف می کنیم.

نمودار پرتو افکنی آنتن ها:

نمودار پرتو افکنی آنتن ها، یکی از مهمترین پارامترهای آنتن ها به شمار می آید و بسیاری از پارامترهای مهم دیگر به آن ارتباط دارند . این نمودار چگونگی پخش توان الکترومغناطیسی را در همه نقاط ، در فاصله ثابتی(معمولادور از آنتن) نشان می دهد.

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی:

امواج منتشر شده در همه آنتن ها عملی در فواصل دور از آنها، تقریبا امواج کروی هستند. این امر بدین معنا است که شدت میدان های آنتها، با توان اول فاصله کاهش می یابد و تاخیر فاز آنها با r متناسب است.

به همین دلیل دستگاه مختصات کروی مناسب ترین دستگاه مختصات برای ترسیم نمودار پرتو افکنی آنتن ها می باشد. به منظور آسانی کار، آنتن را در مرکز مختصات قرار می دهیم و هر نقطه دلخواه p در فضا را با مختصات ) (r برابر شکل (2.6) مشخص می کنیم.

برای مقایسه دستگاه مختصات مستطیلی(x y z) نیز در شکل نشان داده شده است. ملاحظه می کنید که r فاصله نقطه p از مرکز مختصات است و θزاویه بین خط OP محور z می باشد. تصویر نقطه p بر روی صفحه xy را با نقطه p΄ نشان داده ایم. زاویه ، زاویه خطOP΄ از محور x می باشد. تبدیل مختصات کروی به مستطیلی و بر عکس، در مواردی، در حل مسائل آنتن ها لازم می شود که با استفاده از اصول هندسی، به آسانی انجام پذیر خواهد بود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی انوان آنتن و شبکه های بیسیم ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – بررسی انوان آنتن و شبکه های بیسیم – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
انواع آنتن ها از نظر كاربرد;آنتن حلزونی;جهت دهندگی آنتن ها;شعاع های فرعی آنتن ها;امپدانس ورودی آنتن

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بكارگیری در دستگاه های CNC + doc

به صفحه فایل بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بكارگیری در دستگاه های CNC خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بكارگیری در دستگاه های CNC را در زیر مشاهده نمایید.

امروزه در دنیایی که کامپیوتر در ابعاد مختلف زندگی انسان باری را به دوش می کشد ، و ابؤاری برای سرعت ودقت کار ها محسوب می شود، همة ما می دانیم که رباتها یکی از پدیده های حیرت برانگیزخلق شده توسط انسان است و انسانها با در هم آمیختن علوم کامپیوتر ومکانیک وریاضی وشگفتی های غیر قابل انکاری پدید آوردند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 150

حجم فایل: 3.169 مگا بایت

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………. 1

فصل اول – درگاه موازی كامپیوتر…………………………………………. 2

1-1 تاریخچه درگاه موازی ………………………………………………… 4

1-2 آشنائی با درگاه موازی ……………………………………………… 9

1-3 پینها و ثباتهای پورت پارالل ……………………………………… 14

1-4 شرح پینهای درگاه موازی …………………………………………. 17

1-5 استاندارد Centronics ……………………………………………. 18

1-6 آدرسهای پورت موازی …………………………………………….. 20

1-7 ثبات های نرم افزار در پورت پارالل استاندارد ……………….. 23

1-8 پورتهای دو طرفه (Bi-Directional) ………………………… 25

1-9 استفاده از پورت پارالل در ورود 8 بیت ……………………….. 29

1-10 مود چهار بیتی (Nibble Mode) ………………………………. 31

1-11 بكارگیری IRQ پورت پارالل ……………………………………… 32

1-12 مودهای پارالل پورت در BIOS …………………………………. 33

فصل دوم موتورهای پله ای و مدارات كنترل آنها ………………….. 36

2-1 آشنایی با موتور پله ای ………………………………………….. 37

2-2 ساختمان داخلی موتور پله ای …………………………………. 40

2-3 طبقه بندی موتورهای پله ای ………………………………….. 42

الف- موتورهای پله ای نوع آهنربای دائمی ……………………. 42

ب- موتورهای پله ای نوع رلوكتانس متغییر ……………….. 44

ج- موتورهای هیبرید …………………………………………….. 47

2-4 انواع موتورهای پله ای و چگونگی عملكرد آنها…………. 47

– موتورهای با مقاومت مغناطیسی متغییر ………………. 48

– موتورهای تك قطبی …………………………………………….. 51

– موتورهای دو قطبی …………………………………………….. 52

– موتورهای چند فاز ……………………………………………….. 54

2-5 ترتیب فازهای موتور پله ای ………………………………….. 54

2-6 پارامترها و اصطلاحات موتور پله ای ………………………… 59

2-7 مدارات كنترل موتور پله ای …………………………………. 68

– موتورهای رلوكتانس متغییر …………………………………. 68

– موتورهای مغناطیس دائم تك قطبی و هیبرید …………. 71

– راه اندازهای تك قطبی و رلوكتانس متغییر كاربردی….. 73

– موتورهای دوقطبی و H-bridge …………………………… 76

– مدارات راه انداز دوقطبی كاربردی …………………………. 79

2-8 نرم افزار كنترل موتور پله ای ………………………………. 84

2-9 آشنائی با چند موتور پله ای قابل دسترس در بازار …… 88

2-9-1 شناسایی بعضی از موتورهای پله ای

از روی تعداد و رنگ سیم …………………………………….. 93

2-10 بررسی بعضی از مدارات كنترل و درایور موتورهای پله ای… 95

فصل سوم – سخت افزار و نرم افزار پروژه ………………………… 101

3 -1 معرفی میكرو كنترلر AVR …………………………………… 105

3-2 خصوصیات ATMEGA32 ……………………………………. 106

3-3 معرفی مختصر كامپایلر BASCOM ……………………… 107

3-4 استفاده از ATMEGA32 به عنوان درایور یك

STEPPER MOTOR …………………………………………….. 108

3-5استفاده از میكرو كنترلر ATMEGA32 به عنوان

درایور چهار محور ربات …………………………………………………. 110

3-6 استفاده از كامپایلر C++ در برنامه نویسی پورت پارالل …….112

3-7 برنامة كنترل ربات نوشته شده تحت كامپایلر C++ ………..115

ضمیمة الف ………………………………………………………………. 121

ضمیمة ب ………………………………………………………………… 126

ضمیمة ج …………………………………………………………………. 133

مقدمه

امروزه در دنیایی که کامپیوتر در ابعاد مختلف زندگی انسان باری را به دوش می کشد ، و ابؤاری برای سرعت ودقت کار ها محسوب می شود، همة ما می دانیم که رباتها یکی از پدیده های حیرت برانگیزخلق شده توسط انسان است و انسانها با در هم آمیختن علوم کامپیوتر ومکانیک وریاضی و…شگفتی های غیر قابل انکاری پدید آوردند .

هم اکنون در سال 2001 میلادی استفاده از رباتها در کشور های صنعتی امری مرسوم شده و بکار گیری آنها در خطوط صنعتی، اکتشافات فضایی، انجام کارهای پر خطر برای انسان، خانه ىاری وسرگرمی بوضوح دیده می شود .بطور مثال در کشور ژاپن بیش از سه ونیم میلیون ودر کشور ایالات متحده آمریکا بیش ازیک میلیون و هشتصد هزارربات در حال کار وجود دارد .این در حالی است که این معقولة مطالعاتی در کشور های توسعه نیافته یا در حال توسعه هنوز مورد توجه واقع نیست و ِا بطور شایسته به آن پرداخته نشده و عقب ماندگی زیادی در این مورد وموارد مشابه حس می گردد.بطوریکه منابع اطلاعاتی این صنعت در کشور ما بسیار محدود است، و معمولاًَ دنانده شركت یا سازمانی در این مورد گامی هم برداشته باشد، از انتشار ودر اختیار گذاشتن آن برای استفادة دیگران به شدت خودداری می ورزد بابیم آنکه منافع مالی سازمان مورد تهدید واقع شود .

پایان نامه ای که هم اکنون پیش روی شماست حاصل تلاش اینجانب برای بررسی مقدمات علم رباتیک می باشد .هدف این پژوهش مطالعة موتورهای پله ایtepping Motor) ( ودرگاه موازی کامپیوتر( Parallel Port ) ومیکروکنترلرها(AVR) می باشد .

در تهیة این پایان نامه سعی شده تا به موضوعات مورد بررسی بطور جامع و بصورت کاربردی پرداخته شود و از منابع اطلاعاتی معتبر استفاده شود .امید است این مجموعه بتواند در جهت آشنایی و راهنمایی دوستان دیگر که گام های بلند تر دیگری در این زمینه بر خواهند داشت، مفید واقع شود.

فصل اول

درگاه موازی كامپیوتر

1-1 ) تاریخچه درگاه موازی

وقتی IBM در سال 1981 ، PC را معرفی كرد، پورت پارالل بعنوان جایگزینی برای پورت سریال، به جهت سرویس دهی و راه اندازی پرینترهای Dot Matrix با بازده بالا در نظر گرفته شد.

پورت موازی این خاصیت را داشت كه در هر لحظه هشت بیت داده را منتقل كند. این درحالیست كه پورت سریال فقط می توانست یك بیت داده را در هر لحظه منتقل كند. همراه با رشد تكنولوژی، نیاز به اتصالات خروجی قویتر و بزرگتر افزایش یافت، لذا پورت موازی با این هدف كه شما می توانستید وسایل جنبی با بازده بالاتری را به آن متصل كنید، بوجود آمد. این وسایل جنبی هم اكنون شامل محدودة وسیعی از پرینترهای اشتراكی، دیسك درایوهای پرتابل و Tape Backup گرفته تا آداپتورهای شبكه های محلی ( LAN ) و CD-ROM Player ها می شود .

مشكلاتی كه توسعه دهندگان و خریداران این وسایل جنبی با آن روبرو بوده اند، به سه دسته تقسیم می شد. اول اینكه بازده PC بصورت هیجان آوری زیاد شده بود، در حالیكه تغییری در ساختمان پورت پارالل احساس نمی شد، چون حداكثر قدرت انتقال توسط این ساختمان حدود 150 كیلو بایت بر ثانیه بود، كه این واقعا نیاز به یك نرم افزار قوی و قدرتمند داشت. دوم، آنكه هیچ استانداردی برای واسط های الكتریكی وجود نداشت، كه این موجب مشكلات فراوانی در ضمانت عملكرد سیستم در محدوده های مختلف می شد. و سرانجام اینكه نقص استانداردهای طراحی، استفاده از كابلهایی با طول بیش از شش پا را اجازه نمیداد.

در سال 1991 دیداری توسط سازندگان پرینتر برای شروع بحث و مناظره روی گسترش یك استاندارد جدید، برای كنترل هوشمند پرینترها از طریق شبكه برگزار شد. این سازندگان كه شامل Lexmark IBM Texas instuments و بقیه می شد، پیمان بین المللی پرینت شبكه ای ( Network Printing Alliance ) را بوجود آوردند.

NPA مجموعه ای از پارامترهایی را توصیف می كند كه وقتی بر روی پرینتر و میزبان پیاده سازی شود، كنترل كامل كاربردها (Applications) وكارها ( Jobs) را ممكن میسازد.

وقتی كه این كار در حال پیشروی و رشد بود، معلوم شد كه پیاده سازی كامل این استاندارد، به یك ارتباط دو طرفه در PC نیاز خواهد داشت. و به نظر می رسید كه پورت پارالل معمولی PC قادر نبود تا نیازهای مورد نظر این استاندارد را پشتیبانی كند.

NPA یك پیشنهاد به IEEE ارائه كرد كه برای رسیدن به یك ارتباط دو طرفه سریع بر روی PC كمیته ای تشكیل دهد. لازم بود كه این كمیته در نظر داشته باشد كه استاندارد جدید باید كاملا سازگار با پورت پارالل اصلی (Original ) و وسایل جنبی آن باشد. و در عین حال نرخ داده را تا بیشتر از یك مگابایت در ثانیه افزایش دهد. این كمیته استاندارد IEEE 1284 را بوجود آورد.

استانداردIEEE 1284 یا Standard Signaling Method for Bi-directional” “Parallel Pripheral Interface for Personal Computers برای آخرین ویرایش در مارس 1994 تصویب شد.

1-2) آشنایی با درگاه موازی

درگاه موازی یا همان Parallel Port یكی از پورتهای كامپیوترهاست كه اطلاعات از طریق آن خوانده و به كامپیوتر منتقل می شود، و یا بر روی آن نوشته می شود.

دركل IBM سه نوع آداپتور كه شامل پورت موازی پرینتر هستند، برای میكرو كامپیوترهایPC/ XT/ AT تدارك دیده است. بسته به آنكه كدامیك نصب شده باشند، هر پورت قابل دستیابی دارای یكی از سه آدرس 3BC 378 278 (همگی بصورت HEX) خواهد بود. اكثر PC ها با یك پورت موازی و آنهم با آدرس 378 HEX تولید شده اند.

پورت موازی PCبطور اخص برای اتصال پرینترها بوسیلة یك واسط (Interface ) طراحی شده اند. اما می توان از آن بعنوان یك پورت ورودی/ خروجی عمومی برای هر وسیله یا هر كاربرد دیگری كه با قابلیتهای ورودی و خروجی آن سازگار باشد، استفاده كرد.این پورت دارای 12 بافر TTL است كه قابل نوشتن و خواندن تحت برنامة كنترلی و با استفاده از دستورالعملهای ورود و خروج هستند.

آداپتور كامپیوتر همچنین دارای پنج ورودی مجزا است كه ممكن است توسط دستورالعملهای ورودی پروسسور خوانده شوند. در مجموع یكی از ورودی ها می تواند برای تولید وقفة پروسسور استفاده شود. این وقفه میتواند، تحت برنامة كنترل فعال یا غیر فعال شود. همچنین توسط یك خروجی می توان وسیلة متصل شده به پورت را همزمان با وقفة روشن شدن ( Reset from the Power-on Circuite) راه اندازی كرد.

سیگنالهای خروجی توسط یك متصل كنندة 25 پین از نوع D ، ( D-Type ) كه در پشت آداپتور قرار دارد در دسترس هستند. وقتی كه این پورت برای استفاده از پرینتر در نظر گرفته می شود، اطلاعات و دستورات بصورت هشت بیتی منتقل می شوند، و پایة STROBE نیز فعال است. در این حالت ممكن است برنامه پینهای ورودی را جهت اطلاع از وضعیت پرینتر بخواند، و سپس كاراكتر بعدی را بفرستد كه این عمل با استفاده از خط “Not Busy” صورت می گیرد.

همچنین ممكن است اطلاعات بر روی مدار واسط نوشته ویا از روی آن خوانده شود.این كار اجازه می دهد كه وسیلة متصل شده و پورت موازی از هم ایزوله یا مجزا گردند، و آسیبی به آنها وارد نشود.

برای ایزولاسیون پورت و حفاظت از آن راه های مختلفی وجود دارد، كه در شكل های بعدی نمونه هایی از آنها را ملاحظه خواهید كرد. در شكل 1-2 صفحة بعد مدار ایزوله كنندة پورت موازی را كه بوسیله IC 74LS573 صورت گرفته می بینید.

همانطور كه گفته شد، پارالل پورت مهمترین پورت مورد استفاده برای پروژه های دارای مدار واسط است. این پورت امكان استفاده از 9 بیت ورودی یا 12 بیت خروجی را در هر زمان مهیا می سازد. بنا بر این در كوچكتر كردن مدارهای خارجی در بسیاری از پروژه ها به ما كمك میكند. این پورت از 4 خط كنترل، 5 خط وضعیت و 8 خط داده تشكیل شده است.

پورتهای پارالل جدید تحت استاندارد IEEE 1284 ، ویرایش نخست سال 1994 هستند. این استاندارد 5 مود عملیاتی را كه به شرح زیر هستند، تعریف می كند:

1. Compatibility Mode.
2. Nibble Mode. (Protocol not Described in this Document)
3. Byte Mode. (Protocol not Described in this Document)
4. EPP Mode (Enhanced Parallel Port).
5. ECP Mode (Extended Capabilities Mode).

هدف این بود كه، درایورها و وسایل جانبی، طوری طراحی شوند كه با همدیگر سازگار باشند و همچنین با پورت پارالل استاندارد (SPP ) نیز سازگاری داشته باشند. مود های Compatibility Nibble و Byte فقط از سخت افزارهای استاندارد موجود بر پورت پارالل استاندارد استفاده می كنند، در حالیكه مودهای EPP و ECP نیاز به سخت افزار مضاعفی كه بتواند با سرعت بیشتری عمل كند نیازمندند، درحالیكه همچنان با پورت پارالل استاندارد نیز سازگاری دارند.Compatibility Mode یا “Centronics Mode” فقط می تواند داده را بصورت یكطرفه با سرعتی معادل 50 Kbyte/s ( حداكثر 150 kb/s ) منتقل كند.

در هر حال برای دریافت داده شما مجبورید از یكی از مود های ”نیبل” یا ”بایت” استفاده كنید. Nibble Mode می تواند یك نیبل ( 4 بیت ) را از وسیلة جانبی به كامپیوتر منتقل كند.Byte Mode از خصوصیت دوطرفه (كه روی بعضی از كارتها وجود دارد) برای ورود یك بایت (8 بیت) استفاده می كند.

پورتهای پارالل توسعه یافته و بهبود یافته ( Enhanced and Extended )، سخت افزار مضاعفی را برای ایجاد مدیریت hand shaking استفاده می كنند. برای فرستادن یك بایت به یك پرینتر یا هر وسیلة دیگر، با استفاده از Compatibility Mode نرم افزار باید مراحل زیر را انجام دهد.

1- نوشتن یك بایت بر روی پورت داده.

2- بررسی اینكه آیا پرینتر در وضعیت مشغول است یا نه. اگر پرینتر مشغول باشد هیچ داده ای را نمی پذیرد و داده نوشته شده از دست می رود.

3- قرار دادن پایه Strobe (پین 1) در حالت Low . این به پرینتر می فهماند كه دادة معتبر روی خطوط داده (پینهای 2 تا 9) قرار دارد.

4- برگرداندن Strobe به حالت high پس از حدود 5 میكروثانیه از زمانیكه Strobe به حالت Low رفته بود. (برگشت به قدم سوم).

این عملیات سرعت پورت را محدود می كند. پورتهای ECP & EPP تقریبا به همین شكل عمل می كنند، در حالیكه از hand shaking استفاده می كنند، كه این موجب افزایش سرعت می شود. این پورتها می توانند حدود 1 تا 2 مگابایت بر ثانیه منتقل كنند. همچنین پورت ECP توانایی استفاده از كانالهای DMA (دسترسی مستقیم به حافظه) را دارد، لذا داده می تواند بصورت گردشی شیفت پیدا كند در حالیكه از دستورالعمل I/O استفاده نمی شود.

1-3) پینها وثبات های پورت پارالل

پورت پارالل دارای 25 پایه می باشد كه بترتیب شماره در دیاگرام زیر آمده اند.

Parallel Port Pinout Diagram

Pin

Signal

1

-Strobe

2

Data 0

3

Data 1

4

Data 2

5

Data 3

6

Data 4

7

Data 5

8

Data 6

9

Data 7

10

-Acknowledge

11

Busy

12

Paper Empty

13

+Select

14

-Auto Feed

15

-Error

16

-Init

17

-Slctin

18

Ground

19

Ground

20

Ground

21

Ground

22

Ground

23

Ground

24

Ground

25

Ground

كه اسامی پین ها را در محل واقعی آنها بیان می كند.

IBM-PC Parallel Printer Port Registers & Pinouts

Registers (- unavailable)

Pinouts

Register DB-25 I/O
Signal Name Bit Pin Direction
=========== ======== ===== =========
-Strobe ¬C0 1 Output
+Data Bit 0 D0 2 Output
+Data Bit 1 D1 3 Output
+Data Bit 2 D2 4 Output
+Data Bit 3 D3 5 Output
+Data Bit 4 D4 6 Output
+Data Bit 5 D5 7 Output
+Data Bit 6 D6 8 Output
+Data Bit 7 D7 9 Output
-Acknowledge S6 10 Input
+Busy ¬S7 11 Input
+Paper End S5 12 Input
+Select In S4 13 Input
-Auto Feed ¬C1 14 Output
-Error S3 15 Input
-Initialize C2 16 Output
-Select ¬C3 17 Output
Ground - 18-25 -

(Note again that the S7 C0 C1 & C3 signals are inverted)

IBM-PC Parallel Printer Port Female DB-25 Socket external Pin layout

______________________________________________________
/ 
 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 /
 /
 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 /
________________________________________________/

So it’s also the Pin layout on the solder side of the Male DB-25 Cable Connector that plugs into it

در جدول بعد پینهای خروجی (Pinouts) كانكتورهایD-Type 25 pin وCentronics 36 pin را مشاهده می كنید. همانطور كه می دانید، كانكتورD-Type 25 pin متداولترین كانكتور پورت پارالل كامپیوتر است، در حالیكه كانكتور Centronics معمولا روی پرینترها دیده می شود. استاندارد IEEE 1284 در مجموع 3 نوع مختلف از كانكتور را برای پورت پارالل بوجود آورد. اولین آن 1284 Type A است، كه همان D-Type 25 pin می باشد، كه در پشت كامپیوترها دیده می شود. دومین نوع آن 1284 Type B یا 36 pin Centronics Connector می باشد، كه در اغلب پرینترها موجود است. نوع سوم آن IEEE 1284 Type C است كه یك 36 Conductor Connector شبیه به Centronics است، در حالیكه كمی كوچكتر می باشد. این كانكتور دارای ویژگیهای نصب آسان، لچLatch) ( بهتر و خصوصیات الكتریكی مناسبتر می باشد. همچنین دارای 2 پین اضافی برای سیگنالهایی است كه می توانند اتصال وسیلة جانبی را، چك كنند. 1284 Type C برای طراحی های جدید در نظر گرفته شده است، لذا می توان انتظار داشت، كه در آینده كانكتورهای جدیدتر دیگری هم عرضه شوند.

به جدول صفحة بعد كه خصوصیات سخت افزاری پورت و كانكتورها را مورد بررسی قرار داده است، توجه كنید. در این جدول از حرف “n” در جلوی نام بعضی از سیگنالها استفاده شده، كه برای توجه دادن به اینكه آن سیگنال Active Low می باشد، بكار رفته است. بطور مثال nError ، اگر در پرینتر خطایی رخ دهد، این خط Low خواهد شد. این خط بصورت نرمال high می باشد، كه نمایانگر عملكرد صحیح پرینتر است. “hardware inverted” نیز به این معنی است كه سیگنال توسط سخت افزار كارت پارالل معكوس شده است. یك نمونة آن سیگنال Busy است. اگر +5v (منطق1) به این پین نسبت داده شود، و ثبات وضعیت خوانده شود، مقدار 0 در بیت 7 از ثبات داده، مشاهده خواهد شد.

همانطور كه گفته شد، خروجی پارالل پورت بصورت نرمال در سطح منطقی TTL است. غالب پورتهای پارالل می توانند حدود 12 mA بكشند یا بدهند(Sink and Source) . به هر حال بعضی از آنها در Data Sheet خود مقادیر زیر را هم دارند:

Sink 16 mA/Source 4 mA

Sink 12 mA/Source 20 mA

Sink/Source 4 mA

Sink/Source 12 mA

Pin No (D-Type 25)

Pin No (Centronics)

SPP Signal

Direction In/out

Register

Hardware Inverted

1

1

nStrobe

In/Out

Control

Yes

2

2

Data 0

Out

Data

3

3

Data 1

Out

Data

4

4

Data 2

Out

Data

5

5

Data 3

Out

Data

6

6

Data 4

Out

Data

7

7

Data 5

Out

Data

8

8

Data 6

Out

Data

9

9

Data 7

Out

Data

10

10

nAck

In

Status

11

11

Busy

In

Status

Yes

12

12

Paper-Out / Paper-End

In

Status

13

13

Select

In

Status

14

14

nAuto-Linefeed

In/Out

Control

Yes

15

32

nError / nFault

In

Status

16

31

nInitialize

In/Out

Control

17

36

nSelect-Printer / nSelect-In

In/Out

Control

Yes

18 – 25

19-30

Ground

Gnd

Assignments of the D-Type 25 pin Parallel Port Connector.

جدول 1-11-4 ) شرح پینهای درگاه موازی

در این بخش به شرح وظیفة تك تك پینهای پورت پارالل پرداخته شده است.

1.STROBE signal

سیگنال /STROBE با پالس زیر ( low pulse ) نشانگر دادة معتبر روی D1..D8 است، كه شما می توانید از این سیگنال برای فرستادن داده به یك Latch یا Register و یا برای تولید یك وقفه، روی بعضی سخت افزارهای خارجی استفاده كنید.

ممكن است سیگنال /STROBE خیلی صاف نباشد، لذا پالس خروجی یك سیگنال با طول كوتاه و یك سیگنال با طول بلند تا حدی متفاوت خواهد بود كه شما می توانید برای تصحیح آن از یك اشمیت تریگر 74LS14 یا مشابه استفاده كنید، تا یك خروجی پالس مربعی خوب بدست آورید.

2-9. D1..D8

اینها پایه های خروجی داده هستند كه از نوع TTL میباشند. در بعضی از ماشینها (بطور مثال Indy) این پایه ها دو طرفه هستند، وقتی كه قرار است اطلاعات خوانده شود، این پایه ها امپدانس بالا ( High Impedance ) میشوند. ( به قسمت PR/SC توجه كنید).

بعضی از ماشینها این پینها را با هم Latch(چفت و بست) می كنند و بعضی دیگر نه. مطمئن ترین روش اینكار این است كه خودتان آنها را Latch كنید، اینكار موجب می شود كه سخت افزار شما روی هر ماشینی كار كند. ( برای اطلاعات بیشتر می توانید به برنامه Portdemo.c در بخش ضمیمه الف مراجعه كنید.)

/ACKNOWLEDGE

وقتی یك وسیله خارجی اطلاعاتی از منبع خود دریافت كند ( مثلا بعد از پالس /STROBE ) باید یك پالس /ACKNOWLEDGE برای مشخص كردن اینكه انتقال داده با موفقیت انجام شده بفرستد. برای یك خروجی ساده شما می توانید پایه های /STROBE و /ACKNOWLEDGE را بهم ببندید ( متصل كنید ) كه در اینصورت خود واسط ( Interface ) به خودش ACKNOWLEDGE میدهد. این به این معناست كه شما می توانید بر روی پورت، با سریعترین سرعت ممكن بنویسید.

BUSY

وسیلة خروجی می تواند پایة BUSY را بصورت سیگنال بالا ( High Signal ) برای اینكه مشخص كند در حالت اشغال است قرار دهد و بفهماند كه قادر به ارتباط (Communicate) نیست. معمولا پرینترها از این پایه برای اعلام اینكه وظیفة وقتگیری در حال اجرا است استفاده می كنند. (از جمله حركت هد پرینتر ). اگر نمی خواهید از این پایه استفاده كنید می توانید آنرا به یكی از پایه های زمین ( Ground ) متصل كنید.

EOP

پرینتر از این پین در حالت High برای اعلام تمام شدن كاغذ استفاده می كند. ولی شما می توانید از این ورودی برای اهداف دیگری استفاده كنید.

ON LINE

پرینتر از این پایه در حالت High برای اعلام اینكه روی خط ( انتخاب شده Selected) است، استفاده می كند.

PR/SC

این سیگنال برای اعلام اینكه پورت قصد خواندن و یا نوشتن دارد استفاده می شود. این پین در حالت معمولی بصورت High ( Printer Mode ) می باشد. اما در زمانیكه از پورت بصورت دو طرفه ( Bidirectional ) استفاده می شود، در صورتیكه دستوری برای خواندن داده شود، این پین به حالت Low می رود ( Scanner Mode ).

FAULT

پرینتر از این پین در حالت Low برای اعلام اینكه خطایی اتفاق افتاده استفاده می كند. مثل EOP ،توجه داشته باشید كه این پین مقدار عكس را بر می گرداند. یعنی اگر این پین در حالت High باشد، بیت PLPFAULT مربوطه مقدار صفر را بر میگرداند و بر عكس.

RESET

میزبان ( ماشین ) با قرار دادن این پایه در حالت Low وسیلة خارجی را دوباره تنظیم (RESET) می كند. شما می توانید در هر زمان كه بخواهید Reset ایجاد كنید. (اینكار توسط صدا زدن PLPIOCRESET انجام می شود).

EOI

پرینتر از این پایه در حالت High برای اعلام اینكه جوهر تمام كرده ، استفاده می كند. شما می توانید از این پایه برای اهداف دلخواه خود استفاده كنید.

1-5) استاندارد Centronics

Centronicsیك استاندارد قدیمی برای انتقال داده از یك میز بان به یك پرینتر می باشد. اكثر پرینترها از این hand shake استفاده می كنند. این hand shake بصورت نرمال با استفاده از یك پورت پارالل استاندارد، تحت یك نرم افزار كنترلی قابل پیاده سازی است. در زیر یك دیاگرام ساده از پروتكل Centronics آورده شده است.

داده در ابتدا روی پینهای 2 تا 9 پورت پارالل قرار داده می شود، سپس میزبان چك می كند، كه آیا پرینتر مشغول است یا نه. بطوریكه خط Busy باید در حالت Lowباشد. برنامه، Strobe را برای حداقل 1 میكروثانیه فعال می كند، و سپس آنرا غیر فعال می كند. داده توسط پرینتر/ وسیلة جنبی در زمان لبة بالا روندة Strobe خوانده می شود. و در این زمان پرینتر از طریق خط Busy می فهماند كه مشغول پردازش داده است. وقتی كه پرینتر داده را پذیرفت، از طریق یك پالس منفی در حدود 5 میكروثانیه، روی خط nAck اعلان پذیرش میكند. در بعضی از مواقع میزبان برای صرفه جویی در وقت از كنترل خط nAck صرف نظر می كند. اخیرا شما در پورتهای ECP یك مود سریع Contronics می بینید، كه به سخت افزار اجازه می دهد، همة hand shakingها را خودش برای شما انجام دهد.فقط برنامه نویس باید داده را روی پورت I/O بنویسد، خود سخت افزار كنترل خواهد كرد كه پرینتر مشغول است یا نه، و Strobe تولید خواهد كرد. این مود معمولا nAck را چك نمی كند.

1-6) آدرسهای پورت ( Port Addresses )

پورت پارالل دارای 3 پایه آدرس متداول می باشد، كه در جدول زیر آمده است. پایه آدرس 3BCh در واقع برای معرفی پورتهای پارالل، واقع بر ویدئو كارتهای قدیمی بوجود آمد. این آدرس بعدها، وقتی كه پورت پارالل از روی ویدئوكارتها حذف گردید، منسوخ گشت. و امروزه از آن بعنوان انتخابی دیگر برای پورت پارالل، روی مادربوردها استفاده می شود، كه از طریق BIOS قابل تنظیم و تغییر است.

LPT1 بطور نرمال به پایه آدرس 378h اطلاق می گردد، در حالیكه LPT2 به 278h نسبت داده می شود. 278h & 378h همیشه برای استفادة پورت پارالل در نظر گرفته شد. حرف “h” به این معنی است، كه آدرس در مبنای 16 (hexadecimal) است.

Address

Notes:

3BCh – 3BFh

Used for Parallel Ports which were incorporated on to Video Cards – Doesn’t support ECP addresses

378h – 37Fh

Usual Address For LPT 1

278h – 27Fh

Usual Address For LPT 2

Port Addressesجدول 1-2 ) آدرس پورتها

وقتی كه كامپیوتر در ابتدا روشن می شود BIOS (Basic Input Output System) تعداد پورتهای موجود را مشخص می كند، و وسایل جانبی را با نامهای LPT1 LPT2 LPT3 را به آنها منتسب می كند. BIOS ابتدا، آدرس 3BCh را كنترل می كند، اگر پورت پاراللی یافت شد آنرا LPT1 فرض می كند. سپس در مكان 378h جستجو می كند، اگر كارت پاراللی در آن یافت شد، به آن برچسب وسیلة آزاد بعدی را لقب خواهد داد. یعنی اگر در مكان 3BCh كارتی یافت نشد، نام آن LPT1 خواهد بود، ولی اگر در 3BCh كارت پاراللی وجود داشت، نام مكان جدید LPT2 خواهد بود.آخرین پورت مورد جستجو 278h خواهد بود كه، روتینی مشابه دو پورت قبل را طی خواهد كرد. چیزی كه مسئله را كمی پیچیده می كند، این است كه بعضی از سازندگان كارتهای پورت پارالل جامپرهایی(jumper) را در نظر گرفته اند كه، به شما اجازه می دهد، تا پورت را روی LPT1 LPT2 LPT3 تنظیم كنید. حال كدام آدرس LPT1 است؟ در اكثر كارتها، 378h ، LPT1 و 278h، LPT2 است. اما بعضی دیگر 3BCh را بعنوان LPT1 و 278hرا بعنوان LPT2 در نظر می گیرند.

وسایل جانبی ملقب به LPT3 LPT2 LPT1 نباید موجب نگرانی كسانی گردد، كه می خواهند وسیله ای را توسط مدار واسط به كامپیوتر خود متصل كنند. اغلب اوقات آدرس پایه را به LPT1 نسبت می دهند. و شما می توانید برای پیدا كردن آدرس LPT1 به Lookup Table مهیا شده توسط BIOS مراجعه كنید. وقتی BIOS آدرسی را به وسیلة متصل شدة شما نسبت میدهد، آن آدرس را در مكان خاصی از حافظه، كه ما می توانیم به آن دسترسی داشته باشیم قرار می دهد. به جدول زیر توجه كنید:

Start Address

Function

0000:0408

LPT1’s Base Address

0000:040A

LPT2’s Base Address

0000:040C

LPT3’s Base Address

0000:040E

LPT4’s Base Address (Note 1)

LPT Addresses in the BIOS Data Area جدول 1-3)

جدول فوق آدرس پورت پرینترهایی را نمایش می دهد كه ما می توانیم، آنها را در محیط دادة BIOS پیدا كنیم. هر آدرس شامل دو بایت است. نمونه برنامة نوشته شده به زبان C كه در زیر ملاحظه می كنید، نشان می دهد كه چگونه می توان مكان اختصاص داده شده به آدرس پورتهای پرینتر را مشخص نمود.


#include <stdio.h>
#include <dos.h>

void main(void)
{
unsigned int far *ptraddr; /* Pointer to location of Port Addresses */
unsigned int address; /* Address of Port*/
int a;

ptraddr=(unsigned int far *)0x00000408;

for (a = 0; a < 3; a++)
{
address = *ptraddr;
if (address == 0)

printf("No port found for LPT%d n" a+1);
else
printf("Address assigned to LPT%d is %Xhn" a+1 address);

*ptraddr++;
}
}

1-7) ثباتهای نرم افزار در پورت پارالل استاندارد

Software Registers – Standard Parallel Port (SPP)

Offset

Name

Read/Write

Bit No.

Properties

Base + 0

Data Port

Write (Note-1)

Bit 7

Data 7

Bit 6

Data 6

Bit 5

Data 5

Bit 4

Data 4

Bit 3

Data 3

Bit 2

Data 2

Bit 1

Data 1

Bit 0

Data 0

Data Port جدول 1-4)

Note 1 : If the Port is Bi-Directional then Read and Write Operations can be performed on the Data Register.

آدرس پایه معمولا، پورت داده یا ثبات داده نامیده می شود، و عموما برای خروج داده روی خطوط دادة پورت پارالل (پینهای 2 تا 9) استفاده می شود. این ثبات بطور نرمال تنها یك پورت فقط نوشتنی است. اگر شما از پورت بخوانید، مجبورید آخرین بایت فرستاده شده را دریافت كنید، درحالیكه اگر پورت شما دوطرفه باشد، شما می توانید روی این آدرس، داده دریافت كنید.(برای اطلاعات بیشتر به بخش پورتهای دوطرفه رجوع كنید).

Offset

Name

Read/Write

Bit No.

Properties

Base + 1

Status Port

Read Only

Bit 7

Busy

Bit 6

Ack

Bit 5

Paper Out

Bit 4

Select In

Bit 3

Error

Bit 2

IRQ (Not)

Bit 1

Reserved

Bit 0

Reserved

Status Portجدول 1-5)

پورت وضعیت (base address + 1) یك پورت فقط خواندنی است. هر داده ای كه روی این پورت نوشته شود، در نظر گرفته نخواهد شد. پورت وضعیت از 5 خط ورودی (پینهای 10، 11، 12، 13 و15) و یك ثبات وضعیت IRQ و دو بیت رزرو ساخته شده است. توجه داشته باشید كه بیت 7 (BUSY) یك ورودی Active Low است. برای مثال اگر بیت هفت نمایش دهندة منطق صفر باشد، بدین معنی است كه ولتاژ +5v روی پین 11 قرار دارد. بطور مشابه اگر بیت 2 (nIRQ) نمایانگر”1” باشد، آنگاه وقفه ای رخ نداده است.

Offset

Name

Read/Write

Bit No.

Properties

Base + 2

Control Port

Read/Write

Bit 7

Unused

Bit 6

Unused

Bit 5

Enable Bi-Directional Port

Bit 4

Enable IRQ Via Ack Line

Bit 3

Select Printer

Bit 2

Initialize Printer (Reset)

Bit 1

Auto Linefeed

Bit 0

Strobe

Control Port جدول 1-6)

پورت كنترل (base address + 2) بصورت یك پورت فقط نوشتنی در نظر گرفته شده است. وقتی كه یك پرینتر به پورت پارالل متصل است، چهار كنترل مورد استفاده واقع شده است، كه شاملStrobe Auto Linefeed Initialize و Select Printer می باشد كه همگی بجز Initialize بصورت معكوس هستند.

پرینتر نه سیگنالی برای مقدار دهی اولیه (Initialize) كامپیوتر می فرستد، و نه به كامپیوتر می گوید كه از auto linefeed استفاده كند. به هر حال این چهار خروجی بعنوان ورودی هم قابل استفاده هستند.وقتی كامپیوتر یك پین را در حالت (+5v) high قرار می دهد، و وسیلة جانبی شما می خواهد آنرا به low تغییر دهد، شما باید بطور موثری پورت را آزاد كنید تا از بروز conflict روی آن جلوگیری شود. به همین دلیل این خطوط، بصورت خروجی open collector هستند. این بدان معنی است كه دارای دو حالت هستند. یك حالت low (0v) و یك حالت امپدانس بالا (مدار باز).

بطور معمول كارت پرینتر، مقاومتهای داخلی از نوع pull-up خواهد داشت، اما همیشه اینطور نیست. بعضی ها فقط دارای خروجی كلكتور باز هستند، در حالیكه ممكن است بقیه دارای خروجی قطب مضاعف نرمال باشند.در هر حال برای اینكه شما بتوانید وسیله ای بسازید، كه روی اكثر پورتها دارای عملكرد صحیح باشد، می توانید از یك مقاومت خارجی استفاده كنید. از یك مقاومت خارجی 4.7k می توان برای كشیدن پین به high استفاده كرد. وقتی پین پورت پارالل در حالت (+5v) high باشد، وسیلة خارجی می تواند پین را به low بكشد، و پورت كنترل مقدار مخالفی را نشان دهد. از این طریق از چهار پین پورت كنترل می توان بصورت دو طرفه برای انتقال داده استفاده كرد.به هر حال پورت كنترل باید با مقدار xxxx0100 تنظیم شود، تا قادر باشد داده را بخواند، كه در اینصورت همه پینها +5v هستند، و لذا شما می توانید آنرا بسمت زمین (GND) بكشید (منطق صفر كنید).

بیتهای 4و5 كنترلهای داخلی هستند. بیت 4، IRQ را ممكن می سازد(به بخش IRQ پورت پارالل مراجعه كنید) و بیت 5 اجازه استفادة دوطرفه از پورت را می دهد، یعنی شما می توانید 8 بیت را با استفاده از (DATA 0-7) وارد كنید. این مود فقط برای كارتهایی كه آنرا پشتیبانی می كنند ممكن است. بیتهای 6و7 رزرو هستند، هرگونه نوشتاری بر روی این دو بیت نادیده گرفته می شود.

1-8) پورتهای دو طرفه ( Bi-directional Ports)

دیاگرام شماتیك زیر نمایی ساده از رجیستر دادة پورت پارالل را نشان میدهد. پیاده سازی كارتهای پورت پارالل اصلی بصورت منطق 74LS است. امروزه همة اینها بصورت مجتمع در یك ASIC قرار دارند، ولی تئوری عملكرد آنها هنوز یكسان است.

پورتهای غیر دوطرفه كه با خروجی 74LS374 ساخته شده اند، بصورت همیشه خروجی استفاده می شوند. وقتی شما رجیستر دادة پورت پارالل را می خوانید، داده ها از طریق 74LS374 كه به پینهای داده متصل هستند وارد می شوند. پورتهای دوطرفه از بیت كنترل 5 كه به پایة Output Enable آی سی 374 متصل است، استفاده می كنند، لذا راه اندازهای خروجی قابلیت خاموش شدن دارند. از این طریق شما می توانید داده های موجود بر پینهای دادة پورت پارالل را بدون اینكه تضادی (conflict) ایجاد شود بخوانید.

بیت 5 كنترل عملكرد دوطرفة پورت پارالل را فعال یا غیر فعال می كند، كه فقط روی پورتهای دوطرفه ممكن است.وقتی كه این پین ‘1’ می شود، پینهای 2 تا 9 به حالت امپدانس بالا می روند. در این حالت شما می توانید یكبار بر روی این خطوط داده وارد كنید، و آنرا از پورت داده (آدرس پایه) بازیابی كنید. هر داده ای كه روی پورت داده نوشته شود ذخیره خواهد شد، ولی روی پینهای داده قابل دسترسی نخواهد بود. برای خاموش كردن مود دوطرفه، بیت 5 پورت كنترل را ‘0’ كنید.

به هر حال همة پورتها یكسان نیستند. در برخی از پورتها نیاز است كه بیت 6 پورت كنترل برای فعال كردن مود دوطرفه، وبیت 5 برای غیر فعال كردن مود دوطرفه set گردد. سازندگان مختلف، پورتهای دوطرفه خود را بصورتهای مختلفی پیاده سازی كرده اند. اگر شما قصد دارید تا از پورت خود برای ورود داده استفاده كنید، ابتدا آنرا با یك پروب منطقی یا مولتی متر كنترل كنید، تا از قرار داشتن آن در مود دوطرفه مطمئن شوید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بكارگیری در دستگاه های CNC ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بكارگیری در دستگاه های CNC – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
درگاه موازی كامپیوتر;ربات های قابل برنامه ریزی;پینهای درگاه موازی;دستگاه های CNC

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق + doc

به صفحه فایل طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق را در زیر مشاهده نمایید.

سیتم اعلان واطفاء حریق به عنوان یک سیستم امنیتی برای کارخانجات ومراکز عمومی و ادارات کاربرد فراوانی داردو در صورت حس کردن حرارت ویا دود سیستم آلارم می دهد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 2.301 مگا بایت

چکیده

سیتم اعلان واطفاء حریق به عنوان یک سیستم امنیتی برای کارخانجات ومراکز عمومی و ادارات کاربرد فراوانی دارد.و در صورت حس کردن حرارت ویا دود سیستم آلارم می دهد .

و می توان بگونه ای برنامه ریزی کرد که بتواند از حریق جلوگیری نماید.

فهرست شکلها

عنوان صفحه

——————————————————————-

شکل1-1 اشکال مختلف سنسور دما…………………………………………………………..2

شکل2-1 اشکال ظاهری انواع سنسورهای گاز………………………………………………3

شکل3-1 مدار داخلی ………………………………………………………………………4

شکل4-1 سنسورها ودتکتورهای موجود در بازار…………………………………………..5

شکل5-1 راه اندازی وبایاس سنسور گاز……………………………………………………..6

شکل1-2 پایه های میکروکنترولر…………………………………………………………….9

شکل2-2 مدار داخلی میکروکنترولر ……………………………………………………….10

شکل3-2 شکل واحد کنترل کلاک میکرو…………………………………………………..14

شکل1-3 شماتیک سیستم اعلان واطفاء حریق……………………………………………..25

شکل2-3 پشت فیبر سیستم اعلان واطفاء حریق……………………………………………26

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

——————————————————————-

جدول1-1 ولتاز آستانه پایه ریست……………………………………………………………12

جدول2-1 منابع کلاک………………………………………………………………………..15

……………………………………………………………..22 RS232جدول3-1 اسامی وپایه

جدول4-1 پایه های نمایشگر…………………………………………………………………25

فهرست مطالب

عنوان صفحه

—————————————————————————-

فصل یکم- سنسورها……………………………………………………………………………1

1-1 سنسوردما …………………………………………………………………………………1

2-1 سنسور گاز………………………………………………………………………………..3

فصل دوم-میکروکنترولر در سیستم …………………………………………………………..7

1-2 مختصری از میکروکنترولر……………………………………………………………..7 خصوصیات میکرو کنترلر………………………………………………………………..82-2

3-2 ترکیب پایه ………………………………………………………………………………. 9

4-2 بلوک دیاگرام…………………………………………………………………………….10

5-2 توصیف پایه ها…………………………………………………………………………..11

6-2 هسته مرکزی…………………………………………………………………………….12

7-2 حافظه میکروکنترولر……………………………………………………………………13

8-2مبدل آنالوگ به دیجیتال…………………………………………………………………..17

20 …………………………………………………………ADC9-2 کانال

10-2 حذف نویز آنالوگ……………………………………………………………………..21

11-2 تراشه…………………………………………………………………………………..22

12-2 برسی ………………………………………………………………………………….23

مراجع………………………………………………………………………………………….25

پیوست1 اطلاعات فنی عناصر سیستم اعلان واطفاء حریق………………………………..26

پ 1-1 اطلاعات سنسورگاز…………………………………………………………………26

پ2-1 اطلاعات سنسور دما………………………………………………………………….28

پ3-1 اطلاعات میکروکنترولر……………………………………………………………..32

فصل اول

سنسورها:

1-1 سنسور دمای LM35 :سانتیگراد می باشد. LM35 نیازی به کالیبره شدن ندارد زیرا ذاتا کالیبره است. خروجی آن mv10 در ازای هر درجة سانتیگراد است. این سنسور دارای دقت در دمای اتاق ودر تمام بازة کاربردی آن یعنی از -55 تا -150 است. امپدانس خروجی کوچک، خروجی خطی و کالیبراسیون دقیق ذاتی آن ارتباط با آن را برای بازخوانی و کنترل مدارات ساده می کند. از آنجائیکه این سنسور تنها ma60 از منبع جریان می کشد، خیلی کم افزایش دمای داخلی پیدا می کند

( کمتر از 0.1 درجه در دمای اتاق ).

خلاصه ای از خصوصیات LM35 عباتست از :

● کالیبره شدة داخلی بر حسب سلسیوس.

● دارای مقیاس خطی .

● دقت تضمین شدة 0.5 ( در دمای 25 )

● بازة مجاز -55 تا -150 درجة سانتیگراد.

● قیمت مناسب پایین.

●کار با ولتاژهای 4 تا 30 ولت.

● جریان درین کمتر از 60.

● تولید گرمای داخلی کمتر از 0.08 .

● عملکرد غیر خطی تنها در حدود .

● امپدانس خروجی پایین، برای بار .

مشخصات دقیق تر برای انواع سریهای LM35 و همچنین انواع بسته بندیهای آن در انتهای پایان نامه بصورت ضمیمه آورده شده است.

-1سنسورهای گاز

سنسورهای زیر هر کدام برای گازهای مختلف کار برد دارند.

1-2-1 سنسور گاز MQ 2

توسط این سنسور می توان گازهای از قبیل :بوتان متان الکل دود را تشخیص دهد.

از 6 بایه تشکیل شده است که دو بایه آن یکی A B می باشد ودو بایه آن H می باشد.

که بایه های H به یک فیلامان متصل می باشد و بایه Aویکی از بایه های H به 5 ولت

متصل شده است و بایه دیگر H به زمین متصل شده است.

بایه B خروجی سنسور می باشد و برای تنظیم ولتاز خروجی توسط یک مقاومت 3/3 کیلو

اهم به زمین متل شده است.

اجزاء داخلی سنسور و نحوه بایاس کردنMQ2 در شکل 1-3 نشان داده شده است.

Gas sensor & Gas detector

فصل دوم

نقش میکروکنترولر AVR در سیستم اعلان و اطفاء حریق

1-2 مختصری راجع به میکروکنترلرهای AVR :

میکروکنترلرهای AVR با ایجاد تحولی در معماری، جهت کاهش کد به مقدار مینیمم توسط شرکت ATMEL ارائه شد که علاوه بر کاهش و بهینه سازی مقدار کدها بطور واقع عملیات را تنها در یک کلاک سیکل، توسط معماری[1] RISC انجام می دهند. و از 32 رجیستر همه منظوره استفاده می کنند، که باعث شده 4 تا 12 بار سریعتر از میکروهای مورد استفادة کنونی باشند.

2-2 خصوصیات ATmega 32 :

—از معماری AVR RISC استفاده می کند.

– کارایی بالا و توان مصرفی کم.

– دارای 131 دستورالعمل با کارایی بالا که اکثراً تنها در یک کلاک سیکل اجرا می شوند.

– 8×32 رجیستر کاربردی.

– سرعتی تا MIPS 16 در فرکانس MHZ 16.

—حافظة برنامه و دادة غیر فرار

– k 16 بایت حافظة FLASH داخلی قابل برنامه ریزی.

– پایداری حافظة FLASH : قابلیت 000 10 بار نوشتن و پاک کردن.

– 1024 بایت حافظة داخلی SRAM.

– 512 بایت حافظة EEPROM داخلی قابل برنامه ریزی.

پایداری حافظة EEPROM قابلیت 000 100 بار نوشتن و پاک کردن.

– قفل برنامة FLASH برای محافظت از نرم افزار.

—قابلیت ارتباط JTAG (IEEE std . 1149.1 )

– برنامه ریزی برنامة FLASH ، EEPROM ، FUSE BITS ، LOCK BITS از طریق ارتباط .JTAG

— خصوصیات ویژه میکروکنترلر:

Power – on reset و Brown – out قابل برنامه ریزی.

– دارای اسیلاتور RC داخلی کالیبره شده.

– دارای 6 حالت Sleep ( Power–Down ، IDLE ، Power–Save ، Standby ، Extended Standby ، ADC Noise Reduction )

– منابع وقفة داخلی و خارجی

– عملکرد کاملاً ثابت

– توان مصرفی پایین و سرعت بالا توسط تکنولوژی CMOS

ولتاژ عملیاتی:

v4.5 تا v5.5.

فرکانسهای کاری : 0MHZ تا 16MHZ.

خطوط I/O و انواع بسته بندی :

-32 خط ورودی- خروجی قابل برنامه ریزی.

40 پایه DDPI ،44 پایه TQFP ،44 پایه MLF.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
سنسور گاز و حرارت;میکروکنترولر;سیستم امنیتی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک + doc

به صفحه فایل بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک را در زیر مشاهده نمایید.

امروز وابستگی علوم كامپیوتر، مكانیك و الكترونیك نسبت به هم زیاد شده‌اند و هر مهندس و با محقق نیاز به فراگیری آن‌ها دارد، و لذا چون فراگیری هر سه آنها شكل به نظر می‌رسد حداقل باید یكی از آن‌ها را كاملاً آموخت و از مابقی اطلاعاتی در حد توان فرا گرفت اینجانب كه در رشته مهندسی مكانیك سیالات تحصیل می‌كنم، اهمیت فراگیری علوم مختلف را هر روز بیشتر حس می‌

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 113

حجم فایل: 2.259 مگا بایت

فهرست

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………7

فصل 1 : سنسور چیست ؟……………………………………………………………………………………… 8

فصل 2 : تكنیك های تولید سنسور……………………………………………………………………………11

فصل 3 : سنسور سیلیكانی ………………………………………………………………………………………13

3_1 : خواص سیلیكان ……………………………………………………………………………………..15-13

3_2 : مراحل تولید در تكنولوژی سیلیكان……………………………………………………………16-15

3_3 : سنسور درجه حرارت ……………………………………………………………………………………17

3_4 : سنسور درجه حرارت مقاومتی …………………………………………………………………………17

3_5 : سنسور حرارت اینترفیس ………………………………………………………………………………..19

3_6 : سنسورهای حرارتی دیگر و كاربرد آنها……………………………………………………………..20

3_7 : سنسورهای فشار…………………………………………………………………………………………….21

3-8 : اثر پیزو مقاومتی …………………………………………………………………………………………….22

3-9 : سنسورهای فشار پیزو مقاومتی ………………………………………………………………………..23

3_10 : اصول سنسورهای فشار جدید………………………………………………………………………..25

3_11 : سنسورهای نوری …………………………………………………………………………………………26

3_12 : مقاومت های نوری ……………………………………………………………………………………..27

3_13 : دیودهای نوری و ترانزیستورهای نوری…………………………………………………………..28

3-14 : سنسورهای میدان مغناطیسی ………………………………………………………………………….30

فصل 4 : مولدهای هال و مقاومتهای مغناطیسی…………………………………………………………….31

4_1 : كاربردهای ممكن سنسورهای میدان مغناطیسی……………………………………………………32

فصل 5 : سنسورهای میكرومكانیكی …………………………………………………………………………..34

5-1 : سنسورهای شتاب / ارتعاش …………………………………………………………………………….35

5_2 : سنسورهای میكروپل ………………………………………………………………………………………37

فصل 6 : سنسورهای فیبر نوری ………………………………………………………………………………..39

6_1 : ساختمان فیبر ها ……………………………………………………………………………………………40

6_2 : سنسورهای چند حالته ……………………………………………………………………………………41

6_3 : سنسورهای تك حالته …………………………………………………………………………………….44

6_4 : سنسورهای فیبر نوری توزیع شده ……………………………………………………………………46

فصل 7 : سنسورهای شیمیایی ………………………………………………………………………………….52

7_1 : بیو سنسورها ………………………………………………………………………………………………….56

7_2 : سنسورهای رطوبت ………………………………………………………………………………………..58

فصل 8 : سنسورهای رایج و كاربرد آن ………………………………………………………………………60

8_1 : سنسورهای خازنی ………………………………………………………………………………………….60

فصل 9 : سنسور ویگاند…………………………………………………………………………………………….62

فصل 10 : سنسورهای تشدیدی………………………………………………………………………………….66

10_1 : سنسورهای تشدیدی كوارتز……………………………………………………………………………67

10_2 : سنسورهای موج صوتی سطحی ……………………………………………………………………..69

فصل 11 : سنسورهای مافوق صوت …………………………………………………………………………..71

فصل 12 : سنسور پارك ……………………………………………………………………………………………79

12-1: پتاسیومترها …………………………………………………………………………………………………..79

12-2 : خطی بودن پتاسیومترها …………………………………………………………………………………80

12-3 : ریزولوشن پتاسیومترها …………………………………………………………………………………82.

12-4 : مسائل نویزالکتریکی در پتاسیومترها………………………………………………………………..84

12-5 : ترانسدیوسرهای جابه جایی القایی …………………………………………………………………85

12-6 : ترانسدیوسرهای رلوکتانس متغیر……………………………………………………………………..85

12-7 : ترانسفورمورهای تزویج متغیر: LDTوLVDT ………………………………………………89

12-8 : ترانسدیوسرهای تغییرمکان جریان ادی…………………………………………………………… 94

12-9 : ترانسدیوسرهای تغییرمکان خازنی ……………………………………………………………….. 96

12-10 : رفتارخطی ترانسدیوسرهای تغییرمکان خازنی ………………………………………………. 99

12-11: سنسورهای حرکت ازنوع نوری …………………………………………………………………..100

12-12 : ترانسدیوسرهای تغییرمکان اولتراسوند …………………………………………………………101

12-13 : سنسورهای پرآب هال سرعت چرخش وسیتم های بازدارنده

(کمک های پارکینگ ) ………………………………………………………………………………………….104

12-14 : سیستم های اندازه گیری تغییرمکان اثرهال …………………………………………………..105

12-15 : سنسوردوبل پارک ……………………………………………………………………………………106

12-16 : آی سی 555 درمواد ترانسمیتر……………………………………………………………………107

مقدمه:

امروز وابستگی علوم كامپیوتر، مكانیك و الكترونیك نسبت به هم زیاد شده‌اند و هر مهندس و با محقق نیاز به فراگیری آن‌ها دارد، و لذا چون فراگیری هر سه آنها شكل به نظر می‌رسد حداقل باید یكی از آن‌ها را كاملاً آموخت و از مابقی اطلاعاتی در حد توان فرا گرفت. اینجانب كه در رشته مهندسی مكانیك سیالات تحصیل می‌كنم، اهمیت فراگیری علوم مختلف را هر روز بیشتر حس می‌كنم و تصمیم گرفتم به غیر از رشته تحصیلی خود سایر علوم مرتبط با خودرو را محك بزنم. می‌دانیم كه سال‌هاست علوم كامپیوتر و الكترونیك با ظهور میكروچیپ‌ها پیشرفت قابل ملاحظه‌ای كرده‌اند و این پیشرفت دامنگیر صنعت خودرو نیز شده است، زیرا امروزه مردم نیاز به آسایش، ایمنی، عملكرد بالا از خودرو خود توقع دارند. از نشانه‌های ظهور الكترونیك و كامپیوتر در خودرو پیدایش سنسورها در انواع مختلف، و سیستم‌های اداره موتور و سایرتجهیزات متعلقه می باشد. این تجهیزات روز و به روز تعدادشان بیشتر و وابستگی علم مكانیك به آن ها بشتر می‌شود. در ادامه سعی دارم نگاهی به تولید وسنسورهای موجود در بازار بیاندازیم و زمینه را برای ساخت یك سنسور پارك مهیا كنم، تا از ابزارهای موجود حداكثر بهره‌ را برده وعملكرد مطلوب ارائه داد.

فصل اول

سنسور چیست؟

امروزه بحث سنسور به اهمیت مفاهیمی از قبیل میكروپرسسور (پردارزش گر)، انواع مختلف حافظه وسایر عناصر الكترونیكی رسیده است، با این وجود سنسور هنوز هم فاقد یك تعریف دقیق است همچنانكه كلمات الكترونیكی از قبیل پروب، بعدسنج، پیك آپ یا ترنسدیوسر هنوز هم معانی لغوی ندارند. جدا از این‌ها كلمه سنسور خود ریشه بعضی كلمات هم خانواده نظیر المان سنسور، سیستم سنسور، سنسور باهوش و تكنولوژی سنسور شده است كلمه سنسور یك عبارت تخصصی است كه از كلمه لاتین Sensorium، به معنی توانایی حس كرد، یا Sensus به معنی حس برگرفته شده است. پیش از آن كه بحث را ادامه دهیم لازم است عبارت سنسور را در صنعت الكترونیك تعریف كنیم:

یك سنسور هم كمیت فیزیكی معین را كه باید اندازه‌گیری شود به شكل یك كمیت الكتریكی تبدیل می‌كند، كه می‌تواند پردازش شود یا به صورت الكترونیكی انتقال داده شود. مثلاً یك سنسور رنگ می‌تواند تغییر در شدت نور را به یك پروسه تبدیل نوری الكترونی به صورت یك سیگنال الكتریكی تبدیل كند. بنابراین سنسور را می‌توان به عنوان یك زیر گروه از تفكیك كننده‌ها كه وظیفه‌ی آن گرفتن علائم ونشانه‌ها از محیط فیزیكی و فرستادن آن به واحد پردازش به صورت علائم الكتریكی است تعریف كرد. البته سنسوری مبدلی نیز ساخته شده‌اند كه خود به صورت IC می‌باشند و به عنوان مثال (سنسورهای پیزوالكترونیكی، سنسورهای نوری).

وقتی ما از سنسوری مجتمع صحبت می‌كنیم منظور این است كه تكیه پروسه آماده‌سازی شامل تقویت كردن سیگنال، فیلترسازی، تبدیل آنالوگ به دیجیتال و مدارات تصحیح‌ می‌باشند، در غیر این صورت سنسوری كه تنها سیگنال تولید می‌كند به نا سیستم موسوم هستند.

در نوع پیشرفته به نام سنسور هوشمند یك واحد پردازش به سنسور اضافه شده است تا خورجی آن عاری از خطا باشد منطقی‌تر شود. واحد پردازش سنسور كه به صورت یك مدار مجتمع عرضه می‌شود اسمارت (Smart) نامیده می‌شود. یك سنسور باید خواص عمومی زیر را داشته باشد تا بتوان در سیستم به كار برد كه عبارتند از:

حساسیت كافی، درجه بالای دقت و قابلیت تولید دوباره خوب، درجه بالای خطی بودن، عدم حساسیت به تداخل و تاثیرات محیطی، درجه بالای پایداری و قابلیت اطمینان، عمر بالای محصول و جایگزینی بدون مشكل.

امروزه با پیشرفت صنعت الكترونیك سنسوری مینیاتوری ساخته می‌شود كه از جمله مشخصه‌ی آن می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

سیگنال خروجی بدون نویز، سیگنال خروجی سازگار با باس، احتیاج به توان پایین.

فصل 2

تكنیك های تولید سنسور

تكنیك‌هایی در تولید سنسور:

تكنولوژی سنسور امروزه براساس تعداد نسبتاً زیادی از سنسورهای غیرمینیاتوری استوار شده است. این امر با بررسی ابعاد هندسی سنسوریهایی برای اندازه‌گیری فاصله، توان، شتاب، سیال عبوری فشار و غیره مشاهده می‌شود. برای اكثر سنسورها این ابعاد از cm10 تجاوز می‌كند. اغلب ابعاد، سنسورها توسط خود سنسور تعیین نمی‌شود بلكه وسیله پوشش خارجی آن مشخص می‌گردد. با این وجود، حتی در چنین مواردی خود سنسورها از نظر اندازه در حد چند سانتی‌متر هستند. چنین سنسوریهایی كه می‌تواند گاهی خیلی گرانبها باشند، برای مثال در زمینة اندازه‌گیری پروسة. تكنولوژی تولید و ربات‌ها، تكنولوژی‌های میكروالكترونیك زیر اكثراً به كار برده می‌شوند:

تكنولوژی سیلیكان، تكنولوژی لایه نازك، تكنولوژی لایه ضخیم/هیبرید، سایر تكنولوژی‌های نیمه هادیپرسوه‌های دیگری نیز در تولید سنسور بكار برده می‌شود، از قبیل تكنولوژی‌های فویل سینتر، تكنولوژی فیبرنوری، مكانیك دقیق، تكنولوژی لیزر نوری، تكنولوژی مایكروویو و تكنولوژی بیولوژی. بعلاوه، تكنولوژی‌هایی از قبیل پلیمرها، آلیاژهای فلزی یا مواد پیزوالكتریكی نیز نقش حساسی را در تولید سنسور بازی می‌كنند.از آنجایی كه سیلیكان و نیمه هادی‌های دیگر بطور خیلی گسترده در میكروالكترونیك بكار برده می شوند. در ادامه به تشریح این پروسه تولید می‌پردازم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
انواع سنسورها و سنسور پارک;سنسور ;سنسور سیلیكانی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل فایل پاورپوینت تکنولوژی فیبر‌نوری (Fiber Optic) + pptx

به صفحه فایل فایل پاورپوینت تکنولوژی فیبر‌نوری (Fiber Optic) خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات فایل پاورپوینت تکنولوژی فیبر‌نوری (Fiber Optic) را در زیر مشاهده نمایید.

1880، ابـداع سـیسـتم انتقال صوت نوری به نام فوتوفن توسط الکسـاندر گراهام بل 1958، ارایه تئوری آمپلی‌فایرهای لیزری اتمـسفر ، لوله و شیشه به ترتیب به عنوان محیط انتقال برای اشعه نور انتخاب شدند 1970، تهـیه اولیـن فــیبر‌نـوری SingleMode 1972، تهـیه فــیبرهــای نـوری MultiMode

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 342 کیلو بایت

1880، ابـداع سـیسـتم انتقال صوت نوری به نام فوتوفن توسط الکسـاندر گراهام بل
1958، ارایه تئوری آمپلی‌فایرهای لیزری
اتمـسفر ، لوله و شیشه به ترتیب به عنوان محیط انتقال برای اشعه نور انتخاب شدند
1970، تهـیه اولیـن فــیبر‌نـوری SingleMode
1972، تهـیه فــیبرهــای نـوری MultiMode

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” فایل پاورپوینت تکنولوژی فیبر‌نوری (Fiber Optic) ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – فایل پاورپوینت تکنولوژی فیبر‌نوری (Fiber Optic) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تکنولوژی فیبر‌نوری (Fiber Optic)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل بررسی آنتن و شبکه های بیسیم + doc

به صفحه فایل بررسی آنتن و شبکه های بیسیم خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی آنتن و شبکه های بیسیم را در زیر مشاهده نمایید.

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق اهمیت انجام تحقیق اهداف كلی تحقیق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 97

حجم فایل: 3.797 مگا بایت

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

فصل اول 3

طرح تحقیق 3

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4

اهمیت انجام تحقیق 6

اهداف كلی تحقیق 6

هدف های ویژه تحقیق 6

روش انجام تحقیق 7

فصل دوم 8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن 8

2_1: تاریخچه 9

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد 11

الف) آنتن هرتز 11

ب) آنتن ماركنی 11

پ) آنتن شلاقی 12

ت ) آنتن لوزی ( روبیك) 12

ث) آنتن V معكوس 12

ج) آنتن ماکروویو 13

چ) آنتن آستینی 16

ح) آنتن حلزونی 16

ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA 17

2-3 : پارامترهای آنتن 18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها 18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی 18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی 19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین 22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده 22

جهت دهندگی آنتن ها 23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان 23

شعاع های فرعی آنتن ها 24

مقاومت پرتو افكنی آنتن 25

امپدانس ورودی آنتن 25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها 26

طول موثر آنتن 27

پهنای نوار فركانس آنتن ها 27

پلاریزاسیون آنتن ها 28

پلاریزاسیون خطی 29

پلاریزاسیون دایره ای 30

پلاریزاسیون بیضوی 30

ساختمان مكانیكی آنتن ها 31

اندازه آنتن 31

نصب آنتن ها 31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها 32

رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها 33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی 34

فصل سوم 35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم 35

2-1:سخت افزار شبکه 36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network) 37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network) 37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network) 37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network) 37

2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan Area Network) 39

2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network) 39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network) 41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork) 42

2-2: نرم افزار شبکه 42

2-2-1:لایة فیزیکی (Physical layer) 46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC) 46

2-2-3:لایة شبکه 47

2-2-4:لایة انتقال(Transport layer) 47

2-2-5:لایة کاربرد (Application layer) 47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11) 48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی آنتن و شبکه های بیسیم ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – بررسی آنتن و شبکه های بیسیم – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
آنتن;انواع آنتن ها از نظر كاربرد;مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن;انواع آنتن ها از نظر كاربرد;نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین;پهنای نوار فركانس آنتن ها ;سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها;خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها;رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها;محافظت آنتن در برابر عوامل جوی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل تکنولوژی فایل 0.18 برای hspice + rar

به صفحه فایل تکنولوژی فایل 0.18 برای hspice خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تکنولوژی فایل 0.18 برای hspice را در زیر مشاهده نمایید.

تکنولوژی فایل 018 در LEVEL 49 برای شبیه سازی مدارات در hspice

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 1 کیلو بایت

تکنولوژی فایل 018 در LEVEL 49 برای شبیه سازی مدارات در hspice

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تکنولوژی فایل 0.18 برای hspice ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – تکنولوژی فایل 0.18 برای hspice – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تکنولوژی فایل 018 ;ارشد الکترونیک

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود فایل نرم افزا magic برای طراحی مدارات مجتمع الکترونیک همراه با اموزش نصب و راه اندازی + rar

به صفحه فایل نرم افزا magic برای طراحی مدارات مجتمع الکترونیک همراه با اموزش نصب و راه اندازی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات نرم افزا magic برای طراحی مدارات مجتمع الکترونیک همراه با اموزش نصب و راه اندازی را در زیر مشاهده نمایید.

نرم افزا magic جهت طراحی مدارات مجتمع الکترونیک همراه با اموزش نصب و راه اندازی در محیط ویندوز

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 26.897 مگا بایت

نرم افزا magic برای طراحی مدارات مجتمع الکترونیک بکار میرود که یکیاز مهم ترین نرم افزارهای رشته برق میباشد.

در این فایل ما علاوه بر نرم افزار magic برای محیط ویندوز ، اموزش نصب ان را هم قرار دادیم تا در موقع نصب و راه اندازی با مشکل مواجه نشوید.

با ارزوی موفقیت و کامیابی.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نرم افزا magic برای طراحی مدارات مجتمع الکترونیک همراه با اموزش نصب و راه اندازی ” نمودید تشکر می کنیم

فایل – نرم افزا magic برای طراحی مدارات مجتمع الکترونیک همراه با اموزش نصب و راه اندازی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اموزش نصب و راه اندازی نرم افزا magic در ویندوز; نرم افزا magic ; نصب نرم افزا magic در محیط ویندوز;magic ;magic برای ویندوز

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل